Euroopan komissio: Digieuro on tulossa

Digieuro
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Euroopan komission on tehnyt lakiesityksen digitaalisesta eurosta. Lain tarkoituksena on varmistaa yksityishenkilöiden mahdollisuus hankkia digitaalisia euroja pankkien kautta varmistaa helpon saatavuuden ja estää kansalaisten jäämisen finanssijärjestelmän ulkopuolelle.

Ehdotus sisältää myös säännöksiä ilmaisista digitaalisista europalveluista, yksityisyyden suojasta ja offline-maksuista. Käytännössä digieuro toimisi kuin verkkolompakko. Käyttäjä voisi käyttää digieuroa verkkoyhteydellä tai ilman verkkoyhteyttä. Tämän tarkoitus on parantaa huoltovarmuutta, sillä sovelluksella voisi maksaa tilanteissa, joissa maksukortit eivät syystä tai toisesta toimisi.

Erillisessä ehdotuksessa komissio myös ehdotti, että pankkien, vakuutusyhtiöiden ja rahastojen tulisi jatkossa jakaa asiakastietoja fintech-yritysten kanssa vastinetta vastaan digitaalisen rahoituksen edistämiseksi. Tämän ehdotuksen mukaan asiakastietoja hallussaan pitävien yritysten on jaettava asiakastiedot viipymättä ja jatkuvasti osallistuvien yritysten kanssa asiakkaan pyynnöstä, mikä puolestaan varmistaa reaaliaikaisen pääsyn tietoihin.

Digitaalisen euron myötä Euroopan komissio pyrkii myös avaamaan pankkien, Visan ja Mastercardin hallitsemat maksumarkkinat, jotka joutuvat jatkossa kilpailemaan vaihtoehtoisia palveluita tarjoavien fintech-yritysten kanssa.

Lisäksi ehdotettu lainsäädäntö asettaa etusijalle käyttäjien yksityisyyden ja tietosuojan samalla kun minimoidaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskit.

Digitaalinen euro on Euroopan lainsäädäntöviranomaisten mukaan (lohkoketjuun perustuva) hanke, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan kansalaisilla on vapaa pääsy yksinkertaiseen, yleisesti tunnustettuun, turvalliseen ja luotettavaan maksuvälineeseen digitaalisella aikakaudella.

Lue lisää: Lohkoketjut – Mitä eroa on Layer 1- ja Layer 2 -lohkoketjuilla?

Euroopan keskuspankin mukaan sen liikkeeseen laskema digitaalinen euro olisi edelleen euro (digitaalinen eurokolikko ja -setelit). Se toimisi samalla tavalla kuin setelit, mutta se olisi eurojärjestelmän (Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien) liikkeeseen laskema digitaalinen valuutta, joka on saatavilla kaikille kansalaisille ja yrityksille.

Lisäksi digitaalinen euro ei korvaisi käteistä, vaan pikemminkin se olisi yksi euromääräisen käteisen vaihtoehto. Eurojärjestelmän tarkoituksena olisi varmistaa jatkossakin, että käteistä saa kaikkialta euroalueella.

Hankkeen tutkintavaiheen on tarkoitus valmistua lokakuuhun 2023 mennessä, minkä jälkeen EKP jatkaa edelleen kehittämistä ja testausta, jonka jälkeen EKP kehittää ja testaa teknisiä ratkaisuja ja liiketoimintajärjestelyjä edelleen seuraavassa vaiheessa.

EKP:n neuvoston mahdollinen päätös digitaalisen euron liikkeeseen laskemisesta tehtäisiin vasta säädöksen hyväksymisen jälkeen.

Digitaalisen euron taustalla on ajatus siitä, että yksittäiset pankit voivat kaatua, mutta keskuspankki ei voi kaatua ja siten keskuspankkijärjestelmä on pysyvä järjestelmä. Näin ollen keskuspankkien liikkeeseen laskema digitaalinen euro rakennettaisiin pysyvälle pohjalle. Tästä ajatuksesta kryptovaluuttatoimijat ovat varmaan keskuspankkitoimijoiden kanssa eri mieltä.

Digieuro tulisi kuitenkin kilpailemaan kryptovaluuttamarkkinalla todennäköisesti yksityisten vakaavaluutoiden (stablecoin) kanssa.


BlackRock: ”Bitcoin voi mullistaa rahoitusmarkkinat”

Bitcoinin hinta on vuoden alusta noussut jo 80 %. Viime viikolla nousu edelleen jatkui. Bitcoinin FIAT-määräinen hinta Yhdysvaltain dollareissa nousi jo lähes 32 000 $:n (lähes 29 000 euroa). Nousuvauhtia on kiihdyttänyt maailman suurimpien varainhoitajien hakeutuminen markkinoille.

Viimeisen kuukauden ajan niin maailman suurimmista varainhoitajista niin Blackrock, Fidelity kuin myös Invesco ovat jättäneet heidän omat Bitcoin-ETF-hakemuksensa (spot bitcoin ETF). Tällä viikolla vettä myllyyn lisäsi maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink.

Lue lisää: Bitcoinin arvo nousussa: Varainhoitajat jahtaavat ETF-lupia

Finkin mukaan: ”Uskomme, että jos pystymme tokenisoimaan (luomaan) enemmän erilaisia varoja ja arvopapereita – jota Bitcoin myös on – se voi mullistaa rahoitusmarkkinat”.

Fink jatkaa: ”Sen sijaan, että sijoittaisit kultaan suojautuaksesi inflaatiolta tai valtion ongelmilta tai valuuttasi devalvaatiolta, ihmiset voivat pitää bitcoinia varteenotettavana kullan vaihtoehtona.

Fink: ”Bitcoin voidaan käsittää kansainvälisenä omaisuuslajina. Sen arvo ei perustu mihinkään yhteen valuuttaan.”

Fink on toiveikas myös sen suhteen, että BlackRock saisi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:ltä luvan Bitcoin ETF-hakemukselleen.

Fink: ”Toivomme, että kuten ennenkin, voisimme työskennellä sääntelyviranomaisten kanssa ja saada hakemuksen hyväksyttyä jonain päivänä. Minulla ei ole aavistustakaan, mitä se jonain päivänä tulee olemaan, mutta katsotaan, miten kaikki käy.”

Tähän mennessä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio ei kuitenkaan ole myöntänyt lupaa yhdellekään spot-ETF:lle. Sen sijaan futuuripohjaisille Bitcoin-ETF:lle se on myöntänyt lupia. Futuuripohjaisten ETF-tuotteiden ongelma kuitenkin monesti voi olla se, että tällaisen ETF:ien ei tarvitse itse omistaa bitcoineja vaan ETF-rahasto voi omistaa esimerkiksi johdannaisia, jotka vain käyttäytyvät vastaavalla tavalla kuin bitcoinin kurssi.

Monet kuitenkin muistavat, että aiemmin Fink tunnettiin ennemminkin kryptovaluuttaskeptikkona. Hänen mukaansa kryptovaluuttojen käyttäjät käyttävät sitä voimakkaasti “laittomaan toimintaan”. Nyt kuitenkin Fink näkee Bitcoinin tulevaisuuden huomattavasti positiivisemmassa valossa.

Osa asiantuntijoista kuitenkin varoittelee, että Bitcoin ETF:t eivät välttämättä hyödytä Bitcoinia. Kryptovaluuttalompakkovalmistaja Trezorin Bitcoin-analyytikko Josef Tetekin mukaan ETF:ien kanssa on olemassa riski, että “paperi-Bitcoinit” eli futuuripohjaiset Bitcoin-ETF:t tai sellaiset ETF-sijoitustuotteet, joiden arvo ei pohjaudu Bitcoiniin, voivat vääristää markkinoita ja heikentää Bitcoinin arvonmittaamista markkinoilla.

Kryptopörssit, jotka ovat aiemmin laskeneet liikkeeseen paperisia Bitcoineja kuten FTX, on onnistuttu pitämään kurissa samanaikaisesti ajoitettujen nostoryntäysten ja mahdollisen romahtamisen kautta, minkä jälkeen vähempiarvoiset paperi-Bitcoinit ovat pyyhkiytyneet pois markkinoilta.

Tetekin mukaan näin ei todennäköisesti olisi ETF:ien tapauksessa. Mikäli ETF-sijoittajalla ei ole mahdollisuutta nostaa kohde-etuutta pois ETF:stä, näitä paperi-Bitcoineja voidaan laskea liikkeeseen lisää. Näin ollen, jos Bitcoin ETF:istä tulee hallitseva tapa sijoittaa Bitcoiniin, se voi hyvinkin johtaa siihen, että miljoonia paperisia Bitcoineja tulvii markkinoille, mikä alentaisi puolestaan bitcoinin hintaa.

Bitcoin Exchange-traded Fund (ETF) antaa ostajille mahdollisuuden sijoittaa Bitcoiniin ilman, että ostajan tarvitsee hallinnoida varsinaista Bitcoin-omaisuutta. Tämä sijoitusmenetelmä virtaviivaistaa etenkin institutionaalisen suursijoittajien ostoprosessia, jolloin suursijoittajan ei tarvitsisi käyttää kryptopörssejä tai kryptolompakoita kryptovaluuttojen hankintaan.


Euroopan komissio hyväksyi datasäädöksen, joka sisältää älysopimusten tappokytkimen

Euroopan komissio on hyväksynyt parlamentin ja neuvoston asetuksen datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä, COM (2022) 68 final 2022/0047(COD), jäljemmin datasäädöksen.

Datasäädöksellä pyritään lisäämään datan saatavuutta ja luomaan säännöt sille, mitä dataa voidaan antaa käyttöön, kenelle ja mitä tarkoitusta varten EU:n talouden alojen kesken (lainsäädännön yhdenmukaistaminen). Uusien sääntöjen odotetaan lisäävän BKT:tä EU-maille 270 miljardilla eurolla vuoteen 2028 mennessä, kun datan vajaakäytön aiheuttaneet oikeudelliset, taloudelliset ja tekniset haasteet on ratkaistu.

Uusi laki sisältää säännökset älysopimuksille (smart contract), joilla älysopimusta voidaan haluttaessa muuttaa lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi. Tämä älysopimuksen muuttamisoikeus sisältää myös niin sanotut älysopimusten tappokytkimet (kill switch), jotka mahdollistavat niiden turvallisen poistamisen.

30 artikla sisältää olennaiset vaatimukset datan yhteiskäyttöä koskeville älysopimuksille, joita ovat mm. älysopimusten

1. varmatoimisuus: on varmistettava, että älysopimus on suunniteltu siten, että se on erittäin varmatoiminen, jotta voidaan välttää toimintavirheet ja torjua manipulointia kolmansien osapuolten taholta;

2. turvallinen irtisanominen (kill switch) ja keskeytys: on varmistettava, että on olemassa mekanismi, jolla voidaan lopettaa liiketoimien jatkuva toteuttaminen: älysopimukseen on sisällyttävä sisäisiä toimintoja, joilla sopimus voidaan purkaa tai joilla voidaan ohjeistaa sopimusta lopettamaan tai keskeyttämään toiminta tulevan (tahattoman) toteuttamisen estämiseksi;

3) datan arkistointi ja jatkuvuus: sen varalta, että älysopimus on irtisanottava tai poistettava käytöstä, on oltava mahdollisuus arkistoida transaktiodataa, älysopimuslogiikkaa ja -koodia tietojen säilyttämiseksi aiemmin suoritetuista dataan liittyvistä toimista (tarkastettavuus); ja

4) pääsynvalvonta: älysopimus on suojattava tiukoilla pääsynvalvontamekanismeilla hallinto- ja älysopimustasolla.

Edellä esitetyt vaatimukset koskevat sovelluksen toimittajaa tai henkilön, jonka elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaan liittyy älysopimusten käyttöönotto.

Laissa vahvistetaan säännöt älysopimuksille jaettavia tietoja toimittaville osapuolille, mukaan lukien “turvallinen lopettaminen ja keskeytys”, ja se sisältää takeet liikesalaisuuksien säilyttämiseksi ja laittoman tiedonsiirron estämiseksi.

Laki on kerännyt paljon kiitosta. Mm. EU-komissaari Thierry Breton pitää lakia digitaalisen talouden merkkipaaluna. Laki on saanut myös erittäin paljon kritiikkiä, koska se lisää viranomaisten valtaa päättää mitkä älysopimukset voivat jatkaa toimintaansa ja mitkä voidaan viranomaisen toimesta ”lopettaa”. Tämä puolestaan voi vähentää toimialan innovaatioita.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *