Bitcoinin hinta saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä

Bitcoin saavutti huiput

Bitcoinin (BTC) hinta saavutti kaikkien aikojen korkeimman hintanoteerauksensa euroissa ja Yhdysvaltain dollareissa menneellä viikolla. Aikaisempien viikkojen aikana bitcoinin hinta rikkoi jo monissa muissa fiat-valuutoissa kaikkien aikojen ennätykset, mutta tällä viikolla oli euron ja dollarin vuoro.

Bitcoinin aiempi korkein ATH-hinta (all-time-high) oli 12.11.2021, jolloin bitcoinin hinta nousi 59 630 euroon. Bitcoinin hinta saavutti tiistaina 5.3.2024 euroissa 63 584 euroa, joka tarkoitti samalla tähän mennessä kaikkein aikojen korkeinta hintanoteerausta bitcoinille.

Yhdysvaltain dollareissa bitcoinin hinta puolestaan nousi tiistaina parhaimmillaan 69 063 dollariin. Aikaisempi bitcoinin hintaennätys USA:n dollareissa oli marraskuulta 2021, bitcoinin hinta nousi 68 990 dollariin.

Helmikuun aikana bitcoinin hinta on noussut yli 60 % ja kokonaisuudessaan melkein 20 000 euroa. Kahden viimeisen kuukauden aikana tammikuun pohjahinnoista (40 000 $) bitcoinin hinta on noussut yli 70 %.

Bitcoinin markkina-arvo oli parhaimmillaan tiistaina 5.3.2024 n. 1 347 biljoonaa dollaria. Samalla Bitcoin käväisi jopa maailman kahdeksanneksi suurimpana varallisuusluokkana ja ohitti samalla hopean ja Metan (Facebook). Vertailun vuoksi Helsingin pörssin markkina-arvo on 340 miljardia.

Bitcoinin hinnan viimeaikainen nousu ei ole kuitenkaan välttämättä mikään yllätys. Kryptopörssi Bitfinexin analyytikoiden mukaan keskitettyjen (CEX) pörssien bitcoin-futuurien avoimien positioiden määrä nousi kaikkien aikojen ennätykseen viime perjantaina 1.3.2024, jolloin avoimien positioiden määrä nousi yli 26 miljardiin dollariin.

Aikaisempi ennätys oli vuodelta 2021, jolloin avoimien positioiden määrä oli parhaimmillaan 24 miljardia dollaria. Avointen positioiden suurta määrää on pidetty yleensä osoituksena siitä, että markkinat uskovat hinnan nousevan.

Bitcoinin hintaennätystä edeltävänä päivänä myös maailman suurimman yrityskohtaisen bitcoin-varallisuuden omaava pilvipalveluita tarjoava MicroStrategy kertoi suunnitelmistaan laskea liikkeeseen 600 miljoonalla dollarilla vaihtovelkakirjoja, joilla yhtiö aikoo hankkia lisää bitcoineja.

Bitcoinin hinnan nousun taustalla useita tekijöitä. Merkittävimpinä niistä pidetään Bitcoin ETF:ien hyväksymistä Yhdysvalloissa ja ensi kuussa tapahtuvaa bitcoinin lohkoketjupalkkion puoliintumista sekä institutionaalisen kysynnän lisääntymistä.

Kysynnän suuruudesta kertoo se, että spot Bitcoin ETF:t ostivat viime viikolla 30 029 bitcoinia. Samaan aikaan louhijat louhivat markkinoille vain 6 160 bitcoinia lisää. Näin ollen oli hyvin selvää, että kysynnän lisääntyessä ja tarjonnan ollessa rajallista, hinnan nousu oli hyvin todennäköinen lopputulos.

Markkinoilla tavalliset kuluttajat eivät ole vielä aktivoituneet vastaavalla tavalla hankkimaan bitcoineja, joten potentiaalia tämän johdosta vieläkin laajemmalle kysynnälle voisi olla.

Viime viikolla Yhdysvaltain suurimmat pankit ovat alkaneet tarjoamaan Bitcoin-ETF:iä omille asiakkailleen. Markkina-arvoltaan maailman toisiksi suurin pankki Bank of America (Merrill Lynch) ja maailman viidenneksi suurin pankki Wells Fargo ovat alkaneet tarjota asiakkailleen Bitcoin-ETF-rahastoja.

Tällä viikolla myös maineikkaan yliopistot ovat tulleet myös mukaan bitcoin-markkinalle. Stanfordin yliopiston Blyth-rahasto kertoi ostaneensa bitcoineja n. 7 %:n allokaatiolla.


Martti Malmin viestinvaihto Satoshi Nakamoton kanssa puhuttaa edelleen

Bitcoinin (BTC) kehitystyössä aktiivisesti Bitcoinin alkuaikoina vuosina 2009-2011 mukana ollut suomalainen Bitcoinin kehittäjä Martti Malmi avasi pari viikkoa sitten kaikkien nähtäville hänen käymänsä keskustelut Githubissa Bitcoinin perustajana pidetyn Satoshi Nakamoto-nimimerkin kanssa.

Malmi julkaisi viestinvaihdon vasta nyt, koska hän ei kokenut sopivaksi jakaa yksityistä kirjeenvaihtoa aiemmin.

Nyt hän kuitenkin päätti julkaista viestinvaihdon Lontoossa tänä vuonna tapahtuneen oikeudenkäynnin vuoksi, jossa Malmi oli todistajana. Tällä oikeudenkäynnillä tarkoitetaan kryptovaluuttaryhmän Crypto Open Patent Alliancen, joka koostuu kryptopörsseistä ja kehittäjistä, nostamaa kannetta Craig Wrightia vastaan.

BSC-kryptovaluutan perustajana tunnettu Craig Wright on moneen otteeseen julkisesti väittänyt olevansa Bitcoinin perustaja Satoshi Nakamoto. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan tähän mennessä ole saatu suuntaan tai toiseen.

Malmin ja Satoshi Nakamoton viestinvaihdon perusteella on pyritty arvuuttelemaan Nakamoton todellista henkilöllisyyttä, mutta siitä ei ole kuitenkaan saatu varmuutta. Uutta tietoa Satoshista kuitenkin saatiin, joita useat asiantuntijat ovat pyrkineet analysoimaan.

Viestinvaihdon mukaan Satoshi oli aikanaan hyvin perillä Bitcoinin energiankulutuksesta. Hänen mukaansa Bitcoinin energiankulutus tulisi olemaan vähäisempää kuin perinteisen pankkisektorin. Tämän lisäksi Satoshi painotti aikanaan myös Bitcoinin pseudonyymisyyttä puhtaan anonyymisyyden sijaan.

Satoshi oli myös sitä mieltä, että hajautetut valuutat tulisivat syrjäyttämään keskitetyt ns. chaumialaiset valuutat tulevaisuudessa. Keskitettyjen rahajärjestelmien ongelmana aina on, että jos keskitetty muutaman toimijan ylläpitämä järjestelmä suljetaan, sen jälkeen koko rahajärjestelmä lakkaa toimimasta. Hajautetuilla järjestelmillä samaa ongelmaa ei ole.

Satoshin mukaan Bitcoin tulisi skaalautumaan yhteensä 100 000 solmuun (node). Tällä hetkellä Bitcoinilla on n. 50 000 solmua. Solmuilla tarkoitetaan verkossa olevia tietokoneita, jotka valvovat Bitcoin-verkon sääntöjen noudattamista ja auttavat samalla pitämään Bitcoin-verkon suojattuna.

Nämä julkaistut sähköpostit ovat saaneet myös kritiikkiä osakseen. Kirjailija Jeremy Clarkin mukaan on hyvin mahdollista, että Satoshi ei ollut kryptogragian asiantuntija, koska hänen viestivaihtonsa kryptografiaan (viestien salaukseen) liittyen ei ollut aina kovinkaan johdonmukaista. Clark tunnetaan hänen yhdessä Arvind Narayanin kanssa kirjoittamastaan Bitcoin’s Academic Pedigree -teoksesta.

Oxfordin Internet instituutissa toimiva taloussosiologian ja digitaalisen sosiaalisuuden tutkimuslaitoksen professori Vili Lehdonvirta taas kritisoi Satoshin viesteistä ilmennyttä käsitystä Bitcoinin merkittävästä energiankulutuksesta ja piti sitä suurena energiantuhlauksena.

Satoshi Nakamotosta ei ole kuultu sen jälkeen, kun hän jätti projektin kehittämisen Gavin Andersenille. Clarkin mukaan viestit antavat viitteitä siitä, että Satoshilla olisi saattanut olla Bitcoinin kehittämisen ohella joku hyvin aikaa vievä päivätyö tai joku muu projekti, jonka vuoksi hän ei tiettävästi osallistunut enää Bitcoin-projektin kehittämiseen vuoden 2011 jälkeen ja tästä syystä jätti projektin.


BRICS-maat luomassa uutta lohkoketjupohjaista maksujärjestelmää

Maailmalla poliittinen tilanne on viime vuosien ajan kärjistynyt useampaan kertaan läntisten valtioiden ja BRICS-maiden välillä. Niin sanottuun läntiseen blokkiin kuuluvat Eurooppa ja Yhdysvallat. BRICS-maiden blokkiin kuuluvat taas Brasilia, Venäjä, Intia ja Etelä-Afrikka. Tammikuussa 2024 BRICS-maihin liittyivät myös Egypti, Etiopia, Iran ja Yhdistyneet arabiemiraatit.

BRICS perustettiin vuonna 2009. Sen tehtävänä on muuttaa “maailmanlaajuinen, poliittinen, taloudellinen ja rahoitusarkkitehtuuri tasapuolisemmaksi, tasapainoisemmaksi ja edustavammaksi”.

BRICS-maiden tavoitteena on vähentää riippuvuutta Yhdysvaltain dollaripohjaisesta talousjärjestelmästä. Tästä käytetään nimitystä de-dollarization. Samalla valtiot pyrkivät luomaan oman maksujärjestelmän, joka ei olisi riippuvainen maailman suurimmasta pankkien välisestä viestinvaihtojärjestelmästä SWIFT:stä.

Viime vuonna Johannesburgin julistuksessa BRICS-päättäjät sopivat lisäävänsä maksuja kansallisissa valuutoissa ja vahvistavansa jatkossa pankkiverkostoja kansainvälisten valuuttasiirtojen turvaamiseksi, joten yhteisen järjestelmän rakentaminen on luonnollinen askel tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Tätä tavoitetta varten Venäjän uutistoimisto TASS:n haastatteleman Kremlin Yury Ushakovin mukaan BRICS:t pyrkivät luomaan lohkoketjuun ja digitaaliseen teknologiaan perustuvan maksujärjestelmän. Tarkempaa tietoa maksujärjestelmästä ei kuitenkaan ole kerrottu.

Ushakov: ”Uskomme, että itsenäisen BRICS-maksujärjestelmän luominen on tärkeä tulevaisuuden tavoite. Maksujärjestelmä perustuisi huippuluokan työkaluihin, kuten digitaalisiin teknologioihin ja lohkoketjuun. Tärkeintä on varmistaa, että se on yhteensopiva hallituksille, tavallisille ihmisille ja yrityksille sekä kustannustehokas ja riippumaton maailman politiikasta.”

Ushakov jatkaa: “CRA-reservijärjestelmän (Contigent Reserve Arrangement) kehittämistä jatketaan ensisijaisesti Yhdysvaltain dollarista poikkeavien valuuttojen käytön osalta”. CRA:lla tarkoitetaan BRICS-maiden keskinäistä tukijärjestelmää mahdollisten kriisiaikojen varalle. CRA nähdään kilpailijaksi maailman kansainväliselle valuuttarahasto IMF:lle.

Viime viikolla TASS kertoi, että Venäjän valtiovarainministeriö, Venäjän keskuspankki ja BRICS-kumppanit aikovat luoda BRICS Bridge -maksualustan maailmanlaajuisen rahajärjestelmän parantamiseksi.

BRICS-maat ja läntinen blokki ovat viime vuosina käyneet useita ns. ”valuuttasotia”. Venäjä on esimerkiksi jätetty Ukrainan sodan takia SWIFT-valuuttajärjestelmän ulkopuolelle. Myös Iranin toimintaan on kohdistettu merkittäviä taloudellisia sanktioita.

Monet BRICS-maat ovat puolestaan vastavetona tähän siirtyneet käyttämään muita FIAT-valuuttoja kuin Yhdysvaltain dollaria heidän välisessä kaupankäynnissään (esim. öljykauppa). Tämän lisäksi monet BRICS-maat (ja myös läntisen blokin maat) ovat merkittävästi vähentäneet dollarimääräisiä reservejään, joka on luonnollisesti heikentänyt dollarin asemaa maailman reservivaluuttana.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *