Mitä hyötyä salamaverkkomaksuista on suomalaisille kauppiaille? Asiantuntija Tomi Lind vastaa

Bitcoinin salamaverkko Suomessa
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Bitcoinin (BTC) salamaverkko (Lightning Network) on maailmanlaajuinen maksujärjestelmä, joka mahdollistaa lähes ilmaiset ja välittömät maksut ympäri maailman. Salamaverkkomaksaminen kuitenkin vaikuttaa tällä hetkellä suomalaisista kauppiaista ja asiakkaista hyvin uudelta ja vieraalta maksutavalta. Moni epäilee myös, onkohan siitä juuri heille mitään hyötyä.

Suomen Bitcoin-yhdistyksestä Tomi Lind valotti hieman salamaverkon hyötyjä suomalaisille kauppiaille ja asiakkaille.

Tomi Lind: ”Bitcoinilla maksavat asiakkaat voivat olla yritykselle kokonaan uusi asiakasryhmä. Useat asiakkaat saattavat valita kaupan, jossa he asioivat pelkästään siitä syystä, että siellä käy maksuvälineenä bitcoin. Ulkomaalaiset bitcoin-harrastajat esimerkiksi tutkivat etukäteen matkakohteitaan ja painottavat vaikkapa illanviettopaikan valinnassa bitcoin-menopaikkoja.”

Sen lisäksi kauppiaille hyötynä on lisänäkyvyys uuden maksutavan myötä, jota voi käyttää esimerkiksi markkinoinnissa ja luoda kuvaa edelläkävijäyrittäjästä.

Mitä etuja ja hyötyjä salamaverkkomaksuista on suomalaisille kauppiaille ja asiakkaille?

”Monille asiakkaille etuna ja ilona on tietenkin päästä hyödyntämään bitcoin-teknologiaa ihan arkielämässä ja ns. kivijalkapaikoissa. Monet tekevät ostotapahtumistaan videoita ja saavat useasti hienoa näkyvyyttä. Esimerkiksi eräs video tältä vuodelta Helsingin Kanavaravintola Farosta, jolla videolla Michael Saylorin uudelleenpostaamisen jälkeen tuli yli 200 000 näyttöä muutamassa päivässä.”

Mitä mahdollisia haasteita voi olla edessä?

Tomi Lind: ”MICA-asetus (Markets in Crypto-Assets) ja muu regulaatio sekä lainsäädäntö asettavat erilaiset maksutavat eriarvoiseen asemaan verrattuna esimerkiksi käteiseen. On näkyvissä, että regulointi/lobbaajat koettavat saada bitcoinin arkikäyttämisen jokaisen tapahtuman KYC (Know Your Customer) ja AML- (Anti-Money Laundering) pykälien alle tapahtuman suuruudesta riippumatta.”

”Käteismaksuissa vastaava edellyttäisi jotain sellaista, että kauppiaan pitäisi kirjata ylös kaikkien kassaan saapuvien seteleiden sarjanumerot, ja ottaa setelillä maksajan henkilötiedot talteen.”

Tomi jatkaa: ”Bitcoin-yhdistyksen tavoitteena on saattaa julkisella keskustelulla ja muulla vaikuttamisella bitcoinin käyttö käteistä vastaavaan lailliseen asemaan.”

Onko maksupäätteitä helposti saatavilla? Ja onko niiden käyttäminen helppoa ja onko se kustannustehokasta?

Tomi vastaa tähän seuraavasti: ”Maksupäätteiden ja niiden sovellusten ammattimaisia toimittajia on varsin rajatusti. Kysynnän vielä ollessa vaatimatonta, on vaikea rakentaa tulorahoitteista liiketoimintamallia, jossa bitcoin-maksupäätteiden tuki- ja käyttöpalvelut pystyisivät kilpailemaan muiden maksutapojen toimittajien kanssa. Varsinkin kun olemassa oleviin maksujärjestelmiin on käytännössä mahdotonta lisätä bitcoin-maksujen toiminnallisuuksia.”

Onko kryptovaluuttoja haasteellista käsitellä kirjanpidossa?

Lind: ”Kirjanpitäjien monesti asettamat ehdot, lisäkulut ja muutosvastarinta ovat ehkä suurin este miksi yrittäjät karsastavat uusien maksutapojen käyttöönottoa. Todellisuudessa jokainen kirjanpitäjä ymmärtää alle tunnin koulutuksella, että kuinka bitcoin-varat pidetään yrityksen taseessa ja miten ne arvotetaan.”

”Haasteeksi osin muodostuvat bitcoin-maksupääte ja valuuttavaihtosovellusten sekä -palvelujen puutteelliset tai hankalasti tulkittavat raportit. Näiden kehittämiseen toimittajien pitäisi panostaa ja kuunnella yrittäjiä.”

Haasteet eivät ole Lindin mukaan kuitenkaan ylitsepääsemättömiä:

”Kaikki edellä mainitut haasteet ovat siis kuitenkin nykyään helposti selätettävissä, ja Suomen Bitcoin-yhdistyksen jäsenistöstä löytyy käyttöönottojen ja muun opastuksen parissa vapaaehtoisesti toimivia henkilöitä.”

Lind jatkaa: ”Heidän kanssaan on mahdollista ottaa käyttöön maksupäätesovellus esimerkiksi yrityksen matkapuhelimeen ja järjestää tarvittavat osaaminen sekä koulutukset niin kirjanpitäjälle, myyjille kuin yrittäjän rahaliikenteestä vastaaville henkilöillekin. Yhdistykseltä on myös mahdollista vuokrata erillinen Bitcoin-maksupääte tapahtumiin tai järjestelmän kokeilujakson ajaksi.”

Salamaverkkoyhteisö, jolla on salamakassasivut, on käynyt bitcoinia hyväksyvät kauppiaat läpi ja ne näkyvät tässä.

Bitcoin käy maksuvälineenä esimerkiksi Espoon TaukoBarissa ja WestBayssä sekä Helsingin kanavaravintola Farossa ja TimeBarissa.

Lue lisää: Bitcoinin Salamaverkko – maksamisen seuraava askel?


Maailman suurin pankki JP Morgan loi lohkoketjuun perustuvan tokenisointialustan

Markkina-arvoltaan mitattuna maailman suurin pankki yhdysvaltalainen JP Morgan Chase ilmoitti rakentaneensa Ethereum-pohjaisen Onyx-lohkoketjun päälle rakentuvan tokenisointialustan nimeltään TCN (Tokenisized Collateral Network).

Kyseisellä alustalla on tarkoituksena muuntaa perinteisemmän rahoitusmarkkinan arvopaperit digitaaliseen muotoon (tokenisointi), jotta sijoittajat voivat hyödyntää paremmin digitaalisen omaisuuden etuja suhteessa perinteisempiin rahoitusinstrumentteihin.

Yksi keskeinen hyöty on omaisuuden käyttäminen vakuutena. Pankin mukaan lohkoketjuteknologian avulla sijoittajat voivat siirtää vakuuden omistusoikeuden siirtämättä samalla kuitenkaan itse omaisuutta kryptovaluuttalompakoihin. Vakuudet liikkuvat järjestelmässä lähes välittömästi.

JP Morganin kanssa yhteistyötä tekevän Onyx Digital Assetsin johtaja Tyrone Lobbanin mukaan alustan tarkoituksena on parantaa pääoman vakuudellisen käytön tehokkuutta. Alustalla tokenisoituja perinteisiä omaisuuseriä pystytään luomaan, siirtämään ja niillä pystytään tekemään myös maksutoimeksiantoja.

JP Morganin mukaan TCN-alusta mahdollistaa asiakkaiden pääsyn päivänsisäiseen likviditeettiin suojatun takaisinostosopimuskaupan eli repo-kaupan (kyse on myyjän ja ostajan välisestä sopimuksesta, jonka mukaan myyjä sitoutuu ostamaan arvopaperin takaisin sovittuun hintaan ja aikaan) kautta käyttämällä tokenisoitua vakuutta kalliiden vakuudettomien luottolimiittien (credit line) sijaan.

Asiakkailla (external client), jotka suostuvat tähän lohkoketjussa toteutettavaan kauppaan, on oma solmunsa (node), jossa he voivat selvittää kaupan ja saada tästä kaupankäynnistä tarvittavat raportit kirjanpitoonsa.

Ensimmäinen tokenisointi TCN-järjestelmässä tehtiin maailman suurimman varainhoitajan yhdysvaltalaisen BlackRockin kanssa. Tässä vakuudellisessa kaupassa JP Morganin ja BlackRockin välillä TCN muutti yhden rahamarkkinarahaston osakkeet digitaalisiksi tokeneiksi, jotka siirrettiin puolestaan Barclays-pankille vakuudeksi näiden kahden yrityksen väliseen johdannaisten vaihtoon.

JP Morgan on testannut järjestelmänsä toimivuutta aikaisemmin keväällä. Toukokuussa 2023 JP Morgan suoritti TCN:llä ensimmäisen sisäisen testin. TCN käynnistettiin virtaviivaistamaan ja skaalaamaan lohkoketjun avulla perinteistä maksujentoteutusprosessia. Hajautetun teknologian (DeFi) käyttö teki JP Morganin mukaan prosessista nopeamman, turvallisemman ja tehokkaamman.

JP Morgan on viime vuosien aikana muuttanut merkittävästi suhtautumistaan kryptovaluuttoja kohtaan. Aikaisemmin pankki vain lähinnä kritisoi kryptovaluuttoja. Tällä hetkellä JP Morgan on kuitenkin aktiivisesti mukana testaamassa ja käynnistämässä erilaisia lohkoketju- ja kryptovaluuttatoimialan palveluita. JP Morgan käytti lohkoketjupohjaista ratkaisua kauppojen selvittämiseen intialaisten pankkien kanssa mm. kesäkuussa 2023.

Lue lisää: Lohkoketjujen käyttötarkoitukset – kuinka lohkoketjut vahvistavat luottamusta liiketoiminnassa?


Coinbasen ja Binancen kaupankäyntivolyymit laskussa

Yhdysvaltain suurimman kryptovaluuttapörssin Coinbasen ja maailman suurimman kryptopörssi Binancen kaupankäyntivolyymit ovat olleet jyrkässä laskussa viime kuukausien ajan.

Digitaalisen varallisuuden datayhtiö CCDatan mukaan Coinbasen spot-kaupankäyntivolyymit ovat pudonneet viime vuodesta 52 %. Tämän vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla kauppaa käytiin 76 $ miljardin arvosta (spot trading).

Coinbasen vuoden 2021 listautumisen jälkeen vaihtovolyymit ovat kaikkein alhaisimmalla tasolla. Kaikesta huolimatta Coinbase on kuitenkin lisännyt markkinaosuuttaan, sillä myös Binance on ollut viime aikoina vaikeuksissa. Myös DigiFinex ja Bybit ovat hyötyneet Binancen vaikeuksista.

Kaikki kryptovaluuttopörssit eivät ole vastaavanlaisissa vaikeuksissa. Esimerkiksi OKX, HTX (entinen Huobi), Gate.io, CoinW, XT.com ja Bitmartin verkkoliikenne on kasvanut huomattavasti vuoden 2023 alusta. Tietojen mukaan HTX:n verkkoliikenne kasvoi 200 %, kun taas Gate.io:n kasvuluvat olivat 143 % ja CoinW:n 66 % vuoden alusta.

Binancen kaupankäyntivolyymit ovat olleet laskussa jo 7 kuukauden ajan. Binance oli viime tammikuussa selkeä markkinajohtaja 55,2 %:n markkinaosuudella (spot market share). Syyskuussa 2023 markkinaosuus on kuitenkin pudonnut jo 34,3 %:n tasolle. Binancen markkinaosuus johdannaiskaupankäynnistä on myös laskenut tammikuun 62 %:sta syyskuun 51,5 %:n tasolle.

Yhtenä merkittävänä syynä Binancen vaikeuksille pidetään yhtiön poistumista Venäjän markkinoilta. Syyskuussa 2023 Binance ilmoitti poistuvansa Venäjältä. Venäläiset asiakkaat ovat muodostaneet 7 % Binancen asiakaskunnasta.

Tänä kesänä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission SEC haastoi niin Coinbasen kuin myös Binancenkin oikeuteen. SEC:n mukaan Binance, Binance.US (Binancen US:n operaattori) ja CZ ovat myyneet rekisteröimättömiä BNB-tokeneita sekä Binanceen liittyviä BUSD-vakaavaluuttatokeneja kuluttajille.

Sen lisäksi Binance.US:n taustayhtiötä BAM Tradingia, Binancea ja Binance.US:ta syytetään siitä, että toimijat eivät ole rekisteröityneet selvitysyhtiöiksi (clearing agency), arvopapereiden välittäjiksi ja arvopaperipörsseiksi.

SEC väittää kanteessaan, että Binance sekoitti asiakasvaroja yhtiön varoihin ja että CZ johti (käytti määräysvaltaa) Binance.US:aa. SEC väittää myös, että CZ:n johtama yritys loi keinotekoista kaupankäyntivolyymia Binance.US:lle.

SEC syyttää puolestaan Coinbasea siitä, että se on toiminut rekisteröimättömänä arvopaperipörssinä, arvopaperien välittäjänä sekä selvitysyhtiönä. Coinbasea syytetään myös siitä, että yhtiö olisi rekisteröimättömänä toimijana tarjonnut ja myynyt laittomasti arvopapereita kuluttajille sen staking-palvelun yhteydessä.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *