Ethereumin spot ETF:t hyväksyttiin Yhdysvalloissa

Ethereum ETF

Viimeisen vuoden ajan keskustelu Ethereumin spot ETF:ien ympärillä on käynyt kuumana. Tammikuussa 2024 Bitcoin spot ETF:ien hyväksynnän jälkeen mielenkiinto kohdistui luonnollisesti spot Ether ETF:iin.

Eilen asiaan kuitenkin saatiin viimein vahvistus: Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC hyväksyi Ether spot ETF:t USA:ssa. Suurten varainhoitajien VanEckin, BlackRockin, Fidelityn Grayscalen, Invesco Galaxyn, Franklin Templetonin hakemukset hyväksyttiin. Myös kryptovaluuttavarainhoitajien kuten ARK 21Sharesin ja Bitwisen hakemukset hyväksyttiin.

Hyväksymisen (19b-4s) jälkeen menee todennäköisesti vielä pari päivää, viikkoa tai jopa kuukausia, jotta ETF:illä voi käydä markkinoilla kauppaa. ETF-liikkeeseenlaskijat tarvitsevat SEC:n allekirjoittaman S-1-rekisteröintilausunnon, jotta spot-Ether-ETF:t voivat aloittaa virallisesti kaupankäynnin.

Markkinoilla oli useamman kuukauden ajan paljon epätietoisuutta Ether ETF:ien hyväksymisen suhteen. Osa pelkäsi SEC:n luokittelevan Etherin arvopaperiksi, mutta heidän onnekseen näin ei käynyt, sillä arvopapereita koskeva lainsäädäntö on huomattavasti kryptovaluuttoja tiukempaa. Ether luokitellaan nyt hyödykkeeksi (commodity).

Digitaalisiin omaisuuksiin erikoistunut lakimies Justin Bowder arvioi, että S-1-rekisteröinti tuo asialle lopullisen vahvistuksen. Mikäli Ether spot ETF:t hyväksytään S-1-rekisteröinnissä, voidaan virallisesti todeta, etteivät ne ole arvopapereita.

Asiantuntijoiden mukaan tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että monet muut tokenit, voitaisiin luokitella Etherin tapaan hyödykkeiksi, joten pelkoa arvopaperiluokituksesta niidenkään osalta ei olisi. Tälle asialle saadaan kuitenkin varmuus vasta tulevaisuudessa.

Merkille pantavaa hyväksymispäätöksen osalta on se, että steikkausta ei hyväksytty osaksi spot ETF:ien toimintaa, joten hakemuksia tuli muuttaa sellaisiksi, että ne eivät sisältäneet steikkaus-ominaisuutta. Sen lisäksi hakijoista Hashdexin ETF-hakemusta ei ole vielä hyväksytty.

Etherin kurssi on noussut viimeisen vuoden aikana n. 110 % ja viimeisen kuukauden aikana 85 %. Viimeisen viikon aikana nousua on ollut 25 %. Hyväksymisen jälkeen Etherin kurssi hieman laski.

Koska Etherin ETF:n hyväksymisen ympärillä vallitsi pitkään epävarmuutta, samalla se saattaa tarkoittaa sitä, että Etherin hinnassa on vielä paljon nousupotentiaalia. Ainakin tätä mieltä on QCP Capital, jonka mukaan Etherin kurssi voi nousta 60 % seuraavien kuukausien aikana.

Vastaavanlaisia merkkejä on havainnut myös lohkoketjudatayhtiö CryptoQuant. Heidän mukaansa pitkäaikaissijoittajat (holders) ostivat tiistaina 21.5.2024 100 000 etheriä, joka on suurin määrä sitten syyskuun 2023.

Samalla myös etherin avointen positioiden määrä futuurimarkkinoilla nousi ennätykseen (14 miljardia dollaria), joka on myös yleensä merkki kasvaneesta kiinnostuksesta Etheriä kohtaan. CryptoQuant samalla kuitenkin varoitti, että voimakas nousu saattaa johtaa myös sen jälkeen voimakkaaseen korjausliikkeeseen.

Opi lisää aiheesta Ethereum ETF


Kryptovaluuttojen käyttö maksuvälineenä vielä vähäistä USA:ssa

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin kotitalouksille osoitetun vuosittaisen kyselytutkimuksen mukaan 18 miljoonaa amerikkalaista on ilmoittanut omistavansa tai käyttävänsä kryptovaluuttoja vuonna 2023. Kuitenkin vain 1 % amerikkalaisista kyselyyn vastanneista on ilmoittanut käyttävänsä kryptovaluuttoja maksuvälineenä.

Maksuvälinekäytöllä tarkoitetaan sitä, että kryptovaluutoilla on joko maksettu ostoksia tai sitten kryptovaluuttoja on siirretty osoitteesta toiseen ystäville tai perheenjäsenille vuoden 2023 aikana.

Vuonna 2021 ja 2022 amerikkalaisista 2 % ilmoitti ostaneensa kryptovaluutoilla tuotteita tai palveluita.

Fedin tutkimuksen mukaan 7 % yhdysvaltalaisista aikuisista on kertonut käyttäneensä kryptovaluuttoja lokakuun 2022 ja lokakuun 2023 välisenä aikana (minkälainen käyttö tahansa). Edellisenä vuonna 2022 käyttäneiden määrä oli 10 %. Puolestaan vuonna 2021 jopa 12 % amerikkalaisista ilmoitti käyttäneensä kryptovaluuttoja, joten kryptovaluuttojen käyttö näyttää olevan edelleen laskussa USA:ssa.

Vastanneista 7 % ilmoitti joko ostaneensa tai omistavansa kryptovaluuttoja vuonna 2023. Myös nämä luvut ovat laskussa, sillä vuonna 2022 kryptovaluuttoja ilmoitti ostaneensa tai omistavansa 8 % amerikkalaisista. Vuonna 2021 taas 11 % amerikkalaisista kertoi omistavansa tai ostaneensa kryptovaluuttoja.

Tutkimus on kuitenkin ristiriidassa esimerkiksi Coinbasen tekemän selvityksen kanssa. Yhdysvaltojen suurimman kryptovaluuttapörssi Coinbasen tutkimuksen mukaan 52 miljoonaa amerikkalaista omistaa kryptovaluuttoja. Coinbase ei ole kuitenkaan tarkemmin avannut heidän näkemystään siitä, että kuinka he ovat päätyneet kyseiseen arvioon.

Fedin tutkimuksen mukaan kaikkien yleisin syy kryptovaluuttasiirtojen tekemiseen (29 %) oli selkeä: Vastaanottava henkilö tai yritys haluaa vastaanottaa maksun kryptovaluuttoina. Toisiksi yleisin syy puolestaan oli siirtotapahtuman nopeus (18 %). Kolmanneksi yleisin peruste oli siirron yksityisyys (16 %) ja neljänneksi yleisin syy siirron edullisuus (13 %).

Turvallisuus oli siirtotapahtumissa arvioitu viidenneksi (7 %) yleisimmäksi perusteeksi. 4 % vastanneista taas ilmoitti syyksi siirrolle epäluottamuksen pankkeihin.

Miehet käyttivät kolme kertaa todennäköisemmin kryptovaluuttoja kuin naiset. Ikäryhmistä kaikkein eniten kryptovaluuttoja käyttivät 30–44-vuotiaat aikuiset (milleniaalit). Toisiksi eniten niitä käyttivät 18–29-vuotiaat (Gen Z).

Etnisistä ryhmistä mustat ja latinot käyttivät muita enemmän kryptovaluuttoja siirtojen tekemiseen. Sen sijaan aasialaistaustaiset sijoittivat eniten kryptovaluuttoihin. Valkoiset puolestaan käyttivät kaikkein vähiten kryptovaluuttoja.

Tutkimukseen vastasi 11 488 aikuista lokakuussa 2023.


USA:n presidentinvaalikampanjoinnissa kryptovaluutat näyttävästi esillä

USA:n presidentinvaalit järjestään 5.11.2024. Mielenkiintoista vaaleissa kryptovaluuttamarkkinoiden kannalta on se, että jokainen pääehdokas on vaalikampanjansa aikana ottanut jo jollain tavalla kantaa kryptovaluuttoihin.

Tällä viikolla republikaanipuolueen ehdokas Donald Trump ilmoitti vastaanottavansa kampanjalahjoituksia kryptovaluuttoina. Trumpin nettisivujen mukaan lahjoitukset otetaan vastaan Coinbasen kautta.

Yhdysvaltojen suurimman kryptovaluuttapörssin Coinbasen yhteys Trumpin vaalikampanjaan ei ole sattumaa, sillä Trumpin presidenttikaudella hän nimitti Coinbasen entisen varapuheenjohtajan Brian Cookin rahamarkkinoiden valvojaksi. Cook taas puolestaan antoi Trumpin kaudella luvan pankeille ja rahoitusalan toimijoille mahdollisuuden säilyttää kryptovaluuttoja taseessaan.

Trump tunnetaan myös hänen liikkeeseensä laskemasta NFT-kokoelmasta (Trump Cards), jotka myytiin loppuun vuonna 2022.

Trump on ottanut tällä viikolla kertonut puolustavansa finanssiteknologian innovaatioita. Sen lisäksi hän ilmoittaa kampanjasivustollaan pyrkimyksistään vähentää amerikkalaisen taloudellisen päätöksenteon hallintaa siirtymisessä kohti vapautta.

Demokraattipuolueen presidenttiehdokas ja nykyinen presidentti Joe Biden ei ole tunnettu erityisen kryptovaluuttamyönteisestä linjauksistaan. Demokraattipuolueen Elizabeth Warren, jota pidetään Valkoisen talon kryptovaluuttakriittisten linjauksien edustajana, on mm. koettanut estää Bitcoin-louhintaa ja hyökännyt useaan otteeseen kryptovaluuttoja vastaan.

Näiden tapahtumien lisäksi viimeisten vuosien aikana Bidenin kaudella useita kryptovaluuttatoimijoita on haastettu USA:ssa viranomaisten toimesta oikeuteen: mm. Binance, Coinbase, Ripple Labs ja FTX.

Tässä tulee kuitenkin muistaa, että Bidenin kaudella esimerkiksi spot Bitcoin ja spot Ethereumin ETF:t hyväksyttiin Yhdysvalloissa, jota pidetään kryptovaluuttojen kannalta erittäin myönteisenä asiana. Tämän lisäksi oikeustaisteluiden taustalla on myös merkittäviä väärinkäytöksiä, joten esimerkiksi Binancea ja FTX:ää vastaan nostetuille kanteille on myös ollut monesti oikeutetut ja selkeät perusteet.

Ehkä Bidenin kryptovaluuttamyönteisyydestä- tai vastaisuudesta saadaan paremmin selvyyttä seuraavien viikkojen aikana: Yhdysvaltojen edustajainhuoneessa hyväksyttiin lakiesitys (FIT21), jonka mukaan kryptovaluuttojen markkinavalvojaksi nimettäisiin USA:n hyödyke- ja futuurikauppakomissio CFTC.

Tätä pidetään yleisesti kryptovaluuttamyönteisenä lakialoitteena, koska CFTC tunnetaan SEC:tä (Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissio) huomattavasti kryptovaluuttamyönteisempänä viranomaisena.

Mikäli lakiesitys hyväksytään senaatissa ja Biden ei käytä veto-oikeuttaan, kuten hän on aiemmin uhannut, ei häntä voitaisi pitää yhtä kryptovaluuttavastaisena kuin on oletettu.

Myös riippumaton presidenttiehdokas Robert F. Kennedy Jr. on ottanut kampanjassaan kantaa etenkin Bitcoinin puolesta. Kennedyn mahdollisuuksia voittaa vaalit pidetään kuitenkin olemattomina.

Tässä tulee kuitenkin muistaa, että vaaleja ennen ehdokkailla on tapana luvata monenlaisia asioita miellyttääkseen mahdollisimman monia äänestäjäryhmiä. Todellisuus ehdokkaiden kryptovaluuttamyönteisyydestä- tai vastaisuudesta selviää luonnollisesti vasta vaalien jälkeen.

Vertailukohtana Suomessa vastikään järjestettyjen presidentinvaalien kampanjoinnin aikana yksikään ehdokas ei ottanut kantaa kryptovaluuttoihin. Ainoa ehdokas, joka suhtautui positiivisemmin kryptovaluuttoihin ennen vaaleja, oli Paavo Väyrynen. Väyrysen keräämät kannattajakortit eivät kuitenkaan riittäneet, joten häntä ei hyväksytty virallisesti ehdokkaaksi presidentinvaaleihin.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *