Bitcoinin kurssilaskun taustalla GBTC-rahasto & FTX-konkurssipesän myynti?

Grayscale & FTX
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Vielä pari vuotta sitten vuonna 2022 yksi suurimmista kryptovaluuttapörsseistä FTX ajautui konkurssiin. Tapahtuma oli kryptovaluuttamarkkinoiden kannalta erittäin merkittävä, koska FTX:n konkurssi syvensi entisestään kryptotoimijoiden silloista kriisiä. Samaan aikaan bitcoinin (BTC) hinta putosi vuoden aikana 80 %.

Tämän FTX-kriisin katsotaan aiheuttaneen myös Yhdysvalloissa USA:n arvopaperi- ja pörssikomitea SEC:n kovemmat oikeudelliset otteet niin Binancea kuin myös Coinbasea vastaan, koska SEC:n katsottiin ainakin joidenkin mielestä epäonnistuneen markkinavalvojan tehtävässä FTX:n kohdalla.

Tämän jälkeen SEC tiukensi otettaan, joten se haastoi mm. Binancen ja Coinbasen USA:ssa oikeuteen. Oikeudenkäynnin tuloksena Binance joutui poistumaan USA:n markkinoilta ja yhtiön toimitusjohtaja CZ jätti tehtävänsä.

FTX:n konkurssipesällä oli merkittävät kryptovaluuttamääräiset omistukset. Näihin kuului osuus esimerkiksi maailman suurimmasta Grayscalen closed end-Bitcoin rahastosta (GBTC), joka muunnettiin pari viikkoa sitten Bitcoin ETF:ksi SEC:n hyväksyttyä Grayscalen GBTC:n muuntohakemuksen.

GBTC:n historia ulottuu aina 10 vuoden taakse, jolloin rahasto alun perin perustettiin. Sen jälkeen GBTC olikin ehtinyt kerätä yhteensä 30 miljardin dollarin arvoisen varallisuuden SEC:n ETF-hyväksymisenpäätökseen mennessä.

FTX:n kerrotaan nyt myyneen koko omistuksensa (22 miljoonaa osaketta) tästä Bitcoin ETF:stä. Myynnin ajoituksen syynä pidetään bitcoinin markkinahinnan ja Grayscalen rahaston hinnan eroa (discount to net asset value), jolloin myyntiä voidaan pitää ainakin myyjän puolelta kannattavana.

FTX:n omistukset GBTC-rahastossa olivat yhteensä n. 1 miljardin dollarin arvoiset. Osittain tämän myyntipaineen johdosta bitcoinin eurohinta on laskenut tammikuun 2024 huipuista jo 15–20 %.

Maailman suurimman pankin JP Morganin arvion mukaan n. 1,3 $ miljardin arvosta varallisuutta on siirtynyt tähän mennessä GBTC:stä muihin uusiin Bitcoin ETF-rahastoihin. JP Morganin mukaan nyt kun FTX on myynyt kaikki omistuksensa GBTC:n rahastosta, tarkoittaisi se sitä, että bitcoinin hinnan suurin lasku olisi ohi.

Tätä mieltä ainakin on JP Morganin analyytikko Nikolaos Panigirzogloun, jonka mukaan myös: ”Tähän mennessä 4,3 miljardia dollaria on siirtynyt GBTC:stä muualle, joka tarkoittaa myös sitä, että suurin osa GBTC:n myyntipaineesta on nyt ohi.”

Vaikka myynnit GBTC:stä ovat olleet kooltaan merkittävät niin GBTC on edelleen maailman suurin Bitcoin/kryptovaluuttarahasto 20 $ miljardin varallisuudellaan (AUM).

GBTC:n varojen siirto muihin ETF-rahastoihin jatkuu odotetusti, jos GBTC ei laske huomattavasti muita ETF-rahastoja korkeampia hallinnointikustannuksiaan (1,5 %) ja päivitä rahaston toimintamallia kilpailijoitaan (esim. BlackRock, Fidelity) paremmaksi.


Vastaamon tietomurto: Virtuaalivaluutat soveltuvat huonosti rikosten tekovälineiksi

Psykoterapiakeskus Vastaamon asiakasrekisteriin tehtiin tietomurto marraskuussa 2018. Vastaamon asiakastietojärjestelmän suojauksessa oli ollut puute, jota hyödyntämällä ulkopuoliset pääsivät käsiksi asiakas­tietokantaan.

Tietomurrossa hyökkääjä/hyökkääjät onnistuivat varastamaan tuhansien potilaiden arkaluontoisia potilaskertomuksia sekä heidän nimiään, osoitteitaan, puhelinnumeroitaan ja henkilö­tunnuksiaan. Sen jälkeen hyökkääjä on kiristänyt niin Vastaamon työntekijöitä kuin myös sen asiakkaitakin.

Tietomurron tekijä yritti kiristää Vastaamolta 40 bitcoinia (BTC) (450 000 euroa), jotta hän ei julkistaisi potilastietoja Tor-verkkoon.

Syyttäjän mukaan rikoksesta epäilty 25-vuotias Aleksanteri (Julius) Kivimäki olisi murtautunut vuonna 2018 Vastaamon potilastietokantaan ja yrittänyt kiristää tiedoilla potilailta rahaa. Kun vaatimuksiin ei suostuttu, Kivimäki alkoi julkaista potilastietoja Tor-verkossa syksyllä 2020.

Syyttäjä vaatii Kivimäelle seitsemän vuoden vankeustuomiota törkeästä tietomurrosta, lukumäärältään n. 9600 törkeästä yksityiselämää loukkaavan tiedonlevittämisestä ja 20 törkeästä kiristyksestä. Kivimäki on kiistänyt kaikki syytteet.

Keskusrikospoliisin (KRP) lisätutkinnan mukaan kiristysrahaa olisi voinut päätyä eräälle virolaismiehelle, jonka osuutta rikokseen vielä selvitetään.

Mielenkiintoista tapauksessa on se, että poliisi maksoi syksyllä 2020 kiristäjälle 0,1 bitcoinia tarkoituksenaan seurata maksun etenemistä. KRP:n lisätutkintapöytäkirjan mukaan poliisi olisi nyt onnistunut selvittämään, miten tämä maksu siirtyi eteenpäin ja päätyi lopulta Kivimäelle ja virolaismiehelle.

Lisätutkinnan mukaan kiristäjä on siirtänyt 0,1 bitcoinin maksun erään palvelun kautta Monero (XMR) -virtuaalivaluutan lohkoketjuun yksityiseen osoitteeseen, josta sama henkilö on siirtänyt varat kryptovaluuttapörssi Binancen tilille.

Binancessa taas varat on vaihdettu takaisin moneroista bitcoineiksi ja siirretty edelleen kahdelle henkilölle: Kivimäelle ja tälle virolaismiehelle. Poliisin mukaan on todennäköistä, että Kivimäki on hallinnut tätä kyseistä Binancen tiliä.

Poliisi: ”Johtopäätöksestä tekee erittäin todennäköisen myös se, että varat kulkeutuvat selkeää reittiä pitkin rikoksesta epäillyn käyttöön. Mikäli Monero-jäljityksessä olisi tehty virhe, on käytännössä mahdotonta, että oltaisiin sattumalta päädytty juuri sen henkilön tilitapahtumiin, jota alkuperäisestä rikoksesta epäillään.”

Tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen tutustui poliisin lisäpöytäkirjaan ja arvioi poliisin tehneen hyvää työtä virtuaalivaluuttojen tutkinnassa. Järvisen mukaan tutkinnan tulokset vaikuttavat luotettavilta. Tutkintapöytäkirjan arviointia vaikeuttaa kuitenkin se, että pöytäkirja on osin salainen.

Järvinen: ”Kun yksityishenkilöitä alettiin kiristää (Vastaamo-tapauksessa), neuvottiin, ettei kenenkään pidä maksaa vaadittua summaa. Näin on ehkä rikollisuuden torjunnan näkökulmasta, mutta mitä useampi maksaa, sen enemmän jälkiä rahavirroista syntyy ja niistä olisi apua tekijän jäljittämisessä. Bitcoin ei ole lainkaan niin anonyymi kuin kuvitellaan.”

Järvinen on ihan oikeassa Bitcoinin suhteen, sillä Bitcoinin julkisen lohkoketjun tilikirjan rahavirrat ovat varsin helposti jäljitettävissä, koska siirrot ovat julkisesti jokaisen nähtävillä. Näin ollen bitcoinilla tehdyt siirrot onkin monesti hyvin helppo jäljittää, joten kiristysrikoksissa rikoksentekijöillä on tästä syystä hyvin suuri todennäköisyys jäädä kiinni rikoksesta.

Kryptovaluutta Moneron (XMR) lohkoketju on puolestaan yksityinen. Se tarkoittaa, että monerolla tehtyjä siirtoja pitäisi olla hyvin vaikea jäljittää, koska siirrot pyritään kryptografisesti salaamaan siirrontekijän yksityisyyden suojaamiseksi. Nyt siis näin ei enää ole.

Koko tapauksen osalta onkin selkeästi huomattavissa, että niin julkisiin lohkoketjuihin rakentuvia kryptovaluuttoja kuten bitcoinia tai edes yksityisiin lohkoketjuihin perustuvia kryptovaluuttoja kuten moneroa on vaikea käyttää rikoksenteon apuvälineinä jäämättä kiinni. Tämä pätee etenkin kiristysrikoksiin.


Bitwise avaa Bitcoin-ETF-rahastonsa omistukset kaikkien nähtäville

Kryptovaluutta-ETF-markkinalla huolta ovat jo pidemmän aikaa herättäneet epäilyt niin sanottujen paperi-bitcoinien määrästä bitcoin-markkinalla. Paperi-bitcoinit ovat johdannaistuotteita, joilla pyritään ETF-rahastossa mallintamaan bitcoinin hinnan kehitystä.

Paperi-bitcoinit eroavat niin sanotuista fyysisistä digitaalisista bitcoineista sen osalta, että ne eivät ole konkreettisesti bitcoineja. Paperi-bitcoinit ainoastaan mallintavat ETF-rahaston omistusten hintakehitystä. Näin ollen vain todellisten bitcoinien lukumäärä ETF-rahastossa kuvaa rahaston bitcoin-omistuksia.

Mikäli ns. paperi-bitcoinien osuus rahastosta olisi hyvin suuri, saattaisi se antaa väärän kuvan rahaston hallinnoimista bitcoineista. Mitä avoimemmin (julkisesti) rahasto omistuksensa sijoittajilleen esittää, sitä todennäköisemmin sijoittajat voivat myös luottaa ETF-rahaston todellisten bitcoin-omistusten määrään.

Bitcoin-ETF-rahastot pyrkivät luomaan kilpailuetua toisiinsa nähden. Yksi kilpailuetu, jota esimerkiksi varainhoitoyhtiö Bitwisen Bitcoin-ETF-rahasto BITB käyttää on avoimuus rahaston omistuksista. Bitwise onkin julkaissut BITB-rahaston bitcoin-osoitteet kaikkien nähtäville.

Bitwise: ” Onchain-läpinäkyvyys on Bitcoinin eetoksen ydin…osoitteiden julkaiseminen on ensimmäinen askel kohti julkista avoimuutta.”

Näin ollen jokainen voi itse tarkistaa Bitwisen Bitcoin-ETF:n omistukset. Tällä hetkellä rahaston bitcoin-omistukset ovat 11 853,63 BTC:tä, jonka arvo on n. 465 $ miljoonaa.

Bitwisen perustaja ja toimitusjohtaja Hunter Horsley kertoi, että yritys oli julkaissut BTC-osoitteet vastauksena sijoittajien “selkeään palautteeseen”. Horsleyn 23.1.2024 käynnistämä X (Twitter) -kysely osoitti, että 91,1 % 2 416:sta kyselyyn vastanneesta kannatti ETF-rahaston BTC-omistusten julkistamista.

Myös asiantuntijat ovat kommentoineet tilannetta. ETF-analyytikko James Seyffart: ”Bitwise on ensimmäinen eikä läheskään varmasti viimeinen, joka on julkistanut heidän (ETF-rahastonsa) BITB:n bitcoin-osoitteet”.

Noin seitsemän päivää lanseerauksensa jälkeen BITB oli ETF-rahastoista parhaan 5 prosentin joukossa hallinnoitavien varojen (AUM) perusteella vuonna 2023. Kaikkien Bitcoin (spot)-ETF-rahastojen nettomäärä oli noin 76 miljoonaa dollaria niiden seitsemäntenä kaupankäyntipäivänä.

Kryptovaluutta-ETF-markkinalle voi olla myös tulossa lisää vaihtoehtoja Bitcoinin lisäksi, sillä Ethereum-ETF:t (ETH) (spot Ethereum ETF) saattavat olla myös tulossa USA:n markkinoille jo tämän kevään aikana.

Ainakin mikäli Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea SEC hyväksyy sille jätetyt Ethereum-ETF-hakemukset. Päätös hakemusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä saatetaan tehdä aikaisintaan maaliskuussa 2024. Toiset taas ennakoivat päätöksen tapahtuvan vasta toukokuussa tai elokuussa 2024.

Lue lyhyt jälkianalyysi Bitcoin ETF:n vaikutuksista:


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *