Terran (Lunan) syöksy jatkuu

Terra
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Kryptovaluuttojen Lehman Brothersiksi nimetty Terra jatkaa syöksyään pörsseissä. Terra Lunan uuden tokenin arvo putosi viikko sitten lauantaina 19,53 $:sta 4,39 $:iin vain muutaman tunnin aikana. Lunan hinta on sen jälkeen noussut n. 7 $:n arvoon, mutta mitään merkittävää tukea markkinoilta Luna ei ole vielä ainakaan tässä vaiheessa saanut.

Pari viikkoa sitten UST:n kurssi lähti hurjaan alamäkeen sen jälkeen, kun UST menetti sen dollarikiinnityksensä. UST tunnetaan niin sanottuna algoritmisena tasapainovaluuttana (stable coin), joka yhdessä LUNA:n kanssa pyrkii pitämään dollarikiinnityksensä 1,00:ssä Yhdysvaltain dollarissa on-chain minttauksen sekä tokenien polttamismekanismin kautta (burn mechanism). Tämä tarkoittaa teoriassa sitä, että treidaajat voisivat aina vaihtaa yhden dollarin arvosta UST:tä yhden dollarin arvoon LUNA-tokenia. LUNA toimisi sitten shokkitilanteissa eräänlaisena turvatakuuna UST:lle, koska sen tarkoituksena on heikentää mahdollisen UST:seen kohdistuvan shokin vaikutusta.

Kuitenkin myös aikaisempi LUNA-tokeni, jota kutsutaan nyt LUNA Classic-nimellä, arvo romahti lähelle nollaa UST:n arvon laskiessa samanaikaisesti. Terra onkin julkaissut uuden version tästä Luna-tokenistaan, jonka tarkoituksena on pelastaa Terra (LUNA) sekä TerraUSD. Tämä uusi Lunan tokeniversio tunnetetaan nyt nimellä Terra 2.0, josta julkaistiin Phoenix-1-niminen mainnet-lohkoketju Terra 2.0-julkaisun yhteydessä.

Kuitenkaan algoritmista tasapainovaluutta TerraUSD:tä (UST) ei pelastettu. Vaikka UST:n ja sen sisartokeni Lunan tarkoituksena oli ylläpitää 1,0 Yhdysvaltain dollarin kiinnitystä, kumpikaan siinä ei kuitenkaan onnistunut. Mutta syy näytettiin nyt vieritettävän UST:n niskoille. Eli Terran perustaja Do Kwonin ideana näyttää nyt olevan se, että koska Terrasta poistetaan UST, Terra ja Luna sen jälkeen toimivat normaalisti.

Markkinoilla onkin herättänyt ihmetystä, että miksi UST:tä ei pelastettu vaan luotiin uusi Luna? Ja että mitä tämä uusi Terra 2.0 tai uusi lohkoketju oikein tarjoavat sijoittajilleen?

Luottamus tähän uuteen versiointiin ei ole kuitenkaan markkinoilla kovinkaan korkealla. Esimerkiksi kryptovaluuttapörssi Lunon varapääjohtaja Vijay Ayyar kuvaa Terran uudistuksia sanoilla ”valtava luottamuksen menetys.”

Attack of the 50 Foot Blockchainin kirjoittaja David Gerard puolestaan kommentoi Terran tilannetta seuraavasti: ”Algoritmisen tasapainokolikon ideana ei ole tarjota suojaa markkinoiden epätasapainotiloja vastaan vaan ennemminkin sen ideana on tarjota B-luokan pankkipalvelua. Tarkoituksena on luoda tasapainoinen alusta, joka on luotu epävakaiden alustojen varaan.”

Markkinareaktioiden mukaan asiantuntijat eivät siis ainakaan vielä vaikuta kovinkaan vakuuttuneilta tästä Terran uudesta suunnitelmasta.

Terra jakaa uusia tokeneita airdroppina sellaisille sijoittajille, jotka aikaisemmin omistivat vanhoja LUNA-tokeneita, joista nyt käytetään nimitystä Luna Classic. Lukuisat suuret kryptovaluuttapörssit ovat osallistuneet näiden airdroppien jakamiseen.

Lue lisää aiheesta

Tullin bitcoinit vihdoin myynnissä

Tullin hallussa olevien bitcoinien myynti on käynnistynyt. Myynnissä on yhteensä 1889 bitcoinia. Näistä 1666 bitcoinia oli takavarikoitu verkkohuumekauppa Douppikaupasta. Myyntituotot näistä bitcoineista lahjoitetaan kokonaisuudessaan Ukrainaan.

Virtuaalivaluuttojen myyntiä hoitavat Tullin puolesta kaksi suomalaista digitaalisten valuuttojen palveluntarjoajaa Coinmotion Oy ja Tesseract Oy. Coinmotion hoitaa myynnistä sopimuksen mukaan 70 % ja Tesseract 30 %. Virtuaalivaluuttojen myynti alkoi viime viikolla ja se jatkui myös tällä viikolla.

Bitcoinin arvo ollut kuluvan viikon aikana noin 29 000 euroa. Kokonaisuudessaan 1889 bitcoinin arvo on siten tällä hetkellä noin 55,5 miljoonaa euroa. Tullin takavarikon hetkestä kesästä 2016 bitcoinien arvo on kasvanut noin 48-kertaiseksi.

Aikaisemmin keväällä 2022 Suomen valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan Suomi tulisi lähettämään Tullin hallussa olevat bitcoinit lahjoituksena Ukrainaan. Nyt käynnissä olevassa virtuaalivaluuttojen myynnissä kyse on tämän alustavan suunnitelman toteutusvaiheesta. Saarikon mukaan bitcoineista saatavat tuotot kohdistetaan Ukrainan jälleenrakennukseen ja humanitääriseen tukeen.

Lue lisää aiheesta

Saarikko kertoi viime huhtikuussa Helsingin Sanomille: ”Rikolliset on saatu kiikkiin, valtio saa kymmenien miljoonien potin sen ansiosta ja sitten lahjoittaa rahat heille, jotka eniten rahaa tarvitsevat juuri nyt. En keksi rahoille parempaa käyttökohdetta kuin Ukrainan tukeminen”.

Vaikka Ukraina ottaa vastaan lahjoituksena myös virtuaalivaluuttoja, silti bitcoinit myydään ensin. Aikaisemmin Tulli pohti bitcoineja huutokaupattavaksi tai luovutettavaksi jollekin toiselle valtion virastolle. Loppujen lopuksi päädyttiin kuitenkin bitcoinien myyntiin.

Tullin talousjohtaja Pekka Pylkkänen selvittää tehtävää toimenpidettä seuraavasti: “Kyseessä on vakiintunut käytäntö, jossa rikoshyöty muutetaan rahaksi ja kierrätetään valtion talousarvioon. Tullin rahojahan nuo bitcoinit eivät ole, vaan Suomen valtion. Tulli ei myöskään päätä niiden käyttötarkoitusta.”

Tullin talousjohtaja Pylkkäsen mukaan tavoitteena on, että bitcoinit realisoitaisiin euroiksi nyt alkukesän aikana. Virallisesti rahojen osoittaminen Ukrainaan tapahtuu lisätalousarvion kautta.

Tulli valitsi julkisessa hankinnassaan maksunvälittäjät kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä.

Tulli haki kilpailullisella neuvottelumenettelyllä virtuaalivaluuttojen välittäjää, joka pystyy mahdollisimman turvallisesti ja luotettavasti hoitamaan valtiolle tuomittujen virtuaalivaluuttojen myymisen. Sopimukset ovat voimassa 2 vuotta lisättynä 2 vuoden optiolla.

Suomalaisten kryptovaluuttakaupoista valtiolle 140 miljoonan verotulot

Kryptovaluuttakaupat ovat tuottaneet valtiolle viime vuonna Verohallinnon tietojen mukaan 140 miljoonan euron tulot. Suomalaiset tekivät kryptovaluutoilla 460 miljoonan euron voitot, joista verotulot ovat muodostuneet.

Kryptovaluutat ovat pääomatuloa ja niistä maksetaan 30 %:n mukaan pääomatuloveroa. Puolestaan yli 30 000 euron tuloista maksetaan pääomatuloveroa 34 %:n mukaan.

Viime 2021 vuonna kryptovaluuttojen pörssihinnat nousivat korkealle ja se näkyi myös verotuloissa. Kun toissa vuonna 2020 suomalaiset myivät kryptovaluuttoja 190 miljoonan euron arvosta, niin viime vuonna 2021 suomalaiset ilmoittivat kryptovaluuttakauppoja Verohallinnolle jo 2,14 miljardin euron arvosta.

Kryptovaluuttoihin sijoittamisen voidaan katsoa nostaneen Suomessa suosiotaan ainakin Verohallinnon kryptovaluuttatuloista tehtyjen ilmoitusten lukumäärän mukaan. Verohallinnon tietojen mukaan kryptovaluuttatulonsa Verohallinnolle ilmoitti 12 700 henkilöä, joka on kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2020.

Verohallinto on kuitenkin arvioinut, että kaikkia kryptovaluuttakauppoja ei ilmoiteta. Verohallinnon arvion mukaan ilmoitusvelvollisten todellinen määrä olisi jopa 150 000 henkilöä.

Verohallinnon ylitarkastaja Timo Puiro kommentoi asiaa seuraavalla tavalla: “Vaikuttaa siltä, että varsinkin ne henkilöt, joille on muodostunut toiminnastaan tappiota, eivät ilmoita luovutuksiaan verotukseen. Sinällään tappiollisetkin luovutukset kannattaisi ilmoittaa, koska tappiot voi vähentää verovuonna ja seuraavina viitenä vuotena muodostuvista luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista.”

Vuonna 2021 kryptovaluutoista tappioita suomalaiset ilmoittivat 5,7 miljoonan euron arvosta, joka on kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2020.

Puolestaan noin 1 400 henkilöä teki viime vuonna verottajalle ilmoituksen louhintatuloista. Ilmoitetut tulot olivat n. 2,3 miljoonaa euroa. Louhinnasta tehdyt ilmoitukset ja tulot ovat nekin selvässä nousussa, sillä vuonna 2020 louhimisesta ilmoituksen teki noin 240 henkilöä ja näistä nettotulot olivat n. 340 000 euroa. Sen sijaan louhintaan kohdistuvia vähennyksiä ilmoitettiin 2,8 miljoonan euron arvosta.

Näistä luvuista ei pitäisi vetää liian suoria johtopäätöksiä, että myös vuoden 2022 kryptovaluutoista saatavat verotulot olisivat edelleen kasvussa, koska tänä vuonna kryptovaluuttojen hinnat ovat laskeneet merkittävästi viime vuodesta. Sen lisäksi myös louhinnan harjoittamiseen vaikuttavat energian hinnan noususta aiheutuneet kulut ovat selvästi nousseet. Tämän vuoksi voi olla hyvin mahdollista, että tämän vuoden verotulot jäävät vajaaksi viime vuoteen verrattuna.


Sijoittajien näkemykset kryptovaluuttoja kohtaan parantuneet

Talouslehti The Economistin tutkimuksen Digimentality Reportin mukaan suhtautuminen kryptovaluuttoja kohtaan on selvästi parantunut aikaisemmista vuosista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää esimerkiksi kuluttajien luottamusta digitaalisia maksutapoja kohtaan sekä löytää tämänhetkiset esteet digitalisaatioprosessin etenemisen tiellä.

Kyselytutkimukseen vastasi vuoden 2022 alkuvuoden aikana yhteensä 3000 henkilöä. Puolet kyselyyn vastanneista oli kehittyneistä maista kuten Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Ranskasta, Etelä-Koreasta, Australiasta ja Singaporesta. Puolestaan toinen puolisko kyselyyn vastanneista oli kehittyvistä maista kuten Brasiliasta, Turkista, Vietnamista, Etelä-Afrikasta ja Filippiineiltä.

Kyselyyn vastanneista kolmannen asteen tai sitä korkeampi koulutus oli 75 %:lla. He olivat myös käyttäneet useita digitaalisia maksutapoja tuotteiden ja palveluiden ostamiseen. Loput tutkimukseen vastanneista koostuivat sen sijaan 150:stä institutionaalisesta sijoittajasta sekä yritysten varainhallinnasta vastaavista henkilöistä (treasury).

Kyselyyn vastanneista 85 % oli sitä mieltä, että Bitcoin ja Ethereum ovat hyviä hajauttamaan sijoitussalkun riskejä.

Tutkimuksen mukaan institutionaaliset sijoittajat sekä yritysten varainhallinnasta vastaavat henkilöt pitivät sääntelyä suurimpana kryptovaluuttojen käyttämisen esteenä. Puolestaan 35 % piti markkinoiden luottamuksen tai ymmärryksen puutetta isona esteenä kryptovaluuttojen käyttämiselle. Ymmärrys kryptovaluutoista on kuitenkin lisääntynyt, sillä viime vuonna tämä luku oli 47 %.

Institutionaalisista sijoittajista sekä yritysten varainhallinnasta vastaavista henkilöistä 90 % oli huomannut, että niin kryptovaluuttojen, keskuspankkivaluuttojen (CDBC:t) kuin myös yrityslohkoketjujen (enterprise blockchain) kysyntä oli lisääntynyt viimeisten kolmen vuoden aikana. Tätä kysyntää tulisi lisäämään tulevaisuudessa Web3:n ja Metaversen kehittyminen.

74 % puolestaan ennakoi, että NFT:t (non-fungible token) ovat nouseva omaisuusluokka, jota yritykset pyrkivät jatkossa hankkimaan ja myymään.

Kyselyn mukaan myös valtioiden tai keskuspankkien odotetaan laskevan liikkeeseen keskuspankkivaluuttoja vuoteen 2025 mennessä. 65 % puolestaan ennakoi, että keskuspankkivaluutat tulevat tulevaisuudessa korvaamaan fyysiset FIAT-valuutat.

Tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellenin toukokuussa 2022 pitämän puheen kanssa, joka koski digitaalisia omaisuusluokkia koskevia käytäntöjä ja sääntelyä. Yellenin mukaan ymmärrys talouden toiminnasta sekä teknologiset resurssit muodostivat suurimmat esteet kryptovaluuttojen käytölle.

Tutkimuksen osalta on kuitenkin hyvä muistaa, että tutkimus toteutettiin alkuvuonna 2022, joten tutkimustulokset eivät kata viimeisten kuukausien tapahtumia kryptovaluuttamarkkinoilla.


Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *