Suomalaiset eläkeyhtiöt epäileväisiä Bitcoin-ETF-rahastojen suhteen

Bitcoin ja eläkesäästäminen
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Viime viikolla Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea SEC hyväksyi kauan odotetut Bitcoin ETF-rahastot (spot Bitcoin ETF) USA:n markkinoille. Sijoittajat ottivat Bitcoin-indeksiosuusrahastot (ETF:t) hyvin myönteisesti vastaan: Bloombergin ETF-analyytikko James Seyffartin mukaan Bitcoin-ETF-rahastojen vaihtovolyymi oli jo ensimmäisten kolmen markkinapäivän jälkeen yli 10 miljardia dollaria.

Suosituin Bitcoin ETF on ollut tällä hetkellä maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin IBIT-niminen ETF, johon sijoitettiin ensimmäisen kolmen päivän aikana yli 700 000 miljoonaa dollaria.

Eniten varoja (1,18 miljardia dollaria) Bitcoin ETF-rahastoista on BitMEX Researchin mukaan siirretty pois maailman suurimmasta Bitcoin-rahastosta GBTC:stä, joka muunnettiin Bitcoin ETF-rahastoksi indeksiosuusrahastohakemuksen yhteydessä. Syynä tähän pidetään GBTC:n muihin Bitcoin ETF-rahastoihin verrattuna korkeita hallinnointikustannuksia (1,5 %).

Vaikka maailmalla Bitcoin-ETF-rahastot ja Bitcoin sijoituskohteena ovat lisänneet kiinnostusta, Suomessa työeläkeyhtiöt kuitenkin suhtautuvat vielä tällä hetkellä hyvin varauksellisesti esimerkiksi Bitcoin ETF-rahastoihin. Kauppalehden haastattelemien eläkevakuutusyhtiöiden Varman sijoitusjohtaja Markus Aho ja Ilmarisen sijoitusjohtajan Mikko Mursula suhtautuvat skeptisesti myös bitcoiniin sijoituskohteena.

Lue lisää: Mikä on Bitcoin ETF ja miten se vaikuttaa kryptomarkkinoihin?

Aho ei näe mahdollisena myöskään, että bitcoineilla voitaisiin maksaa eläkkeitä: ”Emme voi maksaa eläkkeitä bitcoineilla. Jos maksaisimme eläkkeitä bitcoineilla, varmaan omistaisimme bitcoinia.”

Aho: ”Jos mietitään bitcoinia itsessään, se ei ole meille tyypillinen sijoituskohde. Sijoitamme pääasiallisesti tuottaviin omaisuuseriin, eli omistamme yritysten osakkeita ja lainaamme niille rahaa, tai omistamme reaaliomaisuutta, joka tuottaa vuokra- tai muuta tuottoa meille. Ei-tuottava omaisuus ei ole pääomaisuusluokissamme.”

Mursula: ”Bitcoin ei lähtökohtaisesti kuulu sijoitusuniversumiimme. Seuraamme toki mielenkiinnolla keskustelua etf:ien lanseerauksesta ja niiden markkinan käynnistymistä, samoin kuin seuraamme aina kaikkia uusia tuulahduksia markkinoilla. Silti emme vieläkään näe bitcoinia meille sijoituskelpoisena kohde-etuutena”.

Mursula ja Aho eivät kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että jatkossa niin Ilmarinen kuin Varmakin sijoittaisivat bitcoiniin.

Mursula: ”En sano, että Ilmarinen ei koskaan sijoita bitcoiniin, mutta meidän itsemme pitäisi tulla vakuuttuneiksi siitä, että se on edunsaajiemme näkökulmasta relevantti ja perusteltu sijoituskohde. Se, että instituutiot jossakin määrin lähtisivät mukaan ja likviditeetti etf:issä muodostuisi kohtalaiseksi tai hyväksi, ei vielä tarkoita, että Ilmarinen lähtisi niihin mukaan.”

Aho puolestaan näkee tilanteen hieman valoisemmin: ”Jos ajateltaisiin, että olisimme kiinnostuneita sijoittamaan bitcoiniin, kaikki rakenteet, jotka lisäävät likviditeettiä ja mahdollistavat merkittävät volyymit, edesauttaisivat sitä”.

Ahon mukaan institutionaaliset sijoittajat Suomessa näkevät Bitcoinin markkinan vielä hyvin uutena markkinapaikkana, jonka sääntely on vielä keskeneräistä. Sen lisäksi Bitcoinin asemaa institutionaalisten sijoittajien keskuudessa parantaisi myös hyväksyttyjen sijoitusrakenteiden sekä omaisuuden arvostusmenetelmien luominen.

Ahon näkemyksen mukaan Bitcoinin rooli sijoituskohteena voi tulevaisuudessa kasvattaa merkitystään. Hänen mukaansa Bitcoinin ainutlaatuinen asema kryptovaluuttamarkkinoilla ja sen taustalla oleva edistyksellinen teknologia tekevät siitä houkuttelevan seurantakohteen pitkän aikavälin investoinneille. Lisäksi Ahon huomio kiinnittyy kryptovaluuttojen mahdolliseen tokenisointiin, joka voi avata uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia digitaalisen valuutan käyttöön.

Aho ja Mursula eivät kertoneet mielipidettään muihin kryptovaluuttoihin liittyen.

Lue lisää: Sopiiko Bitcoin eläkesäästämiseen?


Bitcoinin louhinnasta nyt 54,5 % kestävän kehityksen standardien mukaista

Bitcoin ESG Forecastin mukaan Bitcoin-louhinta on nyt maailman ainoa merkittävä toimiala, joka käyttää energianlähteenään kestävän kehityksen standardien mukaisesti tuotettua energiaa. Bitcoin-louhinnasta tällä hetkellä 54,5 % tuotetaan ympäristöä vähemmän vahingoittavasti ja aikaisempaa kestävämmällä tavalla.

Bitcoin-louhinta on siten nyt ympäristön kannalta huomattavasti aikaisempaa kestävämmällä pohjalla. Bitcoinin louhinta on nyt samoilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna 3,6 % puhtaampaa kuin vuonna 2022. Tämä kehitys heijastaa louhintatoiminnan siirtymää kohti ympäristöystävällisempiä menetelmiä ja on osa laajempaa pyrkimystä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kryptosektorilla.

Bitcoin ESG Forecast analysoi mallinnuksessaan Bitcoin Energy and Emissions Sustainability Trackerin tietoja, joka tunnetaan myös nimellä BEEST-malli, ja vertasi Bitcoinin kestävän kehityksen energiayhdistelmää (sustainable energy mix) muihin toimialoihin viimeisten neljän vuoden aikana käyttäen analyysissään julkisesti saatavilla olevia tietoja.

Merkittävimpinä syinä Bitcoin-louhinnan muuttumisessa puhtaammaksi pidetään esimerkiksi energiaverkon ulkopuolella tapahtuvaa louhintaa, jossa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja energianlähteenä. Tästä hyvä esimerkki on vakaavaluutta USDT:n taustayhtiö Tetherin toteuttama louhinta, jossa käytetään vesivoimaa energianlähteenä (hydro mining).

Toinen merkittävä esimerkki Bitcoin-louhinnan muuntumisesta ympäristöystävällisempään suuntaan on lisääntynyt energiaverkon ulkopuolella tapahtuva metaanipäästöjä vähentävä louhinta. Tämä käytännössä tarkoittaa, että Bitcoin-verkko käyttää nyt ympäristön kannalta kestävämmin tuotettua energiaa kuin koskaan.

Tutkimuksen mukaan pienet kanadalaiset ja yhdysvaltalaiset öljyntuottajat hankkivat ja maksavat näistä metaanipäästöjä vähentävistä maakaasun soihdutusluvista. Muutoksia metaanipäästöissä louhinnan osalta on ollut mittauksissa aikaisemmin vaikeampi havaita.

Louhintaan keskittyneet yritykset käyttävät ns. tuuletettua (vented) metaania sähkön tuottamiseen Bitcoinin louhinnassa, mikä vähentää ympäristövaikutuksia verrattuna siihen verrattuna, että se poistettaisiin suoraan ilmaan.

Bitcoin-verkko pienentää 7,3 % nyt kaikista päästöistään, joka puolestaan on uusi kaikkien aikojen ennätys mittaushistoriassa. Samalla se on myös kaikki toimialat mukaan lukien kaikkein korkein energiaverkon ulkopuolella tapahtuva metaanipäästöjä vähentävä louhintamuoto.

Selkein muutos Bitcoinin louhinnan muuttumisessa ympäristön kannalta kestävämmällä tavalla tuotetuksi tapahtui sen jälkeen, kun aikaisemmin kaksi merkittävintä louhintaan keskittynyttä valtiota Kiina ja Kazakstan vaikeuttivat merkittävällä tavalla Bitcoin-louhintayritysten toimintaa: Kiinassa Bitcoinin louhinta kiellettiin vuonna 2021 ja Kazakstanissa valtio pakotti monet louhintayritykset lopettamaan louhintatoiminnan energian säästämiseksi.

Tämän jälkeen louhijat ovat siirtyneet ympäristön kannalta kestävämpään louhintatapaan sijoittaen toimintansa esimerkiksi USA:han tai muualle käyttämällä enemmän uusiutuvia energianlähteitä. Vuoden 2021 jälkeen energiaverkoissa mukana olevien louhijoiden ns. päästöintensiteetti onkin parantunut 29 %.

USA on tällä hetkellä maailman suurin Bitcoin-louhinnan keskittymä. Bitcoinin laskentatehosta 35,4 (hash rate), 37,84 (hash rate share) % sijaitsee Yhdysvalloissa. Lähteestä riippuen toisiksi eniten laskentatehoa Bitcoin-verkolle tarjoaa Kiina 21,11 % (hash rate share) tai Kazakstan 18,1 % (hash rate) tai 13,22 % (hash rate share) ja kolmanneksi/neljänneksi eniten Venäjä 11,23 % (hash rate) tai 4,66 % (hash rate share).

Bitcoinin laskentatehosta Suomen osuus on 0,2 % (hash rate share), jolla Suomi sijoittuu tilastossa sijalle 43.

Lue lisää aiheesta Bitcoin-louhinta:


Bitcoinin laskentateho laskussa tammikuussa 2024

Teknologia-alaa ja myös Bitcoinia (BTC) pidetään yleisesti monesti immuunina luonnonkiertokululle kuten esimerkiksi säiden vaihtelulle. Tämähän ei tietenkään pidä paikkaansa, vaan muutokset sääolosuhteissa vaikuttavat merkittävästi Bitcoinin louhintaan.

Hyvä esimerkki tästä on Texas, joka on Bitcoinin merkittävin louhintakeskittymä koko maailmassa. Data pooli Foundryn mukaan Texas tuottaa n. 29 % Bitcoinin laskentatehosta USA:ssa. Alue on houkutellut lukuisia alan suurimpia toimijoita, kuten Marathon Digitalin, Riot Platformsin, Bitdeerin ja Core Scientificin.

Texasin osavaltiossa on tammikuun 2024 aikana ollut poikkeuksellisen viileää ja välillä on mitattu jopa miinusasteita (0 Fahrenheit, joka on n. – 18 Celsius-astetta). Tämä on johtanut YChartsin mukaan Bitcoin laskentatehon (hash rate) laskuun 11.-15.1.2024 välisenä aikana. Tämän takia Bitcoinin laskentateho on laskenut aikavälillä jopa 34 % (629 EH/s:stä 415 EH/s).

Viileissä olosuhteissa Texasin energiaverkon käyttäjät ovat tarvinneet aikaisempaa enemmän sähköä esimerkiksi kotitalouksien lämmityskustannuksiin, joten Texasissa Bitcoin-louhintayhtiöt ovat samalla vähentäneet louhintatoimintaa.

Bitcoin louhintayhtiöiden edustajat Marathon Digitalilta ja Riot Platformsilta selittivät vielä tarkemmin sääolosuhteiden vaikutusta Bitcoinin louhintaan.

Charlie Schumacher, Marathon Digitalin yritysviestintäjohtaja: ”Marathon yhdessä muiden Bitcoin-louhintayhtiöiden kanssa on rajoittanut toimintaansa tukeakseen Teksasin sähköverkkoa (ERCOT) ja osavaltion kansalaisia, jotka ovat taistelleet pakkasia vastaan.”

Schumacher: “Juuri näin järjestelmän pitäisi toimia. Bitcoin-louhijat toimivat sääolosuhteet huomioiden eli louhinta sammutetaan äärimmäisten sääilmiöiden aikana, mikä tekee energiasta runsaampaa ja halvempaa sitä tarvitseville muutamassa minuutissa.”

Riotin tiedottaja: “Riot osallistuu aktiivisesti (ns.) kysynnän reagointiohjelmiin, jolloin ERCOT pystyy hallitsemaan yhtiön energiankäytön kuormitusta, kun apu on ratkaisevan tärkeää verkon tasapainottamiseksi haastavissa sääolosuhteissa.”

Tästä esimerkistä käy hyvin ilmi se, että Bitcoin ja etenkään Bitcoin-louhinta ei toimi erillään yhteisesti käytettävän energiaverkon toiminnasta vaan se on luonnollinen osa energiaverkon toimintaa. Näin ainakin Texasissa.

Bitcoinin ja kryptovaluuttojen louhinnan vaikutuksia on koetettu tarkemmin mallintaa mm. MEV-mallinnuksella (Miner Extractable Value ja Maximal Extractable Value), jossa tarkoituksena on kuvata louhijoiden tuottojen sekä heidän motiiviensa (Bitcoin-siirtotapojen kuten prioriteetit, uudelleenjärjestelyt tai muutokset lohkoketjussa) yhteisvaikutusta lohkoketjun toiminnassa.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *