Telegram kehittämässä uutta kryptoilla operoivaa supersovellusta

Telegram web3
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Yksi maailman suosituimmista viestintäsovelluksista Telegram on rakentamassa uutta osittain hajautettua minisovellusalustaa, jossa tarkoituksena on luoda WeChatin kaltainen ekosysteemi ja maksujärjestelmäinfrastuktuuri.

Telegramilla on kuukausittain 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää ympäri maailmaa. Telegram pyrkii hajautetun maksuverkoston minisovellusekosysteemillä tavoittelemaan entistä laajempaa käyttäjäkuntaa ympäri maailman.

Minisovellusalustalla eri kehittäjät pelien luojista ravintolapalveluiden tarjoajiin voisivat nyt rakentaa minisovelluksia vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa. Telegramin suunnitelmien mukaan tietyt ekosysteemin osat hajautetaan kryptokumppani TON Foundation ja WeChatin omistaja Tencentin avustuksella.

Telegramin tiedotteesta: “Kehittäjät voivat luoda JavaScriptillä äärettömän joustavia käyttöliittymiä, jotka voidaan käynnistää suoraan Telegramin sisällä – ja jotka voivat kokonaan korvata minkä tahansa verkkosivuston.”

Projektin toteuttamisessa Telegramin infrastruktuurikumppaneista osa on perinteisestä teknologiamaailmasta ja osa puolestaan on kryptovaluutta-alan toimijoita. Niiden joukossa on esimerkiksi The Open Network (TON) Foundation, jonka tarkoituksena on luoda Telegramille lohkoketjun perusta.

TON Foundationin on kuitenkin tarkoitus toimia projektissa itsenäisenä organisaationa, mutta tarkempaa selvitystä siitä, että mitä tämä ”itsenäinen organisaatio” oikein tarkoittaa, ei ole tiedotteessa avattu.

Pari viikkoa sitten TON Foundation ilmoitti, että se on solminut yhteistyökumppanuuden Tencent Cloudin kanssa, joka on TON Foundationin mukaan ”menestyksekkäästi tukenut TON-validaattoreita ja aikoo laajentaa palveluitaan edelleen vastatakseen TON Foundationin korkean laskentaintensiteetin ja verkon kaistanleveyden tarpeisiin.” Validaattoreiden tarkoituksena puolestaan olisi todentaa tapahtumat lohkoketjuverkossa.

Telegram: “Esimerkiksi TONille rakennetut Telegram-pelit voivat hyötyä Tencent Cloudin peleissä käytetyistä ratkaisuista ja referenssitapauksista. Kaikille TON-pohjaisille projekteille Tencent Cloud tarjoaa hyväksynnän perusteella tietyn määrän pilvihyvityksiä ja tuotealennuksia, jotka ovat saatavilla Tencent Cloud Startup Program -ohjelman kautta.”

WeChatin minisovellusmallia on hyödynnetty Kiinassa menestyksekkäästi. WeChattiä käytetään esimerkiksi maksamiseen, ruoantoimituksissa, sähköisessä kaupankäynnissä ja kyytien järjestämisessä sekä ajokortin uusimisissa.

Kriitikoiden mielestä se mikä toimii WeChatillä Kiinassa ei välttämättä toimi Telegramissa. Telegram on kuitenkin Kiinassa tällä hetkellä kielletty. Monille WeChatin sovelluksen kehittäjille Telegram on myös sovelluksena uusi.

Kumppanuus Tencentin kanssa voisi kuitenkin mahdollistaa käyttämään Messengeriä moniin muihin tarkoituksiin, jossa keskeisenä on elementtinä ovat maksutoiminnot. Tämä maksutoiminnallisuus oli esimerkiksi hyvin olennaista WeChatin ja sen taustalla olevan Tencentin menestyksessä.

Telegram on tähän mennessä integroinut 20 maksuratkaisua. Maksuratkaisuista esimerkkeinä ovat mm. Google Pay tai Apple Pay sekä custodial-lompakko, jonka The Open Platform (TOP) on kehittänyt TON-lohkoketjua käyttäen. Kryptolompakko mahdollistaa maksamisen sellaisista maista tai alueilta, joilla keskitettyjä verkkomaksuja ei ole saatavilla tai ne on estetty. Telegram ei myöskään ota provisiota Bot Payments -sovellusliittymänsä kautta.

TON Foundationin kasvujohtaja Justin Hyun: “Kun otetaan huomioon WeChat-minisovellusten ja Telegram-minisovellusten väliset yhtäläisyydet, uskomme, että WeChatin minisovelluskehittäjät, jotka tällä hetkellä käyttävät Tencentin pilvipalvelua, alkavat rakentaa TONia”.


El Salvadorissa louhinnan energianlähteenä käytetään laavasta saatavaa maalämpöä

El Salvador oli maailman ensimmäinen valtio, joka otti Bitcoinin sen viralliseksi valuutaksi. Sen jälkeen tämä Väli-Amerikan pikkuvaltio on mm. laskenut liikkeelle Bitcoin-pohjaisia joukkovelkakirjoja sekä aloittanut laajamittaisen Bitcoin-louhinnan.

Lue lisää: El Salvador laskee pian liikkeelle Bitcoin-joukkovelkakirjoja

Nyt El Salvadorissa pyritään hyödyntämään Bitcoin-louhinnassa uusiutuvia geotermisiä energianlähteitä kuten maalämpöä. El Salvadorissa on tulivuoria, ja maaperä on vulkaanista. Kuuma laava tarjoaa Bitcoinin louhintaan houkuttelevan ja keskeisen energialähteen.

Kyseessä Lava Pool -niminen Volcano Energyn ja Luxor Technology Corporationin yhteistyön tuloksena syntynyt Bitcoin-louhintapooli. Volcano Energy on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöyritys, joka on sitoutunut antamaan 23 % nettotuloistaan Salvadorin hallitukselle. Volcano Energyn tarkoituksena on puolestaan louhia Bitcoinia ainoastaan Lava Poolin kautta.

Volcano Energyn CSO Gerson Martinez: “Lava Pool on toinen esimerkki El Salvadorin ensimmäisen toimijan edusta kansallisvaltiona Bitcoin-ekosysteemissä. Visionamme on luoda vertikaalisesti integroitu energia- ja bitcoin-louhintayhtiö, jonka arvo kasvaa sijoittajille ja kaikille Salvadorin kansalaisille. Olemme innoissamme Lava Poolin lanseerauksesta yhteistyössä Luxor Technologyn kanssa, joka on alan johtava bitcoin-louhintatuotteiden ja -palveluiden kehittäjä louhijoille – uusista toimijoista (pleb) kansallisvaltioihin.”

Luxorin Hashrate Forward Marketplace on puolestaan luonut suojausstrategiat (hedging) Volcano Energylle. Bitcoin-louhintamarkkinoiden johtavat toimijat ovat jo ottaneet käyttöön näitä hedging-strategioita myös Lava Poolin osalta, jotta ne voisivat suojautua markkinoiden epävakaudelta (FIAT-valuuttamääräinen hintojen vaihtelu).

Luxorin COO Ethan Vera: “Bitcoinin louhinnan eetos pyörii maantieteellisen hajauttamisen ympärillä, ja louhintapooli-infrastruktuurin kehittäminen El Salvadorissa edistää tätä tavoitetta. Olemme innoissamme yhteistyöstä Volcano Energyn kanssa käynnistääksemme Lava Poolin ja tukeaksemme heidän tehtäväänsä El Salvadorissa ja Latinalaisessa Amerikassa laajemmin.”

Tämän kumppanuuden tavoitteena on edistää El Salvadorin meneillään olevia pyrkimyksiä integroida Bitcoin osaksi heidän energiainfrastruktuuriaan. Maan Bitcoin-louhijoilla on runsaasti uusiutuvia energiavaroja, ja ne ovat keskeisessä roolissa uusien energiaprojektien talouden vahvistamisessa: Tarkoituksena on tuottaa suoria tulonlähteitä näille projekteille etenkin syrjäisillä alueilla, samalla kun ne puolestaan tarjoavat joustavia energiavaihtoehtoja, jotka auttavat maan sähköverkkoa hallitsemaan energian kysyntää ja tarjontaa poikkeusaikoina.

Lisäksi El Salvador aikoo sijoittaa Bitcoinin louhinnasta saadut voitot energian siirto- ja jakeluinfrastruktuurin parantamiseen ja maan energiajärjestelmien vahvistamiseen. Tämän lähestymistavan tarkoituksena on edistää energiavarmuutta ja luoda perustan talouskasvulle, teknologiselle kehitykselle ja kestävälle tulevaisuudelle.

Kun ensimmäinen Bitcoin-louhintapooli on nyt toiminnassa, El Salvador pyrkii jatkamaan edelläkävijänä Bitcoinin louhinnan ja uusiutuvan energian potentiaalin hyödyntämisessä.

Opi lisää Bitcoin-louhinnasta:


Kryptovaluuttoihin sijoittavista lähes 50 % pyrkii parantamaan elämänlaatuaan

Kryptovaluuttapörssi Bidgetin mukaan lähes 50 % kryptosijoittajista pyrkii tavoittelemaan parempaa elämänlaatua omassa arjessaan. Vastaajat eivät siten ainakaan tämän tutkimuksen mukaan pyri harrastamaan kryptovaluutoilla uhkapeliä tai spekulointia kuten valtamediassa yleisesti esitetään, vaan syyt sijoittamiseen vaikuttavat olevan hyvin arkisia.

Tutkimuksen mukaan 46 % eteläkorealaisista, 44 % kanadalaisista ja 41 % turkkilaisista vastaajista kertoi, että heidän elintasonsa parantaminen on heidän suurin taloudellinen tavoitteensa, kun he sijoittavat digitaaliseen omaisuuteen. Samaan aikaan noin 36 % vastaajista Malesiassa ja Taiwanissa sanoi, että heidän perheensä elämänlaadun parantaminen oli muita pyrkimyksiä tärkeämpää.

Puolestaan 27 % naisista, jotka sijoittavat kryptovaluuttoihin Yhdysvalloissa ja Turkissa, ilmoittivat sijoittavansa digitaaliseen omaisuuteen rahoittaakseen lastensa koulutusta. Etelä-Koreassa ja Japanissa kuitenkin vastaavalla tavalla ilmoitti toimineensa vain 5 % vastaajaa.

Naissijoittajat osoittavat yleensä miespuolisiin kollegoihinsa suurempaa kiinnostusta kryptovaluuttoja kohtaan silloin, kun tarkoituksena oli parantaa perheen taloudellista tilannetta. Poikkeuksena on Etelä-Korea, jossa 17 % miessijoittajista ilmaisee halunsa parantaa perheensä taloudellista tilannetta kryptosijoitusten avulla, kun naisista Koreassa vain 12 % ilmoitti tarkoituksenaan parantaa perheensä taloudellista asemaa.

Sijoitettavan summan perusteella kiinalaiset käyttäjät olivat eniten sitoutuneita sijoittamaan kryptovaluuttoihin: 18 % ilmoitti sijoittaneensa 50 000–100 000 $ kryptoihin ja 19 % kertoi sijoittaneensa 100 000–500 000 $ kryptoihin.

Euroopassa, Turkissa ja Etelä-Koreassa 51 % vastaajista ilmoitti sijoittaneensa kryptovaluuttoihin keskimäärin n. 5000–10 000 $.

Vaikka Kiina on kieltänyt kryptovaluuttakaupankäynnin, Kiinan kansalaiset voivat edelleen omistaa kryptovaluuttoja ja kiertää kiellon VPN-verkkojen kautta. Kielto ei myöskään koske ulkomailla asuvia Kiinan kansalaisia.

Tutkimukseen vastasi toukokuun ja elokuun 2023 välisenä aikana n. 1500 ihmistä 20 eri maasta. Vastaajat olivat mm. EU-alueelta, USA:sta, Kanadasta, Kiinasta, Japanista, Etelä-Koreasta ja Turkista.

Vastaavanlaisia tutkimuksia on myös tehty kuluneen vuoden aikana. Vaikka kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan on kasvanut maailmanlaajuisesti, niin tämä kiinnostuksen kasvu on kuitenkin lähes pysähtynyt tietyillä alueilla maailmassa tiukentuvien säännösten ja laskevien hintojen vuoksi.

Kanadalaisten aikuisten krypto-omistukset laskivat 3 % vuosina 2021–2022. Kanadan keskuspankki sanoi julkistaessaan tutkimustuloksensa: “Sijoittajat eivät näyttäneet siirtyvän pois Bitcoinista muihin kryptovaroihin, koska havaitsemme altcoinien omistuksen vähentyneen”.

Nigeriassa kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan oli taas kaikkein aktiivisinta. 99 % vastaajista oli tietoisia kryptovaluutoista. Nigerialaisista jopa 90 % kertoi sijoittavansa kryptovaluuttoihin seuraavan vuoden aikana.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *