Suomalainen SunBit pyrkii tekemään Bitcoin-louhinnalla kodin lämmityksestä ilmaista 

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Julkisuudessa Suomessa aina silloin tällöin käytävän keskustelun perusteella monien mielestä Bitcoinista ei ole mitään hyötyä, koska se ei ratkaise mitään konkreettisia ongelmia. Käsitykset Bitcoinin hyödyllisyydestä ovat kuitenkin pikkuhiljaa muuttumassa. 

Viimeisen parin vuoden aikana energian hinnat ovat nousseet merkittävästi. Lämmityskustannusten nousu on aiheuttanut paljon kustannuspaineita niin yrityksille kuin myös tavallisille kansalaisillekin. Tämän johdosta kotitalouksista ovat joutunut karsimaan tuntuvasti omasta elämänlaadusta tai jopa myymään talonsa kasvaneiden lämmityskustannusten vuoksi.

Tähän energiaongelmaan saattaa kuitenkin olla suomalainen ratkaisu: Helsinkiläisen yrittäjän Elmeri Suomen SunBit Oy on kehittänyt Bitcoin-louhinnan hukkalämmöllä toimivan kodinlämmitysmenetelmän, joka voi Suomen mukaan olla käyttäjälleen samalla sekä kannattavaa että myös edullista.

Elmeri Suomi: ”Kodin lämmitys on elintärkeä tarve jokaiselle pohjoisella pallonpuoliskolla asuvalle, mutta valitettavan kallis sellainen. Suomessa keskiverto omakotitalo kuluttaa noin 18 000 kWh vuodessa lämmitysenergiaa, joten energian tarve on melko suuri varsinkin valtakunnan tasolla.”

Suomi jatkaa: ”Viimeiset vuodet ovat raastaneet usean suomalaisen kukkaroa erityisesti energiaan liittyen. Oli se sitten hetkelliset pörssisähkön piikit tai noussut lämmitysöljyn hinta.”

”Bitcoin-louhinta tuo myös tähän akuuttiin tarpeeseen ratkaisun. Bitcoin-louhinta tunnetusti kuluttaa runsaasti sähköä. Kulutetussa sähkössä kumminkin piilee monelle huomaamatta jäänyt yksityiskohta nimeltä hukkalämpö! Lähes 100% louhijoiden kuluttamasta sähköstä muuttuu lämmöksi. Syntynyt lämpö tyypillisesti puhalletaan ulos, eikä tätä hyödynnetä millään tasolla”, kertoo Suomi.

Uusia tuulia suomen lämmitysalalle

Suomalaisella startup:lla (SunBit Oy) on tähän energiaongelmaan mielenkiintoinen ratkaisu. Suomeen on vuoden 2023 lopulla tehty kaupallisesti ensimmäinen kodin lämmitysjärjestelmä, jossa louhinnan hukkalämpö hyödynnetään kodin lämmitykseen.

Yritys toteutti lämmitysratkaisun, jossa louhijat ovat upotettuna immersioaltaaseen. Immersiotekniikka on perinteisesti tehokas jäähdytystapa palvelimille, jossa laitteet upotetaan sähköäjohtamattomaan öljyyn. Tällöin kaikki syntyvä lämpö kerääntyy öljyyn, josta se voidaan ottaa talteen kodin lämpöverkkoon. 

Tässä kuva asennetusta järjestelmästä. Kohde asennettiin Kouvolassa sijaitsevaan omakotitaloon nykyisen 3000 litran vesivaraajan rinnalle.

Mitä hyötyä kodin lämmityksestä on Bitcoin-louhinnalla ja miten se vertautuu nykyisiin lämmitysmuotoihin?

Suomen mukaan louhinta on jo itsessään kannattavaa liiketoimintaa. Nykyisellä hashrate:lla, sekä Bitcoinin hinnalla louhinnan kannattavuus on laitevalinnasta riippuen noin 18 snt € per kWh. 

Vertailun vuoksi Suomessa pörssisähkön keskihinta oli viime vuonna 6,9 snt € per kWh. Tähän tulee lisäksi omakotitalossa asuvalle siirtomaksu sekä sähkövero 2,2 snt€ per kWh.

Louhinnasta jäädään siis jo nykylukemilla runsaasti voitolle omakotiasujille saatavilla sähkön hinnoilla. Kun otamme huomioon syntyvän hukkalämmön, omakotiasujan lämmityskustannukset voivat muuttua jopa negatiiviseksi. 

Suomen mukaan: ”Nyt esimerkiksi -3750€ vuotuinen lämmitysöljy maksu muuttuu asennuksen jälkeen +2 858,4€ vuosituloiksi. Järjestelmän hinta on noin 17 000€, josta saadaan työn osuudesta kotitalousvähennys, jolloin loppukustannukseksi jää jäljelle 14 600€. Tästä saadaan hänen mukaansa lämmitysalalla lähes ennennäkemätön takaisinmaksuaika ~ 2,3 vuotta!”

Kodin lämmityksen tulevaisuus ja SunBit?

Suomen mukaan Bitcoinin käytön yleistyessä ja lämmityskustannusten noustessa on oletettavaa, että vastaavankaltaiset ratkaisut yleistyvät ajan myötä. Louhinta lämmitys hyödyntää omakotiasujan kukkaroa, Suomen sähköverkkoa, sekä pienentävät louhinnan hiilijalanjälkeä.

Mikäli aiheesta haluaa tietää lisää tai järjestelmän hankinta kiinnostaa sinua, lisää aiheesta voit lukea osoitteesta Sunbit.fi.

Bitcoin ETF tuomassa myös eläkerahastot kryptomarkkinalle

Yhdysvaltalaisen johdannaispörssi CBOE:n (Chicago Board of Options Exchange) digitaalisen osaston johtajan John Palmerin mukaan, mikäli Bitcoin ETF-rahastot hyväksyttäisiin USA:ssa, sen jälkeen eläkerahastot tulisivat sijoittamaan merkittäviä summia bitcoiniin ETF-rahastojen kautta.  

Kyseessä olisi luonnollisesti epäsuora sijoitus bitcoiniin, sillä eläkerahastot sijoittaisivat Bitcoin ETF-rahastoon, joka hallinnoisi bitcoin-varallisuutta. 

Jo viimeisen puolen vuoden ajan kryptomarkkinalla on kuumeisesti odotettu Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea SEC:n mahdollista Bitcoin-indeksiosuusrahaston (spot Bitcoin ETF) hyväksymis- tai hylkäämispäätöstä. Mitään varmuutta päätöksen hyväksymisestä ei tietenkään ole, mutta mikäli ETF hyväksytään, se tulisi Palmerin mukaan saamaan merkittävästi kiinnostusta suurilta institutionaalisilta sijoittajilta.

Palmer: ”Hyväksyntä tasoittaa tietä eläkerahastoille ja RIA-pohjaisille rahastoille, jotta he voivat sijoittaa varoihin spot Bitcoin ETF:ssä. Monet rahastot eivät tällä hetkellä pysty saamaan suoraa altistumista Bitcoinille.”

RIA on liittovaltion tai osavaltion sääntelyvirastojen rekisteröity yritys, jolla on oikeus tarjota sijoitusneuvontaa.

Palmerin mukaan bitcoin-johdannaistuotteet kasvavat merkittävästi spot-ETF:n mahdollisen hyväksynnän jälkeen. Institutionaaliset toimijat “nojaavat yhä enemmän näihin johdannaisiin” suojautuakseen markkinariskeiltä.

Palmer: ”On vaikea arvioida, mikä (sijoittajien) allokaatio kryptovaluuttoihin tulee tarkalleen olemaan. Instituutiot ovat edelläkävijöitä suojaustyökalujen hankkimisessa. Mutta vähittäiskauppa (tavalliset sijoittajat) etsii myös sitä.”

Osa rahastoista ovat alkaneet jo laatineet suunnitelmia Bitcoiniin joko ETF:n kautta tai epäsuorasti sijoittamiseksi, mikäli ETF hyväksyttäisiin. Esimerkiksi Advisors Preferred Trust on muuttanut tuote-esitettään siten, että sen mukaan he tulisivat sijoittamaan epäsuorasti Bitcoiniin jopa 15 % varoistaan. 

Advisors Preferred Trustin sijoitukset kohdistuisivat Grayscalen Bitcoin Trust-rahastoon, ProShares Bitcoin Strategy ETF:ään ja bitcoin-futuurisopimuksiin, joten omistukset olisivat näin ollen epäsuoria rahasto-omistuksia. Tuote-esitteissä ilmoitettuihin lupauksiin markkinoilla ei kuitenkaan aina ihan sellaisenaan aina luoteta, mutta mikäli tuote-esitteissä jotain luvataan, niin yrityksellä on kuitenkin lainsäädännössä vastuu toteuttaa nämä lupaukset niin että ne vastaisivat mahdollisimman tarkasti tuote-esitteen lupauksia, jotta yritys välttäisi mahdolliset valvontaviranomaisten sanktiot.

CBOE:n BZX kryptopörssi on jo hyväksynyt investointipankki Fidelityn CBOE:lle jättämän Bitcoin-ETF:n arvopaperirekisteröintihakemuksen (Wise Origin Bitcoin Fund). Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että SEC hyväksyisi Fidelityn ETF-hakemuksen vaan SEC tekee hyväksymis- tai hylkäämispäätöksen itsenäisesti.

JPMorgan ja Goldman Sachs kiinnostuneita takaamaan Grayscalen Bitcoin-ETF:n likviditeettin?

Suuret amerikkalaiset pankit ovat tiettävästi hyvin kiinnostuneita Bitcoin ETF:stä. Maailman suurin pankki JP Morgan ja yksi maailman suurimmista pankeista Goldman Sachs ovat neuvotelleet maailman suurimman kryptovaluuttasijoitusrahaston Grayscale Investmentsin kanssa mahdollisesta yhteistyöstä liittyen Grayscalen Bitcoin-ETF:n AP:n (authorized participant) tehtäviin.

Tämä AP:n rooli/tehtävä mahdollisesti tarkoittaisi sitä, että joko JP Morgan tai Goldman Sachs takaisi Grayscalen mahdollisesti hyväksyttävän Bitcoin-ETF:n likviditeetin. Tunnetusti maailman suurimpina pankkeina niin JP Morganilla kuin myös Goldmanilla on massiiviset varat, joilla ne voivat varmistaa ETF:n likviditeetin saatavuuden kaikissa tilanteissa.

Markkinoilla on ollut jo viime kesästä asti paljon spekulaatiota siitä millä tavalla näiden kryptovaluutta-ETF:ien toiminta käytännössä järjestetään. SEC on pyytänyt viimeksi viime kuussa maailman suurinta varainhoitajaa BlackRockia tarkentamaan hakemuksensa AP:n (authorized participant) roolia. AP on ETF:ssä määritelty oikeudellinen toimija, jolla on oikeus luoda ja lunastaa ETF-rahaston osakkeita.

Kysymys on keskeinen siitä syystä, että tarkkaan säännellyllä finanssimarkkinalla pankit eivät voi pitää hallussaan kryptovaluuttoja. Pankit eivät siten voi toimia AP:n roolissa kryptovaluutta-ETF-markkinalla likviditeettiä tarjoavina markkinantakaajina (market maker), koska ne eivät voi luoda kryptovaluuttapohjaisia ETF-rahasto-osakkeita.

BlackRock kuitenkin tarkensi hakemustaan AP:n osalta. Muutos tarkoittaa sitä, että jatkossa AP voisikin luoda uusia ETF-rahasto-osakkeita käyttäen käteistä kryptovaluuttojen sijasta, joka puolestaan mahdollistaisi pankkien toimimisen AP:n roolissa markkinatakaajana.

Se taas yleisesti tarkoittaa sitä, että jatkossa pankit tulisivat hyvin todennäköisesti olemaan erittäin merkittävässä roolissa niin kryptovaluutta- kuin myös kryptovaluutta-ETF-markkinalla, koska lähes jokainen krypto-ETF-hakemuksen jättänyt toimija on myöhemmin muuttanut omaa hakemustaan vastaavanlaiseksi BlackRockin hakemuksen kanssa.

Goldman Sachs ei tiettävästi ole kuitenkaan kiinnostunut pelkästään toimimaan Grayscalen mahdollisesti hyväksyttävän ETF-rahaston AP:n tehtävistä, vaan Goldman on kiinnostunut toimimaan myös BlackRockin AP:n tehtävistä.

BlackRock puolestaan on ilmoittanut hakemuksessaan, että kryptovaluuttamarkkinoilla tunnettu likviditeetin tarjoaja Jane Street ja JP Morgan toimivat sen krypto-ETF:n AP:eina. Cantor Fitzgerald on taas nimetty yhdeksi Valkyrien Bitcoin ETF-rahaston AP:ksi.

Tällä hetkellä Bitcoin-ETF-hakemuksen on jättänyt jo 14 varainhoitajaa. USA:ssa ETF-rahastojen AP:n tehtäviin likviditeetin tarjoajiksi voidaan merkitä useampia toimijoita samanaikaisesti. Kuitenkaan itse ETF-hakemuksissa AP:n merkitseminen ei ole pakollista, joten sen suhteen muutoksia voi vielä tapahtua, että mitkä toimijat näissä rooleissa lopulta toimivat.

…mikäli krypto-ETF:t siis hyväksyttäisiin USA:ssa.
Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *