VanEckin kryptorahasto on vuoden parhaiten tuottanut eurooppalainen ETF

VacnEck krypto ETF
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Vuoden 2023 parhaiten tuottanut eurooppalainen ETF-rahasto oli indeksirahaston hoitaja VanEckin Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF. Rahasto tuotti yhteensä 230 %:n vuotuisen tuoton. Rahaston volatiiteetti eli hinnan vaihtelu oli kuitenkin merkittävä (90,8 %).

ETF-rahastojen hallinnoimat varat (AUM = Assets Under Management) olivat vuonna 2023 9,55 biljoonaa dollaria, mikä osoittaa markkinoiden valtavan koon.

VanEckin Crypto and Blockchain Innovators ETF:n strategiana on sijoittaa yhtiöihin, jotka kehittävät tai hyödyntävät lohkoketjuja tai kryptovaluuttoihin liittyvää teknologiaa. ETF sisältää 20 informaatioteknologia- ja rahoitussektorin pörssiosaketta.

ETF:n suurimpiin sijoituksiin kuuluvat mm. Yhdysvaltain suurin kryptovaluuttapörssi Coinbase Global (11,37 %), maailman suurimman kryptovaluuttavarallisuuden omaavasta yrityksestä MicroStrategy (8,85%) ja kryptovaluuttoihin liittyviä maksupalveluita tarjoavasta Block Inc (7,83 %).

ETF:n suurimmat omistukset sisälsivät myös sijoitukset esimerkiksi Bitcoin-louhintayhtiö Marathon Digital Holdingsiin (6,97 %) ja kryptovaluuttasijoitusyhtiö Galaxy Digital Holdingsiin (6,83 %).

Myös toiseksi parhaiten tuottanut ETF-rahasto oli lohkoketjuteknologiaan kehittäviin ja sitä hyödyntäviin yhtiöihin sijoittava indeksiosuusrahasto. Tämä toiseksi sijoittunut rahasto oli iSharesin Blockchain Technology ETF, joka antoi sijoittajalleen 166 %:n vuotuisen tuoton. ETF:n volatiliteetti oli 52,3 %.

Kolmanneksi parhaiten tuottanut ETF-rahasto oli Finecon MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipments UCITS ETF, joka tuotti vuodessa 84 %. Rahaston volatiliteetti oli 23,4 %. Tämä ETF-rahasto sijoittaa kehittyneiden maiden suuriin ja keskisuuriin puolijohdesektorin yhtiöihin.

Kryptovaluuttoihin sijoittavat ETF:t ovat tuottoluvuissaan täysin omaa luokkaansa. Viimeisen kolmen vuoden aikana mikään eurooppalainen ETF ei ole tuottanut yhtä hyvin kuin nämä kaksi parhaiten tuottanutta indeksiosuusrahastoa. iSharesin Global Clean Energy ETF tuotti 110 % vuonna 2020, joka on tuottoluvuissa lähimmäksi kryptovaluutta-ETF:iä päässyt perinteisemmän osakemarkkinan indeksiosuusrahasto.

Vuotta 2023 voidaan pitää merkittävänä vuotena teknologiasektorin osalta, sillä se tuotti keskimäärin 51,82 %. Toiseksi tuottoisin osakesektori oli viestintäpalvelut, jotka antoivat 43,12 %:n vuotuisen tuoton.

Yhdysvaltain suurimpia yhtiöitä seuraava S&P 500 -indeksin vuotuinen tuotto on puolestaan 23 %. Saksan DAX:n vuotuiset tuotot ovat 18 %:n tasolla. Suomen HEX 25-indeksi on sen sijaan laskenut viimeisen vuoden aikana – 8,7 %.

Lue lisää: Mikä on Bitcoin ETF ja miten se vaikuttaa kryptomarkkinoihin?


Bitcoin ETF:n hyväksyminen voi tuoda miljardeja kryptovaluuttamarkkinalle

Maailman suurimman kryptovaluuttarahasto Grayscalen toimitusjohtaja Michael Sonnensheinin mukaan Bitcoin indeksiosuusrahaston (spot Bitcoin ETF) hyväksyminen USA:n markkinoille voi tuoda merkittävästi uusia sijoittajia kryptovaluuttamarkkinoille.

Sonnensheinin arvion mukaan kokonaisarvoltaan 30 $ miljardin sijoitusneuvontamarkkinat voivat tuoda runsaasti lisää varallisuutta kryptovaluuttamarkkinalle.

Myös Bitcoin-teknologiayhtiö Jan3:n toimitusjohtaja Samson Mow näkee bitcoinin hintakehityksessä paljon positiivista. Mowin mukaan mahdollinen Bitcoin ETF:n hyväksyntä voisi nostaa bitcoinin FIAT-hinnan jopa 1 $ miljoonaan. Bitcoinin dollarihinta on tällä hetkellä n. 43 500 $:n tasolla (39 600 euroa).

Bitcoin ETF:n ympärillä kohina näyttää muutenkin kiihtyvän. Myös maailman suurimman kryptovaluuttavarallisuuden omaava yrityksen MicroStrategyn toimitusjohtaja Michael Saylor näkee Bitcoin ETF:n mahdollisen hyväksymisen erittäin merkittävänä tapahtumana.

Saylor: ”Bitcoin ETF:n (mahdollinen) hyväksyminen on viimeisen 30 vuoden aikana Wall Streetin historian merkittävin kehitysaskel”. Saylor vertasi Bitcoin ETF:ää S&P 500 indeksin perustamiseen, koska S&P 500 indeksiin sijoittaminen mahdollisti sijoittamisen samanaikaisesti kaikkiin USA:n merkittävimpiin yhtiöihin.

Saylorin mukaan ETF:n hyväksyminen tulisi tuomaan runsaasti aikaisempaa enemmän kysyntää bitcoinille, joka tarkoittaisi sitä, että valtavirran tavalliset sijoittajat/säästäjät sekä institutionaaliset sijoittajat voisivat nyt sijoittaa bitcoiniin.

Saylorin mukaan mahdollisen ETF:n hyväksymisen kanssa samana keväänä tapahtuva lohkoketjupalkkion puoliintuminen tulisi luomaan bitcoinin hinnalle myös merkittävää nousupainetta.

Saylor: ”Uskon, että emme ole koskaan nähneet kysynnän 2–10-kertaista kasvua yhdistettynä tarjonnan puolittumiseen niukassa ja halutussa hyödykkeessä, jota ihmiset haluavat pitää hallussaan pitkän ajan. Joten uskon, että odotamme vuoden 2024 olevan merkittävä härkämarkkina tässä omaisuusluokassa.”

Kaikki analyytikot kryptomarkkinoilla eivät kuitenkaan ole yhtä optimistisia ainakaan nopeasti tapahtuvasta bitcoinin hinnan noususta. Kryptovaluutta-analyytikko Anthony Pomplianon mukaan ETF:n mahdolliset hyväksymiset ovat erittäin positiivinen kehitysuutinen kryptovaluutoille, mutta hänen mielestään se ei vielä kiinnosta valtavirran markkinoita tarpeeksi, joten hintakehitys tulisi olemaan ehkä ennakoitua hitaampaa.

Pompliano kuitenkin kokonaisuudessaan näkee bitcoinin tilanteen erittäin positiivisena: ”Yli 90 % kaikista louhituista bitcoineista on jo markkinalla. Yli 70 % näistä bitcoineista ovat sellaisten henkilöiden omistuksessa, jotka eivät suostu bitcoinejaan myymään. Kymmeniä miljardeja dollareja tulee siirtymään spot ETF-rahastoihin. Tämä on kansantalouden oppitunnin esimerkki kysynnästä ja tarjonnasta.”

Bitcoin-sijoittaja Oliver Velezin mielestä ETF-sijoituksia ei tulisi verrata suoriin bitcoin-sijoituksiin. Hän vertasi Bitcoin ETF:n sijoittamista paperi-bitcoiniin sijoittamiseen. Paperi-bitcoineilla tarkoitetaan tässä tapauksessa epäsuoraa sijoittamista bitcoiniin, jossa sijoittaja omistaa Bitcoin ETF-rahastoa, mutta hän ei kuitenkaan itse omista suoraan bitcoineja (bitcoinit eivät ole hänen hallussaan).


Argentiina hyväksyy Bitcoinin ja kryptovaluutat maksuvälineenä sopimuksissa

Argentiinan ulkoministeri Diana Mondinon mukaan bitcoin (BTC) hyväksytään maksuvälineenä sopimuksissa Argentiinassa. Näin ollen jatkossa Argentiinassa bitcoin rinnastettaisiin maksuvälineenä tiettyihin valuuttoihin, joita ei tunnusteta kuitenkaan laillisiksi maksuvälineiksi Argentiinassa.

Argentiinassa laillisella maksuvälineellä (legal tender) tarkoitetaan Argentiinan pesoa. Mikäli valuutta- tai joku muu maksuväline ei ole Argentiinan peso, se ei tarkoita sitä, että maksuvälineenä käytettävä valuutta tai tässä tapauksessa kryptovaluutta olisi laiton, vaan että tätä muuta valuuttaa voidaan kuitenkin käyttää maksuvälineenä Argentiinassa, vaikka se ei ns. legal tender olekaan.

Mondino: ”Ratifioimme ja vahvistamme, että Argentiinassa sopimukset voidaan suorittaa Bitcoinissa ja myös missä tahansa muusa kryptovaluutassa.”

Mondino kertoi, että talousuudistukseen ja sääntelyn purkamiseen tähtäävä asetus (“Argentiinan talouden jälleenrakentamisen perusteet = Bases for the Reconstruction of the Argentine Economy) sallisi bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen käytön maassa tietyin edellytyksin. Joulukuun 20. päivä annetussa asetuksessa ei mainita erikseen kryptovaluuttoja, mutta se kuitenkin sisälsi säännökset, joiden mukaan velallisilla oli mahdollisuus maksaa velka valuutoissa, joita ei tunnusteta laillisiksi maksuvälineiksi (legal tender) Argentiinassa.

Mondinon mukaan asetus mahdollistaisi myös sopimusten selvittämisen Euroopassa käytetyillä mittayksiköillä kuten litroilla. Muut asetuksen säännökset puolestaan antavat yksilöille vapauden valita käytettävän valuutan tyypin, jolla viitataan suurelta osin ulkomaisiin valuuttoihin. Vapaus valita ulkomainen valuutta ei kuitenkaan kiellä kryptovaluuttojen käyttämistä sopimusten maksuvälineenä.

Mondino: “Osapuolilla on vapaus täsmentää velkakirja- ja arvopaperitalletusten yhteydessä valuutan määrä ja valuutan tyyppi sekä sen takaisinmaksutapa vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä.”

Argentiinassa vuosittainen inflaatio on ollut yli 100 %:n tasolla (hyperinflaatio), joka on luonnollisesti tarkoittanut sitä, että niin Argentiinan valtion kuin myös kansalaisten on ollut pakko turvautua ulkomaisiin valuuttoihin, jotta heidän velanmaksukykynsä ja ostovoimansa säilyisivät.

Argentiinassa Yhdysvaltain dollarin käyttö maksutapana on edelleen erittäin yleistä, mutta tänä vuonna valtio on siirtynyt käyttämään kansainvälisissä maksuissa yhä enemmän myös Kiinan yuania. Argentiina esimerkiksi maksoi Kansainväliselle valuuttarahasto IMF:lle osan velkasuorituksesta yuaneissa.

Argentiinan vastavalittua presidenttiä Javier Mileitä pidettiin ennen vaaleja kryptomyönteisenä poliitikkona. Virkaanastumisen jälkeen Milei ei ole kuitenkaan henkilökohtaisesti vielä ottanut kantaa kryptovaluuttoihin liittyen. Ulkoministeri Mondino on kuitenkin Milein valinta ulkoministeriksi, joten Milein hallinnon poliittiset linjaukset ovat kuitenkin tähän mennessä olleet jokseenkin kryptovaluuttamyönteisiä.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *