Vastaamon selvitystyössä auttanut Valega pyrkii paljastamaan kryptorikolliset

Vastaamo
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Kryptovaluuttamarkkinalla on ollut etenkin vuoden 2017 jälkeen kasvanut tarve toimiville lainsäädännön noudattamisen helpottamiseksi suunnitelluille compliance-työkaluille. Tähän merkittävään tarpeeseen ruotsalaiset Sven Färm Martinsson ja Jonathan Pallades pyrkivät vastaamaan vuonna 2018 perustamalla Valega Chain Analyticsin. Valegalla on myös toimipiste Helsingissä.

”Compliance tarkoittaa vaatimustenmukaisuutta tai lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamista. Tällä tarkoitetaan sen varmistamista, että yritys toimii kaikissa tilanteissa lakeja ja säädöksiä noudattaen.”

Yhtiön toimitusjohtaja Martinsson: ”Valega alkoi tarjota asiakkailleen, jotka olivat pääasiassa pörssejä, yksinkertaista kryptotapahtumien seurantatyökalua, joka mahdollistaa säännösten noudattamisen suodattamalla pois epäilyttävät ja laittomat toiminnot transaktioissa. Tämä puolestaan minimoi riskiä altistumisesta esim. rahanpesulle, terrorismin rahoittamiselle, ihmiskaupalle, lunnasohjelmille ja hakkereille.”

Tämän jälkeen Valega on käynnistänyt syvällisen rikosteknisen (forensic) ja tehostetun due diligence -palvelun, jossa se suorittaa asiakkailleen syväluotaavat tutkimukset, joiden tarkoituksena on paljastaa mahdolliset riskit asiakkaiden tietojenkäsittelyssä. Vuoden 2023 alussa VALEGA yhdisti palvelunsa arvostetun Business Intelligence -yrityksen Sigma7/ALACO:n kanssa.

Tämän ansiosta Valega laajentaa nyt palveluitaan myös pörssejä tai kryptoyrityksiä laajemmalle asiakaskunnalle. Valega toimii myös yhteistyössä pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa pyrkien kryptoriskien minimoimiseen esimerkiksi due diligence -tarkastuksissa ja asianajotoimistojen riita-asioihin liittyvissä tapauksissa.

Lisäksi Valega on myös tehnyt yhä enemmän yhteistyötä esimerkiksi valtion virastojen, YK:n huume- ja rikosviraston, useiden poliisijärjestöjen ja mm. Europolin kanssa ympäri Eurooppaa. Valega on auttanut myös tunnettuja poliisitutkijoita Yhdysvalloissa sekä muilla maailmassa. Muutama vuosi sitten Valega oli myös mukana Twitter-hakkeroinnin tutkinnassa.

Suomessa tunnetuin tapaus liittyy psykologiakeskus Vastaamon tietomurtoon, jota Valega oli selvittämässä. Tässä Vastaamon tietomurrossa Valega teki yhteistyötä tunnetun suomalaisen kyberturvayrityksen asiantuntijoiden kanssa seuraamalla uhrien varojen liikkeitä samalla yrittäen paikantaa lopullisten liiketoimien määränpään. Tämä selvitystyö auttoi lopulta löytämään epäillyn.

Valega jakoi Vastaamon tietomurrosta löytämänsä tiedot asianomaisille viranomaisille ja teki kaikkensa hakkeroinnin uhrien auttamiseksi. Se on myös äskettäin ollut mukana muutamissa korkean profiilin tapauksissa (vielä tutkinnan alla) Aasian markkinoilta. Näissä tapauksissa Valega auttoi estämään satojen miljoonien arvoisen transaktion päätymisen vääriin käsiin.

Aiheesta lisää: Vastaamon tietomurrossa läpimurto

Martinsson: ”Valega tarjoaa rikosteknistä ja tutkintatukea kaikille sitä tarvitseville. Palveluvalikoimaan kuuluu myös heidän tapahtumavalvontatyökalunsa. Uusien kryptovaluuttamarkkinoita koskevien säännösten, kuten MiCA:n, astuessa voimaan tänä vuonna Euroopassa, tämänkaltaiset työkalut ja palvelut ovat äärimmäisen tärkeitä riskien minimoimiseksi ei vain pörssien ja korkean tason kauppiaiden, vaan myös koko pankkisektorin kannalta.”

Martinssonin kertoo heidän seurantatyökalunsa ominaisuuksista seuraavaa: ”Periaatteessa tiedot, jotka voidaan poimia seurantatyökalusta, ovat melko yksinkertaisia. Kyseessä ovat tapahtumatiedot, altistuminen epäilyttäville tai laittomille tahoille, näiden tahojen nimet sekä niiden määrät ja prosenttiosuudet.”

Martinsson: ”Rikostekniseltä puolelta Valega tarjoaa todella yksityiskohtaisen raportin, jota voidaan käyttää sellaisenaan esimerkiksi tuomioistuinkäsittelyssä.”


Visa mahdollistaa kryptonostot yhteensä 145 maassa

Maailman suurin luottokorttiyhtiö Visa on kertonut, että se mahdollistaa kryptovaluutoilla tehtävät nostot yhteensä 145 maassa. Tämä tarkoittaa, että jatkossa esim. MetaMaskin käyttäjät pystyvät vaihtamaan kryptovaluuttansa FIAT-valuutoiksi ilman, että käyttäjien tarvitsee käyttää keskitettyjä CeFi-kryptovaluuttapörssejä vaihtotapahtuman suorittamiseksi.

Käytännössä vaihtotapahtuma voidaan tehdä esimerkiksi niin, että käyttäjä siirtämään omasta MetaMask-kryptovaluuttalompakosta bitcoineja (BTC) Visa-pankkikortille (debit-kortti) ilman kolmatta osapuolta. Metamask on DeFi- ja Web3-sovelluksille suunniteltu käyttäjän itsehallinnoima (self custodial) kryptovaluuttalompakko.

Visan yhteistyökumppanina toimii puolestaan Web3-infrastruktuurin tarjoava Transak. Kryptovaluutoilla tehtävät maksut ja nostot tultaisiin tekemään jatkossa Visa Direct -sovelluksen kautta.

Visa Directin Pohjois-Amerikan osaston johtaja Yanilsa Gonzalez-Ore: ”Ottamalla käyttöön reaaliaikaiset korttinostot Visa Directin kautta, Transak tarjoaa käyttäjilleen nopeamman, yksinkertaisemman ja yhdistetymmän kokemuksen – mikä helpottaa kryptosaldon muuntamista fiatiksi.”

Transakin markkinointi- ja sijoittajapalvelujohtaja Harshit Gangwarin mukaan tuore yhteistyösopimus merkitsee merkittävää edistysaskelta kryptovaluuttojen ja perinteisen rahoitusmaailman lähentymisessä.

 “Kyseessä on virstanpylväs, joka laajentaa huomattavasti kryptovaluuttojen muuntamisen vaihtoehtoja fiat-valuutoiksi, edistäen samalla kryptovaluuttojen valtavirtaistumista ja niiden käytön lisääntymistä,” Gangwar toteaa.

Hän korostaa myös, että sopimus tuo konkreettisia hyötyjä hajautettujen rahoituspalvelualustojen (DeFi) ja eri digitaalisten lompakoiden, kuten MetaMaskin, Ledgerin ja Trust Walletin käyttäjille, mahdollistaen sujuvamman ja käytännöllisemmän pääsyn digitaaliseen omaisuuteen. Tämä kehitys tukee kryptovaluuttojen integroitumista osaksi laajempaa taloudellista ekosysteemiä, tarjoten käyttäjille uusia työkaluja varojen hallintaan digitaalisessa maailmassa.

Yhteistyösopimus mahdollistaa yhteensä 40 eri kryptovaluutan vaihtamisen FIAT-valuutoiksi kuten euroiksi ja dollareiksi yhteensä 145 maassa.

MetaMaskin tuotejohtaja Lorenzo Santos kommentoi asiaa seuraavanlaisesti: ”Transakin integraatio Visan kanssa avaa uusia markkinoita MetaMaskin käyttäjille maailmanlaajuisesti, mikä tarjoaa enemmän joustavuutta sulaviin kryptovaluuttojen muunnoksiin FIAT-valuutaksi.”

Varojen siirrossa huomioidaan myös lainsäädäntö. Alustalla varmistetaankin asiakkaiden tunnistamisen (KYC) ja rahanpesua estävän AML-sääntelyn noudattaminen. Näin Transak voi tarkistaa käyttäjän henkilöllisyyden ja mahdollistaa siirtotapahtumat lainsäädäntöä noudattaen.

Visa tuli merkittävällä tavalla kryptovaluuttamarkkinoille mukaan vuonna 2020, jolloin se julkisti tuen lohkoketjuyhtiö Circlen USDC-vakaavaluutalla (stablecoin) tehdyille siirroille tietyillä Visa-korttikorteilla. Sen jälkeen Visa julkisti tuen myös Solanan lohkoketjussa tapahtuville USDC-siirroille.

Lue lisää: MetaMask — mikä se on ja mihin sitä käytetään?


Tetherillä 2,8 miljardin dollarin bitcoinomistukset

Maailman suurimman vakaavaluutta (stablecoin) USDT:n liikkeeseen laskijan Tetherin bitcoinomistukset ovat yhteensä 2,8 miljardin dollarin arvoiset. Tämä selvisi BDO:n suorittamasta tilintarkastusraportista. BDO tunnetaan yhtenä maailman merkittävimmistä tilintarkastusyhtiöistä.

Tilintarkastustiedoista selvisi myös muita tärkeitä talouslukuja Tetherin taloudellisesta asemasta. Tetherin tulos vuosineljännekseltä oli 2,85 miljardia dollaria voittoa. Tästä tuloksesta 1,85 miljardia dollaria muodostui yhtiön bitcoin- ja kultaomistusten arvonnoususta.

Tetherin tuloksesta merkittävä osa selittyi myös USA:n valtion velkapapereista saaduilla korkotuotoilla. Näistä T-Bill-velkakirjoista yhtiö teki viimeisellä vuosineljänneksellä 2023 korkotuloina 1 miljardin dollarin voiton.

Yhden vuoden USA:n valtion velkapaperin (T-Bill) korko oli 2023 joulukuussa 4,7 %. Korkojen noustessa viime vuonna Tether oli yksi maailman suurimmista USA:n valtion velkapapereiden ostajista.

Tetherin koko vuoden 2023 tulos oli myös voitollinen. Yhtiö ilmoitti tehneensä 6,2 miljardia dollaria voittoa. Koko vuoden tuloksesta USA:n valtion velkakirjoista ja muista ei-kryptovaluutoista saadut tulot olivat viime vuoden aikana 4 miljardia dollaria.

Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino kommentoi tulosta ja kuluvan vuoden tilannetta seuraavasti: ”Odotamme Tetherillä upeaa vuotta 2024, jossa on monia uusia projekteja ja tuotteita, jotka ovat valmiina syntymään.”

Ardoino jatkaa: “Olen todella innoissani Tetherin laajentumisesta. Vaikka Tether tunnetaan enimmäkseen yhdestä tuotteesta (USDT), yhtiöstä on tulossa sijoittaja ja infrastruktuurin rakentaja monilla strategisilla aloilla, jotka ulottuvat tekoälystä P2P-televiestintään, Bitcoinin louhinnasta uusiutuvan energian tuotantoon.”

Tether keräsi ylimääräisiä varoja 5,4 miljardia dollaria vuonna 2023, joka kattoi jäljellä olevat 4,8 miljardin dollarin vakuudellisista lainoista vastauksena yhteisön huoleen sen oletetusta portfolioriskistä.

Tether ilmoittaa saavuttaneensa merkittävän tavoitteen vahvistaakseen taloudellista turvallisuuttaan: yhtiö on onnistunut eliminoimaan token-varantojensa vakuudellisiin lainoihin liittyvät riskit. Tämä toimenpide on toteutettu, vaikka kyseessä olevat lainat ovatkin tyypillisesti ylivakuudellisia, mikä korostaa Tetherin pyrkimystä lisätä läpinäkyvyyttä ja vakaata hallintaa digitaalisten varantojensa käsittelyssä.

Tetherin vakaavaluutta USDT:n arvo on kiinnitetty Yhdysvaltain dollarin arvoon 1:1. Tetherillä on tunnetusti erittäin merkittävä rooli kryptovaluuttamarkkinalla, sillä USDT-vakaavaluutalla on koko maailman vakaavaluuttamarkkinasta 70 %:n markkinaosuus. Tetheriä pidetään voittajana vakaavaluuttamarkkinalla, joka viimeisten vuosien aikana on kokenut hyvin paljon vastoinkäymisiä etenkin Terran (Lunan) kaatumisen jälkeen.

Jatka lukemista: Mikä on Tether (USDT) ja miksi sitä tarvitaan?


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *