El Salvador laskee pian liikkeelle Bitcoin-joukkovelkakirjoja & Venäjä suunnittelee rakentavansa kansallisen kryptopörssin

El Salvador & Bitcoin
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Ensimmäisenä maana bitcoinin viralliseksi valuutaksi hyväksynyt El Salvador on nyt suunnittelemassa bitcoin-pohjaisten joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskua. Lakialoitteen tarkoituksena on houkutella maahan lisää pääomaa sekä sijoittajia. Sijoittajille tarjotaan maan kansalaisuutta sekä 6,5 %:n vuosituottoa joukkovelkakirjojen merkitsemistä vastaan.

Joukkovelkakirjojen liikkeeseen lasku olisi tarkoitus toteuttaa hyödyntämällä Bitcoinin Liquid Network -verkkoa (side chain). Joukkovelkakirjat on tarkoitus jakaa 500 miljoonan dollarin suoran Bitcoin-allokoinnin ja samansuuruiseen sijoitukseen energia- ja bitcoin-louhintainfrastruktuurin sektorille.

Liquid –side chain on itsenäinen lohkoketju, joka kulkee rinnakkain toisen Bitcoinin lohkoketjun kanssa. Tämä mahdollistaa kyseisen lohkoketjun bitcoinien turvallisen käytön tässä sivuketjussa (side chain). Tässä sivuketjussa noudatetaan samalla pääketjusta poikkeavia sääntöjä, suorituskykyvaatimuksia ja turvamekanismeja.

Liquid on Bitcoinin sivuketju, joka mahdollistaa Bitcoin-siirrot Liquid- ja Bitcoin-verkkojen välillä kaksisuuntaisella liittimellä (two-way peg). Liquid-verkossa bitcoinia vastaa L-BTC-tokeni. Sen todennettavissa olevaa BTC-määrää hallinnoivat ja turvaavat verkon ylläpitäjät (functionaries).

El Salvadorin suunnitelmista saatiin ensimmäisen kerran tietoa n. vuosi sitten. Tuolloin ensimmäisen kerran paljastettiin suunnitelmat laskea liikkeeseen 1 $ miljardin arvosta bitcoin-pohjaisia joukkovelkakirjoja.

Tällöin Blockstreamin CSO Samson Mow, joka toimi bitcoin-joukkovelkakirjojen arkkitehtina kommentoi tilannetta: ”Tämä on historiallinen virstanpylväs ja vasta alkua pyrkimyksillemme laajentaa finanssimarkkinoiden globaalia osallisuutta – samalla tavalla kuin Bitcoin on maailmanlaajuisesti laajentanut rahajärjestelmän osallisuutta”, Mow sanoi. “Tämä on digitaalisten pääomamarkkinoiden uusi aika.”

Globaalilla osallisuudella tässä tarkoitetaan sitä, että yhä useammalle ihmiselle esimerkiksi Bitcoinin avulla on avautunut pääsy globaaleille rahamarkkinoille, joka ei ole aikaisemmin ollut mahdollista.

El Salvadorin talousministeri Maria Luisa Hayem Brevèn mukaan nämä joukkovelkakirjat tunnettaisiin nimellä ”Volcano-bonds”.

Listautumista hoitamaan on valikoitumassa Bitcoinmagazinen tietojen mukaan kryptopörssi Bitfinex. Bitfinexille on tarkoituksena myöntää tarvittavat luvat, jotta se voi hoitaa joukkovelkakirjalainojen listautumista El Salvadorissa.

Bitfinexin CTO Paolo Ardoinon mukaan: ”Digitaalisen arvopaperilain ansiosta El Salvadorista tulee Keski- ja Etelä-Amerikan rahoitusmarkkinoiden keskus.”

Lakiehdotus on esitelty El Salvadorin kongressille ja se on tarkoitus hyväksyä voimaan ennen joulua tämän vuoden 2022 aikana.

Lue lisää: Lohkoketju on finanssiteknologian ydin

Venäjä suunnittelee rakentavansa kansallisen kryptopörssin

Lainsäätäjät Venäjällä ovat tekemässä lisäyksiä maan nykyiseen digitaalista omaisuutta koskevaan lainsäädäntöön (Laki digitaalisesta varallisuudesta), joka mahdollistaisi kansallisen kryptovaluuttapörssin perustamisen. Tällä hankkeella on myös takanaan niin Venäjän valtiovarainministeriön kuin myös Venäjän keskuspankin tuki.

Venäjän parlamentin alahuoneen (duuman) talouspoliittisen komitean Sergei Altuhov kommentoi asiaa seuraavasti: ”Ei ole mitään järkeä kiistää kryptovaluuttojen olemassaoloa. Ongelmana on, että nämä varat kiertävät suurina virtoina valtion sääntelyn ulkopuolella. Nämä ovat miljardeja veroruplia menetettyjä verotuloja liittovaltion budjetissa.”

Aikaisemmin kesäkuussa 2022 duuman Anatoli Aksanov ehdotti, että tämä kansallinen kryptovaluuttapörssi toimisi osana Moskovan pörssiä (MOEX). Tämä loisi Aksanovin mukaan uskottavuutta digitaalisten valuuttojen kaupankäynnille.

Moskovan pörssi on myös ottanut askeleita kohti digitaalisilla valuutoilla käytävää kaupankäyntiä. Syyskuussa 2022 Moskovan pörssi teki lakiehdotuksen, jonka mukaan digitaalisella varoilla ja arvopapereilla voitaisiin jatkossa käydä kauppaa Moskovan pörssin kaupankäynti-alustalla.

Aikaisemmin tässä kuussa duuman hyväksyttäväksi tehtiin myös lakiesitys, joka laillistaisi kryptovaluutan louhinnan ja louhitun kryptovaluutan myynnin. Laki tarkoituksena on muodostaa venäläinen alusta kryptovaluuttojen myyntiä varten. Samalla kuitenkin paikallisilla louhijoilla säilyisi myös mahdollisuus käyttää ulkomaisia alustoja. Jälkimmäisessä tapauksessa Venäjän valuuttoja koskeva sääntely ei kuitenkaan koskisi kryptovaluutoilla tehtäviä siirtoja, vaan nämä (siirrot) olisi ilmoitettava Venäjän veroviranomaiselle.

Uusista lisäyksistä lakiin käydään keskustelua vielä markkinoiden sidosryhmien kanssa. Lisäykset lakiin esitetään myös Venäjän keskuspankin kommentoitavaksi, jonka jälkeen lakiesityksen käsittelyn on tarkoitus edetä.  

Venäjän valtiovarainministeriö ja Venäjän keskuspankki ovat olleet aikaisemmin täysin erilinjoilla kryptovaluuttojen hyväksyttävyydestä Venäjällä. Valtiovarainministeriö on suhtautunut huomattavasti avoimemmin kryptovaluuttoja kohtaan, kun taas Venäjän keskuspankin kryptovaluuttoja koskevat linjaukset ovat pyrkineet lähinnä kieltämään kryptovaluuttojen käyttämisen Venäjällä kokonaan. Venäjän korkein valtionjohto ei ole kommentoinut asiaa.

62 % institutionaalisista sijoittajista lisännyt sijoituksiaan kryptovaluuttoihin

Kryptopörssi Coinbasen tekemän kyselytutkimuksen mukaan 62 % institutionaalisista sijoittajista on lisännyt sijoituksiaan kryptovaluuttoihin viimeisen 12 kuukauden aikana. Ainoastaan 12 % institutionaalisista sijoittajista on vähentänyt sijoituksiaan.

Tutkimustulosten mukaan institutionaaliset sijoittajat eivät ole säikähtäneet kryptovaluuttojen tämän vuoden aikana tapahtunutta laskukautta. Sen sijaan he näyttävät näkevän kryptovaluutoissa paljon pitemmän tähtäimen tuottopotentiaalia. 58 % kyselyyn vastaajista pyrkikin lisäämään sijoituksiaan (portfolion allokaatio) kryptovaluuttoihin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Sijoittajat pitivät suurena uhkana kryptovaluuttoihin liittyvää sääntelyn epäselvyyttä. Tätä mieltä oli 64 % vastaajista.

Sääntelyyn liittyvä epävarmuus on myös viimeaikaisten tutkimusten (Mm. Fidelityn tutkimus) mukaan edelleen oleellinen huoli institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. FTX:n konkurssin jälkeen uutta tiukentuvaa sääntelyä on todennäköisesti tulossa.

Näin arvioi tilannetta aikaisemmin tässä kuussa Cake DeFi:n toimitusjohtaja ja yksi perustajista Julian Hosp: ”Tätä tapahtumaa (FTX-konkurssi) käytetään kulmakivenä uusien kryptosäännösten synnyttämiseen, mikä on hyväksi alan terveelle kehitykselle. Kattavampi sääntelykehys voi suojata pitkän aikavälin sijoittajia petoksilta ja muilta riskeiltä.”

Yksi syy miksi institutionaaliset sijoittajat eivät ehkä näe nykyisen kryptomarkkinoiden tilannetta yhtä uhkaavana kuin esimerkiksi vuoden 2014 Mt. Gox -romahdusta voi liittyä siihen, että nykyisellä kryptomarkkinalla riskit eivät ole kasautuneet muutaman toimijan ympärille. Mt. Goxin rooli kryptovaluuttojen ekosysteemissä oli aikanaan selkeästi FTX:ää suurempi.

Esimerkiksi Chainanalysisin Eric Jardinen mukaan FTX:n markkina-asema ei ole yhtä suuri kuin Mt. Goxin. Sen lisäksi vuonna 2014 kaikki pörssit olivat keskittyneitä toimijoita (CEX) kun taas nykyisin puolet pörsseistä on aikaisempaa hajautetumpia (DEX).

Eric Jardine uskoo vahvasti kryptovaluuttojen uuteen tulemiseen. Jardinen mukaan: ” Ei ole mitään syytä ajatella, etteikö toimiala voisi toipua tästä vahvempana kuin koskaan.”

Coinbasen tekemä tutkimus suoritettiin 21.9-27.10.2022 välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi 140 yhdysvaltalaista institutionaalista sijoittaa, joiden yhteenlasketut varat ovat 2,6 $ biljoonaa. Tutkimuksen toteutti Institutional Investor’s Custom Research Lab. Tässä tulee kuitenkin muistaa, että tutkimus toteutettiin ennen kryptopörssi-FTX:n lopullista romahdusta.

Coinmotion keskeyttää yhteistyön Tessaractin kanssa

Viime vuoden aikana mm. kryptovaluuttojen lainapalvelut ovat olleet suurissa vaikeuksissa. Viime kesänä 2022 lainapalvelut Celsius ja Voyager hakeutuivat konkurssiin. Toissa viikolla kryptopörssi FTX:n kohtalona oli myös konkurssi. Viime viikolla puolestaan pelättiin lainapalvelu BlockFi:n ja tällä viikolla puolestaan epäilyt mahdollisesta Genesiksen konkurssista ovat kylväneet pelkoa kryptomarkkinoilla.

Mahdollinen pelko näiden riskien laajenemisesta on saanut myös suomalaisen kryptovaluuttakaupankäyntiin ja säilytykseen erikoistuneen Coinmotionin arvioimaan markkinariskejä uudelleen. Coinmotion on päättänyt keskeyttää yhteistyön korkotilipalveluja tarjoavan Tessaractin kanssa.

Tesseract tarjoaa asiakkailleen talletuspalveluita (korkotiliä) ja sijoittaa talletetut varat kryptomarkkinoille. Tästä tallettajat saavat vastineeksi korkotuottoa. Viime vuoden aikana Tesseractin liikevaihto kymmenkertaistui. Viime vuoden liikevaihto Tesseractilla oli 7 miljoonaa euroa ja nettotulos 2 miljoonaa euroa.

Nyt kuitenkin Coinmotionin mukaan: ”Coinmotion on keskeyttänyt pääsyn Tesseract Group Oy:n tuottamaan korkotilipalveluun voidakseen turvata asiakkaiden edun tilanteessa, jossa usea virtuaalivaluuttojen lainapalvelun tarjoaja on julkisesti ajautunut vaikeuksiin.”

Tesseractin toimitusjohtaja Yichen Wu puolestaan kommentoi tilannetta näin: ”Kun kryptomarkkinoilla on paljon epävarmuutta, haluavat jotkin toimijat tässä tilanteessa rajata riskinsä minimiin. Yleisesti voin sanoa, että joidenkin kumppaneiden kanssa olemme hetkellisesti keskeyttäneet yhteistyön, joidenkin kanssa jatkamme entiseen tapaan ja joidenkin kanssa etenemme uusien hankkeiden kanssa eteenpäin.”

Coinmotion arvioi markkinatilanteen mahdollista kehittymistä seuraavasti: ”Nyt markkinalla olevien tapahtumien vaikutusketju tulee luultavasti laajenemaan, ja vaikka se ei ole vaikuttanut suoraan Coinmotionin toimintaan, Coinmotionin yhteistyökumppaneiden osalta seuraamme ja selvitämme tilannetta aktiivisesti.”

Tämä ilmoitus käytännössä tarkoittaa sitä, että Coinmotionin palvelusta ei voi enää tehdä uusia talletustoimeksiantoja Tesseract Groupin korkotilipalveluun. Käyttäjä voi kuitenkin edelleen tehdä nostotoimeksiantoja varojen nostamiseksi takaisin Coinmotionin palveluun. Keskeneräiset korkotilitalletukset puolestaan palautetaan suoraan asiakkaan tilille.

Coinmotion haluaa vielä painottaa, että heidän itsensä hallinnoimat asiakasvarat ovat 100 %:sti turvassa. Kryptovaluuttavarojen osalta noin 98 % Coinmotionin hallinnassa olevista kryptovaroista on kylmälompakoissa ja loput yrityksen hotwalleteissa.

Koska Tesseractin korkotilipalvelun mahdollistaminen on keskeytetty, asiakas voi tehdä nostotoimeksiannon varojen nostamiseksi Coinmotion-palvelussa olevalla nostolomakkeella.  Lomakkeella annettavat nostotoimeksiannot välitetään Tesseractille, joka vastaa sille siirrettyjen varojen palauttamisesta. Korkotilin käyttöehdot määrittelevät nostoille 30 päivän aikaikkunan.

Lue lisää aiheesta Coinmotionin virallisesta tiedotteesta.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *