Milloin myydä ja milloin ei? Sijoittajan opas bitcoiniin

Milloin Bitcoinia kannattaa myydä

Jos sijoittaa pitkällä tähtäimellä, silloin sijoituskohteen myyntiä ei välttämättä ole lyhyellä aikavälillä tarvetta miettiä. Esimerkiksi monet Bitcoiniin sijoittaneet ovat pitkän ajan sijoittajia eli holdaajia tai hodlaajia kuten heidät paremmin tunnetaan eikä heillä ole tarvetta myydä bitcoinejaan. Hodlaajat tunnistaa siitä, että ostavat ja pitävät aikaisemmat sijoituksensa. Sen lisäksi he ostavat lisää bitcoineja mutta eivät myy niitä.

Mutta kuitenkin joskus sellainen hetki voi tulla, että tulee aika myydä. Tässä artikkelissa käsitellään Warren Buffettin sijoitusfilosofiaa soveltaen, että milloin myydä ja milloin ei.

Milloin Warren Buffett myy?

Ehkä kaikkien aikojen kuuluisin sijoittaja ja yksi maailman rikkaimmista miehistä Warren Buffett on tunnettu osta- ja pidä-tyylin osakesijoittaja. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Buffett on ostanut sijoituskohteen, sen jälkeen hän pitää sijoituskohteen sijoitussalkussaan kunnes jossain vaiheessa on aika myydä. Buffett on sanonut, että on kaksi syytä miksi hän myy ja ne ovat:

 1. Jos löytyy joku vieläkin potentiaalisempi ostokohde
 2. Salkussa olevan omistuksen fundamentit eli syyt pitää sijoituskohde salkussa muuttuvat

Ensimmäisen syyn mukaan Buffett ei myy osaketta ennen kuin löytyy joku potentiaalisempi sijoituskohde nykyisen tilalle. Uusi potentiaalisempi sijoituskohde voi olla joku poikkeuksellisen edullinen ostokohde, jota ei ollut aikaisemmin tarjolla. Tällöin sijoittaja saattaa realisoida tuottoisiakin omistuksiaan, koska jonkun toisen sijoituskohteen tuotto-odotukset voivat osoittautua salkussa olevaa sijoituskohdetta lupaavammiksi. Tässä tulee kuitenkin pyrkiä mahdollisimman tarkasti vertailla ostokohdetta, jotta uuden sijoituskohteen hankinta olisi varmasti aikaisempaa kannattavampi.

Toisen syyn mukaan salkussa olevan omistuksen fundamenttien muuttuessa Buffett myy sijoituskohteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi salkussa olevan omistuksen kilpailuetu suhteessa sen kilpailijoihin olennaisesti heikkenee, silloin voi olla aika myydä omistus. Jokaisen sijoittajan tulee kuitenkin tehdä riittävän kattava analyysi sijoituskohteen kilpailuedun heikkenemisestä ja siihen johtaneista syistä ennen myyntipäätöstä. Tämä siitä syystä, että ensin on syytä huolellisesti varmistua siitä, että kilpailuetu on tosiasiassa heikentynyt eikä kyse ole vain pelkästä markkinahuhusta.

Voiko näitä oppeja soveltaa myös kryptovaluuttamarkkinoilla?

Vaikka Buffett onkin vannoutunut osakesijoittaja, ei se tarkoita sitä, ettäkö hänen oppejaan ei voisi soveltaa myös kryptomarkkinoille. 

1. Sijoituskohteen potentiaalia eli sen vahvuuksia ja heikkouksia tulee analysoida ja tarkkailla tasaisin väliajoin ja verrata näitä ominaisuuksia sen kilpailijoihin. Näin ollen Buffettin ensimmäisen opin mukaan silloin tulisi myydä, jos joku potentiaalisempi sijoituskohde löytyisi nykyisen tilalle. 

Nyt tulee kuitenkin muistaa kryptomarkkinoiden erityispiirteet. Esimerkiksi Bitcoinilla tällä hetkellä ei näytä varsinaisesti olevan omassa segmentissään selkeästi erottuvia kilpailijoita, jotka todellisuudessa lyhyellä aikavälillä uhkaisivat Bitcoinin teknistä etumatkaa tai asemaa markkinajohtajana. Vaikka toisiksi suurin kryptovaluutta Ethereum on hieman kirinytkin Bitcoinin etumatkaa viimeisten parin vuoden aikana silti. Bitcoin on edelleen selkeä markkinajohtaja. On tietysti täysin toinen asia kannattaako Bitcoinia ja Ethereumia edes verrata toisiinsa. 

2. Kuitenkin Buffettin opeista se, jota ehkä kannattaisi mieluummin seurata, on hänen toinen oppinsa: Jos markkinoiden fundamentit oleellisesti muuttuvat, silloin sijoituskohteen myymistä voisi harkita.

Tämä fundamenttien muuttuminen tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi sijoituskohteen kilpailuetu verrattuna kilpailijoihin selvästi heikkenisi. Kilpailuetua voidaan esimerkiksi Bitcoinin kohdalla mitata Bitcoinin sisäänrakennetuilla ominaisuuksilla, joita ovat mm. harvinaisuus, riippumattomuus kolmansista osapuolista ja hajautettu päätöksenteko. Bitcoinin tekninen suorituskyky on enemmän tulevasta kehitystyöstä riippuva ominaisuus mutta sekin voidaan laskea Bitcoinin kilpailueduksi tällä hetkellä.

Näin ollen jos esimerkiksi jonkun näistä edellä mainituista ominaisuuksista voitaisiin katsoa heikentyneen, silloin samalla myös Bitcoinin kilpailukyvyn voisi katsoa heikentyneen. Esimerkkinä tästä voisi olla bitcoinien kokonaismäärän yllättävä lisääntyminen. Sellaisessa tilanteessa Bitcoinin sisäänrakennetun ominaisuuden eli harvinaisuuden voitaisiin katsoa vaarantuneen, jolloin Bitcoinin kilpailuedun eli inflaatiosuojan voisi katsoa vaarantuneen. Tällaisessa tilanteessa sijoittaja voisi miettiä sijoituskohteensa myyntiä. Tällainen on kuitenkin hyvin spekulatiivinen tilanne eikä välttämättä kovin todennäköinen skenaario, koska sellaista ei ole Bitcoinin historiassa vielä tapahtunut ja on erittäin epätodennäköistä, että niin voisi edes tapahtua.

Tulee vielä muistaa, että kryptovaluuttamarkkinoiden uutisointi varsinkin valtamediassa on ollut jo vuosia hyvin sensaatiohakuista. Esimerkiksi viimeisten vuosien ajan Bitcoin on uutisoinneissa julistettu kuolleeksi jo satoja kertoja, mutta todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Samojen uutisointien mukaan Kiina on ollut joka viikko kieltämässä Bitcoinin, mutta näin ei ole sitten kuitenkaan tapahtunut. Sijoittajan tulee olla myös etenkin valtamedian uutisointien suhteen hyvin tarkkana, että hän ei vahingossa myy  huhuun perustuvan valtamedian ”uutisen” suhteen, joka osoittautuu myöhemmin uutisankaksi.

Milloin sitten ei tulisi myydä?

 1. Silloin kun sijoituskohteen hinta laskee merkittävästi
 2. Silloin kun sijoituskohteen arvo on noussut lyhyessä ajassa merkittävästi
 3. Silloin kun miljardööri myy

Kuten näistä ohjeista havaitaan, nämä eivät ole parhaita mahdollisia ohjeita lyhyeämmän aikavälin treidaajalle, mutta pitemmän aikavälin sijoittajalle näistä ohjeista voi olla hyötyä. 

1. Jos sijoituskohteen arvo laskee merkittävästi, silloin sijoittajan on monesti syytä analysoida tilanne läpi sijoituskohteen perusfundamenttien pohjalta. Eli onko sijoituskohteen ominaisuuksissa tapahtunut olennaisia muutoksia, jotka ovat heikentäneet sijoituskohteen arvoa. Jos näin ei ole tapahtunut, silloin sijoittajalla on ennemminkin osto- kuin myyntipaikka edullisempaan hintaan.

2. Kun sijoituskohteen arvo on noussut lyhyessä ajassa merkittävästi, silloin ei välttämättä kannattaisi myydä. Sijoituskohteen arvostus on nimittäin saattanut muuttua merkittävästi uuden uutisen myötä, joka voi johtaa sijoituskohteen lyhytaikaiseen lähes vertikaaliseen hinnan nousuun. Osakemarkkinoilla tällaisia nousuja harvemmin näkee, mutta kryptovaluuttamarkkinoilla tällaiset nousut ovat yleisempiä. Ja kun tällainen nousu lähtee liikkeelle, silloin sijoittajan kannattaa myyntien osalta malttaa mielensä. Ja analysoida tilanne uudelleen sijoituskohteen perusfundamenttien osalta ovatko ne muuttuneet. Jos analyysin pohjalta muutoksia perusfundamentteihin ei ole tullut, silloin ei ole syytä myydä.

3. Jos miljardööri myy, silloin pitemmän aikavälin sijoittajan ei kannata myydä. Tämä johtuu siitä, että miljardöörin myyntipäätös ei välttämättä liity millään tavalla itse sijoituskohteeseen, jota miljardööri on myynyt. Kyseessä voi esimerkiksi olla joku miljardöörin omien liiketoimintojen suurempi järjestely, jota  varten miljardööri muuntaa varoja FIAT-muotoon käteiseksi. Tai sitten miljardööri myy, mutta ostaa esimerkiksi rahastojen tai yrityksensä kautta samaa sijoituskohdetta takaisin, mutta nyt vain halvemmalla hinnalla.

Jotkut tilanteet voivat taas olla sellaisia, että kokonaiskilpailuedun turvaamiseksi miljardöörin tulee ostaa joku kilpailija markkinoilta pois, jotta nykyinen markkina-asema ei vaarannu. Näin ollen salkun omistuksia voidaan realisoida jopa sellaiseen syyhyn vedoten, joka ei liity varsinaisesti itse myytävän sijoituskohteen tuottopotentiaaliin. Miljardöörien myyntien kohdalla onkin hyvä pitää mielessä, että niihin liittyy monesti sellaisia elementtejä, joita ovat monesti hyvin vaikeaselkoisia ymmärtää. Eikä siten miljardöörien myynteihin pidä reagoida siten, että itse samalla myisi. Varsinkaan jos itse on pitkän aikavälin sijoittaja.

Näin ollen kannattaakin tehdä riittävän huolellinen analyysi oman sijoitussalkun omistuksista ennen kuin käy tekemään salkun realisointeja eli myyntejä. Ja jos myyntejä aikoo loppujen lopuksi toteuttaa, sijoittajan tulee aina varmistua siitä, että tällainen myynti perustuu johonkin konkreettiseen havaintoon eli esimerkiksi omistukseen nähden potentiaalisemman sijoituskohteen ilmaantumiseen tai sitten salkussa olevan sijoituskohteen perusfundamenttien oleellisiin heikkenemisiin varrattuna kilpailijoihin. 

Toisin sanoen: Myynnin tulisi aina perustua johonkin konkreettiseen syyhyn.

Toivottavasti näistä vinkeistä oli apua ja onnea markkinoille!

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Kirjoittaja on Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen ja hänellä on vuosien kokemus sijoittamisesta eri sijoituslajeihin, mukaan lukien kryptovaluuttoihin.

1 thoughts on “Milloin myydä ja milloin ei? Sijoittajan opas bitcoiniin

 1. Tommi Syrjänen says:

  Hyvin menee. Jatkakaa samaan malliin. Aina muutaman kuukauden välein te skarppaatte ja julkaisette katsauksen jollakin viikkonumerolla. Sitä jatkuu max. 2 viikkoa. Sitten se alkaa venyä ja venyä. Sitten n. puolentoista kuukauden jälkeen teillä menee jo viikkojen numerot sekaisin tai ne vaan jätetään tylysti välistä. Tätä on jatkunut nyt ehkä sellaisen kaksi ja puoli vuotta… samalla teidän hinnoittelu ne on Suomenmaan törkeästi korkeinta.

  Tämä kaikki vain kuvastaa sitä välinpitämättömyyttä ja AHNEUTTA jota te edustatte. Hävettää olla kanssanne tekemisissä.

  Siitä huolimatta joudun turvautumaan teihin jossakin vaiheessa. Sitä en todellakaan tee mielelläni. Ainoa hyvä puoli on että vielä luotan teihin. Pelkään vaan että ette ole luottamukseni arvoisia. Nuo aluksi mainitsemani laistamiset kuvastavat mielestäni hyvin selkeästi Sitä välinpitämättömyyden ja ylenkatsomisen tunnetilaa, joka teillä siellä vallitsee. Se ei lupaile mitään hyvää. Terveisiä vaan Henrylle. En kuitenkaan usko että tätä uskallatte hänelle näyttää. Vai uskallatteko. Henry todistakoon sen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *