Verohallinnolle ilmoitettujen virtuaalivaluuttojen luovutusvoitot romahtivat

Verohallinto
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Vuosi 2022 oli kryptovaluutoille vaikea. Esimerkiksi johtavan kryptovaluutan bitcoinin (BTC) arvo laski 64 %. Sen lisäksi markkinaa ravisuttivat useat mm. vakaavaluuttoihin (Terra ja Luna) ja FTX-pörssin kaatumiseen liittyvät kriisit. Vaikea vuosi näkyi myös Verohallinnolle ilmoitetuissa luovutusvoitoissa ja -tappioissa.

Verohallinnon erityisasiantuntija Juho Hasan mukaan Verohallinnolle ilmoitettiin virtuaalivaluuttojen luovutusvoittoja 95 miljoonan euron arvosta ja luovutustappioita 61 miljoonan arvosta. Nettomääräiset luovutusvoitot olivat siten vain 34 miljoonaa euroa.

Edelliseen vuoteen nähden ero oli merkittävä. Vuonna 2021 virtuaalivaluuttojen luovutusvoittoja ilmoitettiin 435 miljoonaa euroa ja tappioita 9 miljoonaa euroa. Toki tässäkin on muistettava, että bitcoinin arvo nousi 60 % vuoden 2021 aikana.

Hasa: ” Bitcoinin ja muiden virtuaalivaluuttojen arvon pudotus näkyi siinä, että sijoittajat realisoivat tappioita viime vuonna hurjasti. Suhdeluku on aikaisempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen.”

Hasan mukaan veroilmoituksissa virtuaalivaluuttoihin sijoittaneet eivät yleensä erittele luovutusvoittojen osalta niitä virtuaalivaluuttoja, joihin he ovat sijoittaneet vaan he käyttävät termejä ”useita” ja ”virtuaalivaluutat”, joten luovutusvoittojen osalta ei voida suoraan sanoa, mistä voitot tulevat.

Hasa kertoo, että suurimmat kryptovaluutat ovat kärjessä: ”Kokemukseen perustuen kärjessä ovat Bitcoin sekä Ethereumin (ETH) lohkoketjun virtuaalivaluutat. Ilmoitettujen voittojen, tappioiden ja muiden tulojen suhde riippuu paljolti siitä, millainen markkinatilanne ja kurssikäyrät eri virtuaalivaluutoilla vuoden aikana ovat olleet.”

Hasan mukaan vain kolmasosa virtuaalivaluuttoihin sijoittaneista ilmoittaa luovutusvoitot Verohallinnolle: ”Luonnollisesti siellä on henkilöitä, joilla olisi myös tappioita. Kun he eivät ilmoita mitään, niin myös tappiot jäävät ilmoittamatta. Olemme huomanneet, että luovutustappioita tehneet ovat kuitenkin aktivoituneet.”

Hasa muistuttaa, kuinka suuret tulot yleensä ilmoitetaan, mutta pienempiä taas ei: ”Fiskaalisessa mielessä suurin osa verotuloista tulee verotuksen piiriin. On huomattavissa selkeä trendi siinä, että isoja luovutusvoittoja saaneet ilmoittavat tuloistaan verraten hyvin. Mitä pienempiin tuloihin mennään, sitä puutteellisemmaksi ilmoittajien joukko kasvaa.”

Verohallinnon mukaan viime vuonna 9800 henkilöä ilmoitti virtuaalivaluuttojen luovutusvoittoja- ja tappioita Verohallinnolle. Edellisenä vuonna 2021 ilmoittaneita oli 16 200.

Keskimääräinen virtuaalivaluutoista ilmoitettu luovutusvoitto vuonna 2022 oli 2 900 euroa. Edellisenä vuonna tämä luku oli 23 100 euroa.

Hasa: ”Ilmoitusdatasta on huomattavissa sijoittajia, jotka saavat todella isoja luovutusvoittoja ja sitten on paljon henkilöitä, joiden tulot jäävät alhaiseksi. Varsinkin vuonna 2021 ylimmässä desiilissä oli useita miljoona euroa tienanneita.”

Hasan mukaan virtuaalivaluuttoihin sijoittaneiden tulee varautua automaattiseen tietojenvaihtoon, joka tulee MiCA-asetuksen myötä mahdolliseksi vuoden 2026 alusta lähtien: ”Jos esimerkiksi suomalainen sijoittaja rekisteröityy ulkomaiseen virtuaalivaluuttojen palvelualustaan, niin palvelun pitää ilmoittaa sijoittajan tekemät kaupat sijaintimaansa veroviranomaiselle, joka välittää ne sitten Suomen Verohallinnolle. Lähtökohtaisesti emme saa tällä hetkellä automaattisesti mitään tietoja ulkomaalaisista kauppapaikoista, joten tämä parantaa Verohallinnon tiedonsaantia merkittävästi.”


BlackRockin ETF-hakemus tuo isot pankit kryptovaluuttoihin mukaan

Kryptovaluuttamarkkinoiden vuoden yksi puhutuimmista aiheista on ollut maailman suurimpien varainhoitajien kuten BlackRockin, Fidelityn ja Invescon Bitcoin- ja Ethereum ETF-hakemukset (spot Bitcoin ja spot Ethereum).

Varainhoitajat hakevat lupia ETF-rahastoilleen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea SEC:ltä. SEC:n odotetaan päättävän hakemusten hyväksymisestä aikaisintaan joulukuun 2023 ja tammikuun 2024 aikana.

Markkinoilla on ollut jo viime kesästä asti paljon spekulaatiota siitä millä tavalla näiden ETF:ien toiminta käytännössä järjestetään. SEC on pyytänyt viimeksi tässä kuussa BlackRockia tarkentamaan hakemuksensa AP:n (authorized participant) roolia. AP on ETF:ssä määritetty oikeudellinen toimija, jolla on oikeus luoda ja lunastaa ETF-rahaston osakkeita.

Kysymys on keskeinen siitä syystä, että tarkkaan säännellyllä finanssimarkkinalla pankit eivät voi pitää hallussaan kryptovaluuttoja. Pankit eivät siten voi toimia AP:n roolissa kryptovaluutta-ETF-markkinalla likviditeettiä tarjoavina markkinantakaajina (market maker), koska ne eivät voi luoda kryptovaluuttapohjaisia ETF-rahasto-osakkeita.

BlackRock kuitenkin nyt hieman muutti/tarkensi hakemustaan AP:n osalta. Muutos tarkoittaa sitä, että jatkossa AP voisikin luoda uusia ETF-rahasto-osakkeita käyttäen käteistä kryptovaluuttojen sijasta, joka puolestaan mahdollistaisi pankkien toimimisen AP:n roolissa markkinatakaajana.

Se taas tarkoittaa sitä, että jatkossa pankit tulisivat hyvin todennäköisesti olemaan erittäin merkittävässä roolissa niin kryptovaluutta- kuin myös kryptovaluutta-ETF-markkinalla. Kryptovaluutta-alalla pitkään toimineiden suurempien likviditeettiä tarjoavien markkinatakaajien kuten Jane Streetin, Jump Tradingin ja Virtun osalta tämä ei ole yhtä hyvä uutinen.

Aikaisemmin oletettiin, että kryptovaluutta-alalla kokeneet likviditeetin tarjoajat (Jane Street, Jump Trading ja Virtu) tulisivat toimimaan markkinatakaajina ETF-rahastoille. Mutta jos AP:t voivat käyttää rahasto-osakkeiden luonnissa käteistä kryptovaluuttojen sijasta, tarkoittaa se sitä, että pankit tulevat todennäköisesti saavuttamaan ennakoitua suuremman markkinaosuuden likviditeettimarkkinasta.

CF Benchmarksin toimitusjohtaja Sui Chung kommentoi tilannetta seuraavasti: ”Jos SEC hyväksyy tämän tarkistetun kaksoismallin, jossa ETF-rahasto-osakkeita luodaan ja lunastetaan käteisellä ja fyysisellä (kryptoilla), se tarkoittaa, että likviditeetti, joka tukee ETF-osakkeita, kun niillä käydään kauppaa, lisääntyisi, koska silloin markkinalla on enemmän potentiaalisia AP-toimijoita (likviditeetin tarjoajia) osana prosessia. Ja vaikka Jane Streetin kaltaiset likviditeettiä tarjoavat yritykset ovat suuria ja heillä on asiantuntemusta, heillä ei kuitenkaan ole yli biljoonan dollarin taseita kuten suurilla amerikkalaispankeilla.”

CF Benchmarks on Krakenin omistama benchmarks-järjestelmänvalvoja useille olemassa oleville spot bitcoin ETF -rahastoille kuten BlackRockille).

Lue lisää: Bitcoinin arvo nousussa: Varainhoitajat jahtaavat ETF-lupia


Kryptovaluuttahakkeroinnit 50 %:n laskussa parantuneen tietoturvan ansiosta

Lohkoketjudatayhtiö TRM Labsin mukaan kryptovaluutta-alan hakkeroinnit ovat selvässä laskussa: Kryptovaluuttoihin kohdistuneita onnistuneita hakkerointeja oli tänä vuonna 50 % vähemmän kuin edellisenä vuotena 2022. Syy onnistuneiden hakkerointien vähenemiseen johtuu parantuneesta tietoturvasta.

TRM Labsin raportin mukaan kryptovaluuttatoimijoihin kohdistuneiden iskujen lukumäärä pysyi samana viime vuoteen nähden, mutta onnistuneiden hakkerointien määrä oli kuitenkin selvässä laskussa.

Hakkeroitujen varojen kokonaismäärä on nyt selvässä laskussa. Vuonna 2022 kryptovarkaat veivät käyttäjien varoja yhteensä n. 4 $ miljardin arvosta ja tänä vuonna hakkeroitujen varojen kokonaismäärä laski 1,7 $ miljardiin, joka on yli 50 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

TRM Labsin mukaan kaikkein yleisimmin iskut kohdistettiin kryptovaluuttatoimijoiden infrastruktuuriin. Varastetuista varoista 60 % oli viety näissä infraan kuten palvelimiin, verkkoihin tai ohjelmistoihin kohdistuneissa hakkeroinneissa. Tällaisissa iskuissa kybervarkaat koettavat viedä esimerkiksi käyttäjien kryptovaluuttalompakoiden yksityisavaimet (private key) ja salasanat (seed phrase).

Hakkeroinnit ovat laskussa, koska nykyisin kryptovaluuttatoimijat työskentelevät aikaisempaan jouhevammin yhteistyössä muiden kryptovaluuttapörssien, -verkostojen ja lompakkopalveluiden kanssa, joten kyberrikokset pystytään selvittämään aikaisempaa paremmin, koska mahdolliset haavoittuvuudet tietoturvan osalta pyritään yhdessä estämään.

Sen lisäksi kryptoalan toimijat reagoivat nykyisin huomattavasti aikaisempaa nopeammin mahdollisiin tietoturvaan kohdistuneisiin poikkeaviin tilanteisiin. Varastettujen varojen palauttaminen tapahtuu myös aikaisempaa nopeammin. Puolestaan parantuneen viranomaisyhteistyön vuoksi kryptorikollisia vastaan pystytään aikaisempaa helpommin nostamaan rikossyytteitä.

Suurimmat hakkeroinnit vuoden 2023 aikana tapahtuivat alkuvuodesta. Suurimpien iskujen joukossa oli mm. Poloniex-pörssiin kohdistunut isku, jossa käyttäjät menettivät 100 $ miljoonan arvosta varoja ja HECO Chain-lohkoketjujen väliseen siltaan kohdistunut isku, jossa varoja vietiin 80 $ miljoonan arvosta.

Myös verorikosten selvittäminen on viime vuosina parantunut, vaikka monesti näiden tapausten lopulliseen selvittämiseen menee yleensä vuosia. USA:n veroviranomaisen IRS:n mukaan vuoden 2023 merkittävimpien selvitettävien tapausten joukossa on ollut mm. Silkkitie-markkinapaikan (Silk Road) James Zhongin tutkinta vuodelta 2012, jossa Zhong vei Silkkitieltä yhteensä 3 $ miljardin arvosta käyttäjien varoja.

Verorikosten osalta toinen pitkään jatkunut selvitysprosessi OneCoinin perustaja Karl Sebastian Greenwoodin osalta taas johti siihen, että Greenwood tuomittiin 20 vuoden vankeusrangaistukseen.

Kryptovaluutta-alan kasvun kannalta rikosten selvittäminen on tärkeää ja tietoturvan edelleen parantuessa kryptoalan turvallisuus onkin tänä vuonna jo huomattavasti aikaisempaa paremmalla tasolla, joka on kryptovaluuttojen tulevaisuuden ja käyttäjien turvallisuuden kannalta erittäin hyvä asia.


SEC on löytänyt Suomessa asuvan Richard Heartin ja sai vihdoin toimitettua syytteen perille

Kryptosijoittaja Richard Schueler, joka tunnetaan paremmin kryptopiireissä nimellä Richard Heart, sai viime kesänä Yhdysvaltain arvopaperimarkkina ja pörssikomitea SEC:ltä syytteen rekisteröimättömien arvopaperien myynnistä.

Herra Heart asuu tällä hetkellä Suomessa Helsingissä ja SEC:n mukaan syyte on saatu toimitettua nyt myös syytetylle.

SEC ei aikaisemmin onnistunut toimittamaan syytettä Heartille, koska miestä ei tavoitettu lukuisista yrityksistä huolimatta. Seitsemän viikon aikana Heartia koetettiin tavoittaa niin puhelimitse, tekstiviesteillä, kirjeitse kuin myös henkilökohtaisesti.

Syyte saatiin Heartille kuitenkin toimitettua kolmannen osapuolen palveluita käyttämällä. SEC:llä oli tiedossa, että Heart asui Suomessa Helsingissä, mutta miehen tarkkaa sijaintia ei kuitenkaan tiedetty.

Syytteen vieminen ulkomaille saattaa usein olla monimutkaista. Tämä toimittamisprosessi on kuitenkin toteutettavissa sekä kansainvälisen (Haagin sopimuksen) että kansallisen Suomen lainsäädännön puitteissa.

Vaikka Heartin asuinpaikasta ei ollutkaan tarkkaa tietoa niin täyttä hiljaiseloa julkisuudesta mies ei kuitenkaan viettänyt. Heart oli aktiivinen mm. X:ssä (aikaisemmin Twitter) ja hän on kommentoinut hyvin aktiivisesti kryptovuoden tapahtumia: pelkästään marraskuun 21 jälkeen Heart oli twiitannut yli 40 kertaa.

SEC:n väitteiden mukaan Heart on myynyt rekisteröimättömiä arvopapereita (HEX, PulseChain, PulseX) yli 1 $ miljardin edestä kuluttajille. Lisäksi Heart on kuulemma käyttänyt PulseX:n varoja hankkiakseen sijoittajien rahoilla yhteensä 12 $ miljoonan arvoiset luksustavarat, kuten esimerkiksi Ferrari Roma -urheiluauton, 555 karaatin mustatimantin (The Enigma) ja useita arvokelloja.

Verohallinto julkaisi marraskuussa 2023 Suomen suurituloisimpien listan vuodelta 2022. Suurituloisimpien listalle pääsi myös Richard Scheuler. Heart oli suurituloisten listalla sijalla 24. Hänen pääomatulonsa olivat 15 miljoonaa vuonna 2022.

Bitcoinin hinta on viimeisen vuoden aikana yli kaksinkertaistunut, mutta Heartin markkinoima HEX-tokenin arvo on ollut puolestaan viime vuoden ajan hurjassa laskussa. HEX on laskenut pelkästään viimeisen vuoden aikana 81,5 %. Puolestaan syyskuusta 2021 laskettuna tokenin arvo on laskenut huimat 99 %.

Lue lisää: Suomen suurituloisimpien listalla kiistanalainen kryptosijoittaja Richard Heart


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *