Suomen Pankki: Suomi on siirtymässä digieuron kehittämisessä seuraavaan vaiheeseen

Suomen pankiki & digieuro
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki kertoi digitaalisen euron ja pikamaksamisen kehityshankkeista sekä maksamisen tulevaisuudesta Euro- ja talouslehden tiedotustilaisuudessa. Välimäen mukaan Suomi on siirtymässä EKP:n neuvoston uusimman linjauksen mukaisesti seuraavaan vaiheeseen digitaalisen euron kehittämisessä.

Esityksessään Välimäki korosti, että maksamisesta on tullut liian yksipuolista: suurin osa maksuliikenteestä kulkee Visan tai Mastercardin raiteita pitkin. Nämä toimijat ovat tehokkaita, luotettavia ja toimintavarmoja, mutta yhteiskunnan kannalta kriittiset toiminnot eivät saa monipolisoitua eivätkä ne saa olla yhden tai kahden toimijan varassa. Tämä korostuu etenkin kriisiaikoina.

Välimäki kertoo, että euroalueella digitaalisesta eurosta on tarkoitus tehdä ensin maksuväline käteisen rinnalle, jonka jälkeen digieurosta pyritään tekemään käteisen seuraava sähköinen kehitysvaihe koko euroalueella. Sähköisillä digieuroilla voisi jatkossa tehdä ostoksia paikan päällä kaupassa, online-verkkokaupoissa sekä maksaa ja vastaanottaa maksuja julkishallinnon palveluissa.

Välimäen mukaan digieuron on tarkoitus olla ennen kaikkea maksuväline. Digitaalisten setelit eivät ole anonyymejä. Eurojärjestelmä ei tulisi kuitenkaan käsittelemään euromaksuihin liittyviä henkilötietoja. Digieurotilejä olisi tarkoitus ainakin alkuvaiheessa myöntää vain luonnollisille henkilöille (yksityishenkilöille).

Mielenkiintoista on kuitenkin se, että Välimäen mukaan rahoitusvakaussyistä tilisaldoille kaavaillaan tarvittaessa kattoa eli suuremmat talletukset eivät olisi mahdollisia, joka korostaa digieurojen roolia vain maksamisen välineenä. Digieuroilla olisi kuitenkin mahdollista maksaa digitaalisia offline-maksuja.

Kuluttajilta ei ole tarkoitus periä maksua digieurojen käytöstä tai tilinavaamisesta. Maksupalveluiden tarjoajien olisi mahdollista veloittaa kauppiaita palveluista ja pankeille voitaisiin maksaa korvaus tilien ylläpidosta. Eurojärjestelmä huolehtisi omista kustannuksistaan eikä perisi maksuja muilta osapuolilta, jolloin maksutavan hyväksymiskustannukset jäisivät kohtuullisiksi.

Välimäki korostaa sitä, että digieuroja ei olla vielä laskemassa liikkeeseen vaan tarkoitus on käydä seuraavassa vaiheessa läpi ne tekniset ratkaisut, joilla digieuromaksaminen saadaan käytännössä toteutettua ja saavutetaan valmius digieuroon siirtymiseen. Sen lisäksi tavoitteena on luoda lainsäädäntö, jonka mukaan digieurosta tulisi laillinen maksuväline (legal tender).

Sen lisäksi Suomessa on tarkoitus kehittää muitakin maksamisen vaihtoehtoja. Yksi esimerkki tästä on kaikkien pankkien asiakkaille yhteinen pikamaksamisen kehityshanke, jota yhdessä pankkien ja kauppojen kanssa viedään eteenpäin. Tavoitteena tällä hankkeella on saada aikaan eurooppalaisittain yhteensopiva kaikkien pankkien asiakkaille samalla tavalla toimiva reaaliaikainen maksutapa.

Sen lisäksi tarkoituksena on luoda pikamaksuratkaisun konsepti, jossa määritellään mm. asiakkaiden tunnistautuminen, yhtenäinen käyttäjäkokemus ja keskitetyt käyttäjärekisterit.

Myös valtioneuvosto on antanut asiasta tiedotteen.


Vakaavaluuttojen liikkeeseen lasku tulevaisuudessa mahdolliseksi Bitcoin- ja salamaverkossa

Lightning Labs, Bitcoinin Layer-2 -infrastruktuuriyritys, on julkaissut Taproot Assets -protokollan, jonka tarkoituksena on mahdollistaa vakaavaluuttojen ja reaalimaailman omaisuuserien liikkeeseenlasku Bitcoin- ja salamaverkossa (Lightning Network). Taproot Assets hyödyntäisi toiminnassaan Bitcoinin teknologiaa.

Lightning Labsin liiketoiminnan kehitysjohtajan Ryan Gentryn mukaan integraatio laajentaa Bitcoinin verkkovaikutuksia ja vie sitä askeleen lähemmäksi “dollarin bitcoinisaatiota”.

Gentry: ”Näin teemme bitcoinista globaalin reititysverkon rahan internetille. Tällä tavalla bitcoinisoimme dollarin ja maailman rahoitusvarat.”

Gentry mukaan nykyinen versio, Taproot Assets v0.3, tarjoaa “täydellisen kehittäjäkokemuksen” vakaavaluuttojen ja muiden Bitcoin-lohkoketjun omaisuuserien liikkeeseen laskemiseen, hallintaan ja tutkimiseen.  Tämä Taproot Assetsin versio toimii reitittämällä salamaverkko Bitcoinia olemassa olevaan likviditeettiin.

Gentry: “Uskomme, että tällä Bitcoinin uudella aikakaudella lasketaan liikkeeseen lukemattomia maailmanlaajuisia valuuttoja Taproot Assetseina ja maailman valuuttatapahtumat selvitetään välittömästi salamaverkon kautta.”

Gentry jatkaa: “Tämän julkaisun avulla kehittäjät voivat laskea liikkeeseen rahoitusomaisuutta lohkoketjussa skaalautuvalla tavalla. Tänään on uusi useamman omaisuusluokan (multi asset) Bitcoinin aikakausi.”

Gentryn mukaan viime kuukausien aikana ennen pääverkon ns. alfajulkaisua lähes 2 000 Taproot Assetsia on mintattu testiverkossa. Alfa-julkaisut tarkoittavat yleensä, että kehitys ei ole lopullisessa tilassaan vaan yhteisö testaa sitä mahdollisten virheiden varalta.

Lightning Labsin toimitusjohtaja Elizabeth Stark: “Tämä julkaisu edustaa uutta bitcoinin aikakautta ja vain vahvistaa sen merkitystä globaalissa rahoitusjärjestelmässä. Verrattoman turvallisuutensa ja hajautuksensa ansiosta bitcoinista tulee rahoitusomaisuuden perusta. Tänään olemme askeleen lähempänä dollarin ja maailman bitcoinisointia, ja loppujen lopuksi kaikki tulee perustumaan Bitcoiniin.”

Vakaavaluuttojen osalta on hyvä muistaa, että ne voivat usein olla houkuttelevampia kuin paikalliset valuutat etenkin silloin, jos paikallinen valuutta kärsii korkeasta inflaatiosta. Noin 2 miljardille ihmiselle, joiden paikalliset valuuttojen rahan arvo (inflaatio) heikkenee merkittävästi, vakaavaluuttojen, joiden arvo yleensä sidotaan dollariin, vakioarvo on silloin houkutteleva vaihtoehto.

Sen lisäksi kiinnostus myös kullan, yritysvelkakirjoihin ja Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjoihin sisällyttäminen Bitcoinin ekosysteemiin on myös kasvamassa. Monet uskovat, että Bitcoinin laajan tavoitettavuuden, hajautetun järjestelmän ja vahvan tietoturvan ansiosta nämä varat voivat pian olla suuren yleisön saatavilla.

Taproot Assets ei ollut ainut Bitcoinissa kehitteillä oleva uudempi projekti. Myös Bitcoin Drivechains (Bitcoin Improvement Proposal-300:n kautta), Botanix Labsin Spiderchain ja BitVM ovat Bitcoin-verkon muita kehityssuuntia, joiden tavoitteena on laajentaa Bitcoinin ominaisuuksia ja tulevaisuuden kehityskulkua.

Lue lisää vakaavaluutoista:


Pitkän aikavälin sijoittajat omistavat nyt 76 % bitcoineista

Bitcoinia ja kryptovaluuttoja pidetään monesti julkisuudessa pelkästään uhkapelinä ja spekulointina. Todellisuudessa kuitenkin suurin osa esimerkiksi Bitcoiniin sijoittaneista on pitkän aikavälin sijoittajia (kryptoyhteisö kutsuu heitä hodlaajiksi), joiden tarkoituksena on omistaa bitcoinia pidempään kuin 5 vuotta.

Tämä selviää lohkoketjuyhtiö Glassnoden tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaan pitemmän aikavälin sijoittajat omistavat nyt bitcoineja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samalla se myös tarkoittaa sitä, että myös vapailla markkinoilla olevien bitcoinien määrä on suhteessa vähäisempi kuin koskaan aikaisemmin.

Samaan aikaan kuitenkin lyhyemmän aikavälin Bitcoin-sijoittajia on määrällisesti nyt kaikkein eniten Bitcoinin historiassa. Kuitenkin heitä on suhteessa vähemmän. Ja jokaisen louhitun lohkon jälkeen heitä on yhä vähemmän.

Bitcoiniin ja muihin digitaalisiin omaisuusluokkiin sijoittavan Capriole Investments -rahaston perustajan Charles Edwardsin mukaan: “Ennätykselliset 76,2 % Bitcoin-verkosta on tänään lukossa pitkäaikaisilla omistajilla. Olemme nyt vuonna 2015 tehdyn ennätyksen paremmalla puolella. Se tarkoittaa entistä vähemmän tarjontaa markkinoilla.”

Edwards: ”En tarkoita, että kysyntä on sama kuin 2015. Tarkoitan, että samalla kysynnällä ja vähentyneellä tarjonnalla hinnan on noustava – tarjonta/kysyntätalous. Mutta todellisuudessa kysyntä on kasvanut melko paljon vuodesta 2015, joten sen pitäisi asettaa hintaa vielä enemmän nousupaineita tälle syklille. Bitcoinien tarjonta ei ole koskaan puolittunut näin suppeasti.”

Lyhyemmän tähtäimen sijoittajilla on kuitenkin merkittävä rooli Bitcoin-markkinalla. He ovat muodostavat Tradingview:n mukaan Bitcoinin hinnalle tukitason hieman 27 000 $:n hintatason alapuolelle, joka on tällä hetkellä n. 25 500 euroa.

Tämä tukitason muodostaminen tarkoittaa sitä, että aina kun Bitcoinin hinta alkaa laskemaan 27 000 $:n tasolle tai hieman sen alle, lyhyemmän tähtäimen sijoittajat alkavat ostamaan ”alennushintaiset bitcoinit pois markkinoilta.”

Aikaisemmin tällä viikolla Bitcoinin hinta reagoi n. 10 % nopealla nousulla valheelliseen uutiseen, jonka mukaan BlackRockin Bitcoin ETF (spot Bitcoin ETF) olisi hyväksytty. Näin ei kuitenkaan ollut käynyt vaan ETF:n mahdollinen hyväksymiskäsittely on edelleen kesken. Valheellinen kuvakaappaus Bloombergin Terminal-julkaisusta X:ssä (Twitterissä) ei pitänyt siis paikkaansa.

Opi lisää Bitcoinin kurssista:


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *