23 % suomalaisista nuorista aikoo sijoittaa kryptovaluuttoihin?

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Samsung Electrics Nordic teki kyselytutkimuksen tammikuussa 2022, jossa 18–99-vuotiailta pohjoismaalaisilta kysyttiin heidän asenteitaan NFT (Non Fungible Tokens) -sijoittamiseen. Tutkimuksen toteutti Samsung Electricsin toimeksinannosta Norstat, joka on johtava eurooppalainen riippumaton markkinatutkimuksen tiedonkerääjä.

Tutkimuksessa tutkittiin pohjoismaalaisten kokemuksia ja suunnitelmia kryptovaluutta- ja NFT-sijoittamiseen liittyen. Tutkimukseen osallistui 1010 suomalaista.

Kyselyn mukaan NFT ja kryptovaluutat ovat yleistymässä sijoituskohteina niin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa kuin myös Tanskassakin.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset sijoittavat enemmän kryptovaluuttoihin ja NFT:seen kuin perinteiseen taiteeseen. Suomalaisvastaajista 6 % on sijoittanut perinteiseen taiteeseen, sen sijaan NFT-taiteeseen tai kryptovaluuttoihin suomalaisista vastaajista on ilmoittanut sijoittaneensa 8 % kyselyyn vastanneista.

NFT ja kryptovaluutta suosio on ollut suurempaa etenkin 18–29-vuotiaiden keskuudessa. Heistä 18 % ilmoitti sijoittaneensa kryptovaluuttoihin tai NFT:seen viime vuoden aikana. Puolestaan 23 % vastanneista ilmoitti sijoittavansa kryptovaluuttoihin tai NTF:seen tulevan vuoden aikana.

Kryptovaluutat tai NFT ei puolestaan ole erityisen suosittua yli 65-vuotiaiden keskuudessa. Heistä vain 2 % on sijoittanut kyseisiin kohteisiin. Tutkimuksen mukaan suurin osa kryptovaluuttoihin ja NFT:seen sijoittaneista on miehiä.

Suurimpana riskinä NFT-sijoittamisen osalta suomalaiset sijoittajat näkevät sen, että he eivät ymmärrä NFT:n toimintaperiaatetta. 57 % suomalaisista vastaajista oli tätä mieltä. Muissa pohjoismaissa rahan menettämisen pelko (35 %) nähtiin suurimpana riskinä.

Rahan menettämisen pelko oli suomalaisten sijoittajien (29 %) mukaan toiseksi suurin riski sijoitettaessa NFT:seen tai kryptovaluuttoihin. Puolestaan kolmanneksi eniten (26 %) suomalaisia sijoittajia arveluttaa sijoituskohteen jälleenmyyntiarvo.

Tutkimukseen vastanneista vanhemmat ikäluokat olivat enemmän huolissaan omasta tietämättömyydestään ja nuoremmat vastaajat sen sijaan olivat huolissaan rahojensa menettämisestä.

Suomalaisten ja norjalaisten asenteet kryptovaluuttoja kohtaan niin omien kokemusten kuin myös tulevaisuuden suunnitelmien osalta olivat hyvin samanlaisia. Ruotsalaiset olivat sijoittaneet kryptovaluuttoihin ja NFT:seen 13 %, joka oli muita Pohjoismaita hieman enemmän. Tämä sijoitusinto koski myös osakkeita ja rahastoja, joihin 51 % ruotsalaisista oli sijoittanut. Tanskalaiset olivat tutkimuksen mukaan kaikkein vähiten kiinnostuneita sijoittamisesta.

Samsung Electronics Suomen mobiililiiketoiminnan maajohtaja Mika Engblom on innoissaan tutkimustuloksista: ”Halusimme tutkimuksella selvittää lohkoketjuteknologiaan liittyviä ajatuksia ja suunnitelmia. Tulokset vahvistavat näkemystämme siitä, että erityisesti nuorten kiinnostus NFT:hen ja kryptovaluuttasijoittamiseen on kasvussa.”

Lue lisää kryptovaluutoista Coinmotion-blogista

Kazakstanin louhijoiden tiedonantovelvollisuus laajenee

Kryptovaluuttojen louhijoille on Kazakstanissa asetettu tiedonannon osalta lisävaatimuksia. Maan digitaalisen kehityksen ministeri antoi aikaisemmin viikolla louhijoille määräyksen, jonka mukaan Kazakstanissa louhintaa tekevien yritysten tulee luovuttaa uuden ohjeistuksen mukaiset tiedot toiminnastaan neljännesvuosittain.

Nämä tiedot on luovutettava 30 päivää ennen kuin louhintaa on tarkoitus aloittaa. Valtiolle luovutettavissa tiedoissa tulee myös eritellä louhintaan käytettävä sähkönkulutus sekä tekniset yksityiskohdat tavasta, jolla louhintalaitteisto on liitetty sähköverkkoon. Sen lisäksi valtiolle annettavissa tiedoissa tulee yksilöidä louhintaan käytettävä kalusto sekä tämän kaluston lukumäärä, tullaustiedot laitteistosta sekä suunnitelmat seuraavan 12 kuukauden aikana tehtävistä louhintainvestoinneista.

Jatkossa myös louhinnasta vastuussa oleva oikeushenkilö tulee yksilöidä, jotta tiedonantovelvollisuus tulisi täytettyä. Tällä oikeushenkilöllä tulee olla myös asuinpaikka Kazakstanissa. Tämän lisäksi oikeushenkilön tiedonantovelvollisuus kattaa myös louhintaa harjoittavan toimijan yhteystiedot sekä tiedot toimitilojen sijainnista, että sen käyttämistä IP-osoitteista.

Nämä tiedot tulee välittää viranomaisille kvartaaleittain ja mahdolliset muutokset nykyiseen tilanteeseen tai tuleviin suunnitelmiin tulee myös raportoinnissa tarvittaessa päivittää. Jos toimija on lopettamassa toimintansa tästä tulee myös raportoida myös viranomaisille.

Nykyiset määräykset ovat jatkoa lokakuussa 2020 Kazakstanin viranomaisten antamille ohjeistuksille. Osaltaan uusien määräysten tarkoituksena on kitkeä Kazakstanin alueella tapahtuvaa luvatonta louhintaa. Tämän vuoden maaliskuussa Kazakstanin valvova viranomainen (rahoitusseurantovirasto) kielsi 106 louhijan toiminnan Kazakstanissa ja takavarikoi ratsioissa yhteensä 67 000 louhintalaitetta.

Kazakstan on Cambridge Bitcoin Electricity Consumption indeksin elokuun 2021 tietojen mukaan laskentateholla (hash rate) mitattuna maailman toiseksi suurin kryptovaluuttalouhintakeskittymä. USA on tällä hetkellä suurin. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption indeksin mukaan 18 % Bitcoinin maailmanlaajuisesta laskentatehosta tulee Kazakstanista.

Tiedonantovelvollisuuksien lisääntyminen liittyy Kazakstanin pyrkimyksiin hallita maan energiankulutusta. Maan sähköverkkoon on kohdistunut paljon aikaisempaa enemmän kuormitusta viime vuoden 2021 puolivälin jälkeen, jolloin Kiina ilmoitti kieltävänsä louhinnan maansa alueella. Louhinta kuluttaa Kazakstanissa tällä hetkellä 1,2 gigawattia, joka on 8 % maan energiantuotantokapasiteetista.

Kazakstanissa on tarjolla halpaa sähköä, joka houkutteli etenkin vanhempaa louhintakalustoa käyttävät louhijat kuten BTC.com:n, joka oli kesäkuussa 2021 maailman viidenneksi suurin louhintapooli, siirtymään Kiinasta Kazakstaniin.

Näin ollen maan sähköverkko kuormittui, jonka takia Kazakstanin viranomaiset ovat ajoittain joutuneet katkaisemaan maan louhijoilta sähköt. Kazakstanin viranomaiset ovat myös alustavasti pohtineet louhintaan kohdistuvan hankintalaitteiden verovähennyksen poistamista.

Elon Muskin Twitter-hankinta

Teslan, Neuralinkin, SpaceX:n ja The Boring Companyn perustaja ja maailman rikkain mies Elon Musk osti 5.5.2022 yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterin. Hankintasumma oli 44 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:n rekisteristä löytyvien tietojen mukaan Musk ei kuitenkaan ollut ainoa tähän Twitter-ostoon osallistunut taho.

Elon Musk on tunnettu kryptovaluuttapiireissä esimerkiksi hänen Dogecoin– sekä Bitcoin-hankinnoistaan sekä niihin liittyvistä twiiteistä.

Twitterin hankintaan osallistuivat myös kryptovaluuttapörssi Binance 500 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla, kryptovaluuttaprojekteihin sijoittava pääomasijoitusyhtiö Sequoia Capital Fund 800 miljoonalla dollarilla sekä Fidelityn rahastojen taustalla vaikuttava Fidelity Management and Research Group 700 miljoonalla dollarilla.

Muista institutionaalisista sijoittajista Lawrence J. Ellison Revocable Trust sijoitti hankintaan yhden miljardin ollen Muskin jälkeen suurin yksittäinen taho oston taustalla. VyCapital puolestaan oli hankinnassa mukana 700 miljoonalla dollarilla.

Kryptovaluuttamarkkinoilla Twitter on erittäin aktiivisesti käytetty alusta niin kryptovaluuttoihin liittyvän tiedonvälitykseen, uutisten seurantaan kuin myös asiasta käytävään keskusteluun. Sen vuoksi Muskin Twitter-hankinta on oleellista informaatiota kryptovaluutoista kiinnostuneille.

Musk lupasi aikaisemmin, että Twitter tulisi olemaan sananvapauden puolestapuhuja, mutta on vielä mahdotonta sanoa, että mitä tämä käytännössä oikein tarkoittaa. Ainakin Musk on luvannut poistaa Twitteristä spam- ja scam botit, joilla tarkoitetaan myös kryptovaluuttoihin liittyviä botteja, jotka haittaavat Twitter-käyttäjien toimintaa.

TED Talkin Vancouverin haastattelussa Musk suunnitteli muutoksia siihen kuinka Twitter käsittelisi kiistanalaista sisältöä. Tarkoituksena olisi, että tällaisten kiistanalaisten twiittien näkyvyyttä ei ainakaan pyrittäisi edistämään. Sen lisäksi twiittejä pystyisi myöhemmin korjaamaan ja tämä editointihistoria olisi myös näkyvissä.

Muskin mukaan kuitenkaan Twitter ei pyrkisi hävittämään twiittejä tai pysyvästi sulkemaan käyttäjien tilejä. Sen sijaan Musk pyrkisi edistämään sananvapautta kuitenkin samalla huomioiden kuitenkin sananvapautta rajoittavan lainsäädännön esimerkiksi EU-alueella.

Reaktiot Muskin Twitter-hankintaan ovat olleet ristiriitaiset. Dogecoinin perustaja Jackson Palmerin mukaan vapaudesta puhuminen on hieman kyseenalaista, jos maailman rikkain mies yksityistää yhden maailman suurimmista keskustelufoorumin omistuksen yhden henkilön käsiin.

Kuitenkin RISJ:n (Reuters Institute for the Study of Journalism) toimitusjohtaja Rasmus Kleis Nielsenin mukaan superrikkaiden omistus ja vaikuttaminen ihmisten mielipiteisiin median avulla ei ole mikään uusi ilmiö vaan perinteisten mediayhtiöiden ja sosiaalisten mediayhtiöiden poliittiseen vaikuttamiseen ja kontrolliin on aikaisemminkin kiinnitetty paljon kriittistä huomiota.


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.
 • 12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja, Aave ja Lens-protokolla, Portugalin kryptoverotus kiristymässä?

  12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja Pörssisäätiön, Suomen Osakesäästäjien ja Viisas Raha-talouslehden Sijoittajabarometri-tutkimuksen mukaan 12 % kyselyyn vastanneista kertoi omistavansa kryptovaluuttoja. Tämän lisäksi 4 % oli sijoittanut kryptovaluuttoihin aiemmin. Kuitenkin vain 1 % sijoittajista kertoi pitävänsä kryptovaluuttoja pääasiallisena sijoituskohteenaan. Kryptovaluutat kiinnostavat ennen kaikkea nuoria. Alle 30-vuotiasta 39 % kertoi sijoittaneensa kryptovaluuttoihin. 12 % heistä ei […]


 • Terra (Luna) kriisissä – Onko mitään enää tehtävissä?

  Tasapainovaluutta Terra-USD (UST) syöksyssä Tasapainovaluutta-UST on menettänyt dollarikiinnityksensä ja 70 % arvostaan viimeisten päivien aikana. Dollarikiinnityksen menettäminen on tarkoittanut käytännössä sitä, että myös UST:n sisartokeni LUNA:n arvo on romahtanut lähes 0 dollariin. UST tunnetaan niin sanottuna algoritmisena tasapainovaluuttana, joka yhdessä LUNA:n kanssa pyrkii pitämään dollarikiinnityksensä 1,00:ssä Yhdysvaltain dollarissa on-chain minttauksen sekä tokenien polttamismekanismin kautta (burn […]


 • 23 % suomalaisista nuorista aikoo sijoittaa kryptovaluuttoihin?

  Samsung Electrics Nordic teki kyselytutkimuksen tammikuussa 2022, jossa 18–99-vuotiailta pohjoismaalaisilta kysyttiin heidän asenteitaan NFT (Non Fungible Tokens) -sijoittamiseen. Tutkimuksen toteutti Samsung Electricsin toimeksinannosta Norstat, joka on johtava eurooppalainen riippumaton markkinatutkimuksen tiedonkerääjä. Tutkimuksessa tutkittiin pohjoismaalaisten kokemuksia ja suunnitelmia kryptovaluutta- ja NFT-sijoittamiseen liittyen. Tutkimukseen osallistui 1010 suomalaista. Kyselyn mukaan NFT ja kryptovaluutat ovat yleistymässä sijoituskohteina niin Suomessa, […]


 • Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

  Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

  Suomen valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan Suomi on lähettämässä lahjoituksena Ukrainaan merkittävän summan bitcoineja. Saarikon mukaan tarkoituksena on lähettää Ukrainaan yli puolet Tullin hallussa olevasta 70 miljoonan euron arvoisesta bitcoinpotista. Tullin hallussa on tällä hetkellä 1981 bitcoinia. Yhden bitcoinin arvo on tällä hetkellä n. 37 400 euroa. Maksunvälittäjiksi tälle toimeksiannolle Suomen tulli on valinnut kaksi suomalaista […]


 • Millä tavalla Elon Muskin twiitit vaikuttavat kryptomarkkinoihin?

  Elon Musk Bitcoin

  Elon Musk twiittailee aktiivisesti kryptovaluuttoihin liittyen. Mutta vaikuttavatko Muskin twiittaukset oikeasti kryptovaluuttojen kuten Bitcoinin ja Dogecoinin markkinahintoihin? Tätä aihetta käsitellään tässä artikkelissa tarkemmin. Elon Musk, joka tunnetaan mm. Paypalin, Teslan, SpaceX:n, Neuralinkin ja The Boring Companyn perustajana, on maailman rikkain henkilö. Hänen omaisuutensa on arvioitu olevan noin 264,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Elon Muskilla on myös […]


 • IMF:n Global Financial Stability -raportti, Venäjän louhintasanktiot ja kv-kryptomaksut sekä Morgan Stanley

  Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) on julkaissut tämän hetken taloustilannetta kuvaavan Global Financial Stability -raportin. Raportin mukaan Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka tällä hetkellä koettelee maailman talousjärjestelmän kestävyyttä, aiheuttaa shokkiaaltoja koko maailmantalouteen. Raportti ottaa myös kantaa kryptovaluuttoihin. Raportin mukaan makroekonomisia poliittisia toimenpiteitä tulee lisätä, joilla voidaan torjua kryptovaluuttojen ja niihin liittyvien palveluiden käyttöönottamisen […]


 • Brasilian kryptovaluuttalaki ja New Yorkin osavaltion BitLicense

  Brasilian kryptovaluuttoja koskeva lakipaketti Brasiliassa on valmisteilla uutta lainsäädäntöä liittyen kryptovaluuttoihin. Brasilian kongressin on tarkoitus hyväksyä laki vielä kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Kryptovaluuttalaki on osa lakipakettia, jossa tarkoitus on hyväksyä useampia lakeja liittyen kryptovaluutoiden sääntelyyn. Lakiehdotuksen mukaan verotuksesta vapautettaisiin kryptovaluuttojen louhintalaitteiden maahantuonti. Tarkoitus on luoda Brasiliasta houkuttelevampi kohde kryptovaluutoille. Lain mukaan Brasilian presidentti, joka tällä […]


 • Lightning Labs, maastapoistumisvero, yli 50 % kaikista kryptovaluuttasijoittajista uusia

  Lightning Labs keräsi $70M rahoitusta Taro-protokollan kehitykseen Bitcoinin salamaverkon kehitykseen erikoistunut Lightning Labs on kerännyt 70 miljoonaa dollaria rahoitusta, jotka on tarkoitus käyttää salamaverkon uuden protokollaehdotuksen, Taron, kehitykseen. Rahoituskierrosta johti yritys nimeltä Valor Equity Partners, ja siihen osallistui muun muassa kiistanalaista huomiota nauttineen Robinhoodin toimitusjohtaja. Lightning Labs kehittää lnd:tä, joka on salamaverkon solmun spesifikaation implementaatio. […]


 • Bitcoin ja esports – unelmatiimi vai pelaajan painajainen?

  Pelaaja tietokoneen äärellä neonvaloissa

  Videopelien pelaaminen on ollut vuosia miljoonien ihmisten rakas harrastus. Nyt peli-intoilijat voivat tienata Bitcoinia hauskanpidon ohella vastineeksi pelaamisestaan. Miksi pelaajayhteisö on kuitenkin erittäin vastahakoinen muutokselle, jos he voivat saada harrastuksestaan rahaa? Kuuluuko Bitcoin online-pelaamisen tulevaisuuteen? Moni varmasti muistaa, kuinka lapsena haaveiltiin, että videopelien pelaamisesta voisi joskus saada palkkaa. Nämä olivat aikoja, jolloin PlayStation 2 oli […]


 • Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

  Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

  Euroopan Unionin parlamentissa on hyväksytty kryptovaluuttoihin liittyvä sääntelykokonaisuus  The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA), joka rajoittaa merkittävästi etenkin yksityisten kryptovaluuttalompakkopalveluiden toimintaa sekä lisää toimialan sääntelyä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kryptovarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (COM/2020/593) eli MiCA on osa digitaalisen rahoituksen toimenpidepakettia, jolla pyritään edistämään ja tukemaan mahdollisuuksia, joita digitaalinen rahoitus tarjoaa […]


 • Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet

  5 suurinta eroavaisuutta osakemarkkinoiden ja kryptomarkkinoiden välillä

  Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet Osakemarkkinat ovat olleet olemassa satoja vuosia. Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet olemassa noin vuosikymmenen verran. Näin ollen markkinoita on monesti vaikea verrata toisiinsa.  Tehtävä ei ole kuitenkaan täysin mahdoton. Tässä artikkelissa katsotaan perusasiat markkinoiden eroavaisuuksista, jotta tilanne ainakin hieman selkeytyisi. Mitä yhteistä? Yhteistä osakemarkkinoilla ja kryptovaluuttamarkkinoilla on nykyään paljon. Esimerkiksi helppo pääsy markkinapaikalle […]


 • Miltä Bitcoinin louhinta näyttää vuonna 2022?

  Kypärä, jonka keskellä on Bitcoin-logo

  Ennen kuin sijoittajana lähtee sijoittamaan kryptovaluuttoihin kannattaa aina selvittää mihin on sijoittamassa. Tämä selvitystyö voi kuulostaa tylsältä ja työläältä, mutta sitä kannattaa tehdä, koska aihe ei ole aivan sieltä yksinkertaisimmasta päästä. Esimerkiksi jos on kiinnostunut selvittämään Bitcoiniin liittyviä mahdollisuuksia sijoitusmarkkinoilla, silloin on ensin hyvä selvittää Bitcoiniin verkon toimintaan liittyvät konkreettiset muuttujat. Muutamat näistä muuttujista liittyvät […]


 • Ukraina lisäämässä kryptovaluuttojen sääntelyä, Intelin matka louhintalaitteistomarkkinoille & POW-kielto kaatunut Euroopan parlamentissa | Viikkokatsaus 11

  Ukrainan ja EU:n liput vierekkäin taivaan alla

  Ukraina lisäämässä kryptovaluuttojen sääntelyä Kryptovaluutat ovat olleet paljon esillä viime viikkoina. Venäjän hyökätessä Ukrainaan 24.2.2022 kryptovaluuttalahjoitukset Ukrainalle ovat lisääntyneet merkittävästi. [1] Ukrainaan on tähän mennessä lahjoitettu 100 miljoonan edestä, josta yli puolet menee Ukrainan valtion kassaan. Sen lisäksi Ukrainan valtio aikoo julkaista NFT (non-fungible token) -taidekokoelman Ukrainan ja Venäjän välisestä sodasta. [2] Tällöin Ukrainan keskuspankki […]


 • Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, Bitcoinin siirtokustannukset nousussa & Morgan Stanley osti lisää Grayscalen Bitcoin-rahastoa | Katsaus viikoille 10 & 11/2022

  Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksenkohdistuen kryptovaluuttoihin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on allekirjoittanut keskiviikona 09.03. toimeenpanomääräyksenliittyen “digitaalisiin omistuksiin”. Toimeenpanomääräyksen tavoitteena on luoda tilannekuvasektorista ja kartoittaa alaan liittyviä niin kotimaahan kuin maailmantalouteen kohdistuvia riskejä jamahdollisuuksia. Kyseessä ei ole mikään laki, vaan määräys Yhdysvaltain erinäisille hallintoelimilletutkia asiaa ja luoda kokonaisvaltainen raportti. Raportti alkaa toteamuksella, jonka mukaan kryptovaluuttasektori on kasvanut […]


 • Digitaalinen arvonsäilyttäjä: mistä Bitcoinin arvo syntyy?

  Bitcoin kullan ympäröimänä

  ”Raha on ehkäpä kaikkien aikojen menestynein tarina. Vaikka sillä ei ole objektiivista arvoa, taitavat tarinankertojat, kuten suuret pankkiirit ja talousministerit kertovat meille erittäin uskottavan tarinan, että sillä on.”  –Yuval Noah Harari Yhden Bitcoinin hinta on kirjoitushetkellä noin 35 tuhatta euroa. Kun tutkii Bitcoinin 13-vuotista historiaa, voi hinnassa huomata räjähdysmäisen nousun; vuonna 2009 siitä maksettiin alle […]


 • Lainsäädäntö, Charles Schwab, Luganon kaupunki | Viikkokatsaus 9/2022

  Lainsäädännön villi viidakko Euroopan parlamentin oli määrä äänestää maanantaina 28.2. uudesta kiistanalaisesta kryptovaluuttalainsäädännöstä. Kiistanalainen toteamus lakiehdotuksessa mahdollistaisi “huomattavan määrän energiaa käyttävät konsensusmekanismit” kieltämisen EU:n alueella. Laki olisi toimeenpantu vuonna 2025. Tämä kohta lakiesityksestä on ainakin toistaiseksi otettu pois ja äänestystä on lykätty. [1] Venäjän invaasion alettua Ukrainaan monet länsimaat ovat yhdessä laittaneet huomattavan määrän pakotteita […]


 • Bitcoinin Salamaverkko – maksamisen tulevaisuus vai turvaton infrastruktuuri?

  Bitcoin salamaverkko

  Bitcoinia pidetään yleisesti digitaalisena kultana, mutta onko siitä globaaliksi vaihdannan välineeksi? Vaikka Satoshi Nakamoto kehitti Bitcoinin vuonna 2009 elektroniseksi P2P-rahajärjestelmäksi, jonka avulla varoja voitaisiin siirrellä luotettavasti ilman kolmansia osapuolia, moni uskoo, ettei Bitcoin sovi ollenkaan maksuvälineeksi. Saatat ajatella sen johtuvan Bitcoinin historiallisesta volatiilisuudesta. Se on kuitenkin vain yksi osa totuutta. Suurin este, tai oikeastaan hidaste, […]


Leave a Reply

Your email address will not be published.