Suomen keskuspankki haluaa kryptotoimialalle tiukempaa sääntelyä ja valvontaa

Suomen keskuspankki & kryptovaluutat
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Suomen keskuspankin kryptovaluuttamarkkinoita ja rahoitusvakautta koskevan analyysin mukaan kryptomarkkinoiden epävakauden vaikutukset kansainvälisille rahoitusmarkkinoille ovat olleet tähän saakka vain vähäiset.

Keskuspankki kuitenkin näkee kryptomarkkinoilla mahdollisia tulevaisuuden uhkia, jotka liittyvät kasvaviin ja osittain piilossa oleviin eri markkinoiden välisiin kytköksiin. Sen lisäksi keskuspankki näkee hajautettujen tilikirjateknologioiden (DLT) käyttöönotossa mahdollisia uusia rahoitusmarkkinoiden toimintaan liittyviä riskejä.

Tästä syystä Suomen keskuspankin mukaan kryptotoimialalle tarvitaan tiukempaa sääntelyä ja valvontaa erityisesti sijoittajansuojan ja rahanpesun estämistoimiin liittyvien laiminlyöntien vuoksi. Keskuspankki kuitenkin korostaa, että Eurooppa on edelläkävijä alan sääntelyssä kryptovarojen markkinoita koskevan asetuksen (MiCA) hyväksymisen myötä. MiCA-asetus hyväksyttiin voimaan huhtikuussa 2023.

Lue lisää: EU ottaa johtavan roolin kryptomarkkinan reguloinnissa

Keskuspankin mukaan näkyvimpiä vaikutuksia ovat viime vuosien aikana olleet kryptomarkkinoille sijoittaneiden riskirahastojen ja yksityisten sijoittajien kärsimät tappiot. Sen lisäksi laaja-alainen kryptovarojen hintojen lasku on lisäksi vaikuttanut niiden yritysten arvostuksiin, jotka ovat sijoittaneet suoraan kryptovaroihin tai harjoittaneet lohkoketjun ylläpitoon liittyvää liiketoimintaa.

Suomen keskuspankki huomauttaa myös, että kryptomarkkinoilla nähdyistä ongelmista on voinut myös seurata mainehaittoja näihin tapauksiin kytköksissä oleville yrityksille ja pankeille. Kryptomarkkinoiden nopeiden muutosten myötä kaikkia kytköksiä kryptomarkkinoiden ja rahoitusjärjestelmän välillä voi olla vaikea havaita etukäteen, josta esimerkkinä keskuspankki mainitsee Silvergate-pankin kytköksen pankkitalletuksiin.

Keskuspankin mukaan viime vuosien aikana nähdyt voimakkaat markkinaliikkeet ovat muodostaneet useamman kerran kuplan kryptomarkkinoilla. Nämä markkinaliikkeet eivät ole poikkeuksellisia rahoitusmarkkinoilla ja keskuspankki huomauttaakin, että kryptomarkkinoilla nähdyt riskit ovat tuttuja menneiden vuosikymmenien ajalta myös kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden puolelta (luottamuspula ja talletuspaot), jossa riskien toteutuminen johti rahoitusmarkkinasääntelyn lisäämiseen.

Tästä syystä kryptomarkkinoille vireillä olevat sääntelyuudistukset ovatkin odotettu vastaus ehkäisemään kryptomarkkinoilla nähtyjä riskejä ja väärinkäytöksiä.

Tämän lisäksi keskuspankin mukaan nykyisin kryptomarkkinoilla nähtyjen liiketoimintamallien ohella huomiota tulisi kiinnittää niissä hyödynnettyihin uusiin teknologiaratkaisuihin. Hajautettua kirjanpitoteknologiaa (DLT) sekä etenkin sen luomia avoimen alustan ratkaisuja voitaisiin mahdollisesti hyödyntää myös suljetussa ympäristössä. Keskuspankki mainitsee lukuisien Big Tech -yritysten, pankkien ja julkisen sektorin kokeilujen osoittavan kiinnostusta uusien teknologioiden hyödyntämiseen sekä avoimissa, että rajatuissa verkoissa.

Puolestaan rahallisesti, ja siten rahoitusvakauden kannalta merkittävä toiminta näyttää keskuspankin mukaan keskittyvän ja hakeutuvan sääntelyn piiriin: monet kryptomarkkinoiden toimijat näkevät sääntelyn tuoman luottamuksen kilpailuetuna, joka voi johtua suoraan Euroopan MiCA-asetuksen voimaantulosta.

Keskuspankki ei näe yhtä todennäköisenä, että lohkoketjuteknologiaa otettaisiin käyttöön myös suurien rahoitussektorin toimijoiden palveluissa. Näissä spekulatiivisissa skenaarioissa korostuisi valinta avoimen ja suljetun alustan välillä. Vaikka yksittäiset kryptovarapalveluntarjoajat toimivat MiCA:n mukaisesti, keskuspankin mielestä yhteisvaikutuksena ne voivat vahvistaa kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kytköstä avoimiin lohkoketjuihin, kuten Ethereumiin.

Tässä skenaariossa avoimien hajautettujen tilikirjojen hallinnolliset ja tekniset riskit voisivat aiheuttaa uhkia myös rahoitusvakaudelle. Näin ollen avoimien hajautettujen tilikirjojen teknologista tuntemusta tulisikin lisätä, ja ottaa lohkoketjujen ylläpitäjiin liittyvät kysymykset huomioon sääntelykeskustelussa jo ennen ongelmien ilmenemistä. Suomen keskuspankin mukaan markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmistä annettu asetus (DLTR) on tässä asiassa askel oikeaan suuntaan.


BlackRock, WisdomTree ja Invesco hakevat Bitcoin-ETF-lupaa

Viime viikolla maailman suurin varainhoitaja BlackRock (BLK) jätti odotetusti Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:lle spot Bitcoin-indeksiosuusrahastohakemuksensa (spot Bitcoin ETF). BlackRockin ETF:n nimi on iShares Bitcoin Trust.

Blackrockin spot Bitcoin-ETF-hakemusta USA:n markkinoille pidetään erittäin merkittävänä asiana koko kryptovaluuttamarkkinan kannalta, sillä mikäli maailman suurimmat varainhoitajat ovat tulossa kryptomarkkinalle, voi se tarkoittaa joidenkin asiantuntijoiden mielestä kasvavaa kysyntää Bitcoinille sijoituskohteena ja kryptovaluuttojen uskottavuuden lisääntymistä sijoitusmarkkinoilla.

BlackRock on maailman suurin ETF-rahastojen tarjoaja. BlackRock:n ETF-rahastojen hallinnoitava varallisuus (AUM) on n. 2,37 $ biljoonaa. Yhtiöllä on yhteensä 399 ETF-rahastoa.

Tällä viikolla spot Bitcoin ETF-hakemuksensa jätti myös WisdomTree, joka on maailman kymmeneksi suurin ETF-rahastojen tarjoaja. Tässä uutisessa on hyvä huomata, että BlackRockilla ja WisdomTreellä on myös paljon yhteistä: WisdomTreen suurin omistaja on BlackRock, jolla on yhtiöstä n. 11,57 %:n omistus.

BlackRockin suurin omistaja taas on Vanguard (10 %), joka on puolestaan WisdomTreen kolmanneksi suurin omistaja. Vanguard on maailman toisiksi suurin ETF-rahastojen tarjoaja 2,09 $ biljoonan hallinnoitavalla varallisuudellaan.

Ei ole kuitenkaan vielä selvää, onko BlackRockin todellinen tavoite luoda spot ETF vai onko kyseessä ennemminkin rahasto (Trust). On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä rahasto ei ole samanlainen kuin Grayscalen tähän mennessä suurin Bitcoin-rahasto (GBTC), jossa Grayscalen osakkeen hinta on itse asiassa 10 dollaria halvempi kuin bitcoinin markkinahinta. Tämä voi olla haastava tilanne sijoittajan näkökulmasta.

Bloombergin Eric Balchunasin mukaan Blackrockin ETF toimisi käytännössä kuten kullan hintaa seuraava GLD (ETF), joka vain näyttää ETF:ltä mutta se toimii kuten rahasto (fund). Balchunasin mukaan BlackRockin ETF-lupahakemukset yleensä menevät erittäin korkealla prosentilla läpi (575 läpi ja vain yksi hylätty), joten hän pitää erittäin todennäköisenä sitä, että BlackRock tulee saamaan hakemuksensa läpi.

Blackrockin hakemuksen mukaan heidän Bitcoin ETF:n vertailuindeksi koostuu CF Benchmarksin tarjoamista indekseistä, jotka puolestaan sisältävät kuuden pörssin hintatiedot: Coinbase, Kraken, Gemini, Bitstamp, itBit ja LMAX Digital.

Spot Bitcoin ETF-hakemukset eivät kuitenkaan ole loppumassa tähän. Tällä viikolla Invesco, joka on maailman neljänneksi suurin ETF-rahastojen tarjoaja ja maailman seitsemänneksi suurin varainhoitaja (hallinnoitavan varallisuuden AUM:n mukaan) ja kryptovaluuttarahasto Valkyrie ovat jättäneet spot Bitcoin-ETF-hakemuksensa SEC:lle. Tämän lisäksi myös maailman kolmanneksi suurin varainhoitaja Fidelity olisi huhujen mukaan hakemassa spot Bitcoin-ETF-lupaa.

BlackRockin, WisdomTreen, Invescon peräkkäiset hakemukset kertovat asiantuntijoiden mielestä perinteisen rahoitusmarkkinoiden kasvaneesta kiinnostuksesta kryptovaluuttoja ja etenkin Bitcoinia kohtaan. Hakemuksia pidetään myös osaltaan pyrkimyksenä ns. tasoittaa tietä kryptovaluuttojen laajemmalle käyttöönotolle. Se voi olla myös merkki mahdollisesti toisesta merkittävästä institutionaalisten sijoittajien aallosta kryptovaluuttamarkkinoille.

Bitcoin Exchange-traded Fund (ETF) antaa ostajille mahdollisuuden sijoittaa Bitcoiniin ilman, että ostajan tarvitsee hallinnoida varsinaista Bitcoin-omaisuutta. Tämä sijoitusmenetelmä virtaviivaistaa etenkin institutionaalisen suursijoittajien ostoprosessia, jolloin suursijoittajan ei tarvitsisi käyttää kryptopörssejä tai kryptolompakoita kryptovaluuttojen hankintaan.

Tähän mennessä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio ei kuitenkaan ole myöntänyt lupaa yhdellekään spot-ETF:lle. Sen sijaan futuuripohjaisille Bitcoin-ETF:lle se on myöntänyt lupia. Futuuripohjaisten ETF-tuotteiden ongelma kuitenkin monesti voi olla se, että tällaisen ETF:ien ei tarvitse itse omistaa bitcoineja vaan ETF-rahasto voi omistaa esimerkiksi johdannaisia, jotka vain käyttäytyvät vastaavalla tavalla kuin bitcoinin kurssi.


Bitcoin markkinaosuus kryptomarkkinasta on noussut jo yli 50 %:n

Markkina-analyysialusta TradingView:n mukaan Bitcoinin (BTC) markkinaosuutta kryptomarkkinasta kuvaava market dominance -mittari on noussut ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen yli 50 %:n. Kryptovaluuutta-analyysipalvelu Coingeckon mukaan Bitcoin markkina-arvo (market cap) on tällä hetkellä n. 590 $ miljardia. Tämä on yli puolet kryptovaluuttamarkkinoiden vähän yli 1,2 $ biljoonan markkina-arvosta.

Toisiksi suurimman kryptovaluutan Ethereumin (ETH) markkinaosuus on vertailuajanjaksolla pysynyt n. 20 %:ssa. Tämä paljastaa kryptovaluuttamarkkinoista erittäin merkittävän seikan: kahdella suurimmalla toimijalla on yli 70 prosentin markkinaosuus.

Bitcoinin markkinaosuus on noussut huomattavasti viime marraskuusta. Osaltaan tätä Bitcoinin markkina-aseman paranemista pidetään vastareaktiona kryptopörssi FTX:n konkurssiin sekä USA:n viranomaisten tiukentuneeseen kryptopörssejä sekä muita kryptovaluuttoja kuin Bitcoinia koskeneisiin sääntelylinjauksiin.

Lue lisää:

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea SEC on syytteessään listannut Binancea (aiemmin myös Coinbasea) vastaan yhteensä 68 kryptovaluuttaa, joiden se katsoo täyttävän arvopaperin määritelmän. Tämän takia SEC arvioi sekä maailman suurimman kryptopörssin Binancen, että Yhdysvaltojen suurimman kryptopörssin Coinbasen syyllistyneen rekisteröimättömien arvopapereiden tarjoamiseen kuluttajille.

Tämän lisäksi esimerkiksi kryptosijoitustutkimusyhtiö Santimentin mukaan BlackRockin spot ETF-hakemuksella on ollut erittäin merkittävä rooli Bitcoinin viime päivien nousussa.

Mielenkiintoista on huomata, että vaikka kryptomarkkinoilla on viime aikoina ilmennyt kasvavaa epävarmuutta, Bitcoin ei ole kokenut samanlaista heijastumista pelkojen suhteen. Päinvastoin Bitcoin on nähty kryptovaluuttamarkkinoilla turvallisena satamana kryptosijoituksille.

Kaikkein optimistisimmat Bitcoin Bullit kuten MicroStrategyn perustaja Michael Saylor ovat sitä mieltä, että Bitcoinin markkinaosuus ylittää 80 % tulevina vuosina, koska arvopaperi- ja pörssikomitea SEC:n lisääntyvä sääntelypaine saa vakaavaluutat (stablecoin) ja useimmat muut kryptovarat “varpailleen”.

Kryptopörssi Geminin perustaja Cameron Winklevoss näkee myös paljon positiivista Bitcoinissa. Winklevossin mielestä nyt on siirrytty niin sanottuun akkumulaatiovaiheeseen, jossa institutionaaliset sijoittajat yhdessä piensijoittajien kanssa yrittävät haalia mahdollisimman paljon bitcoineja itselleen ennen suurempaa nousua.

Bitcoin-sijoittaja ja -vaikuttaja Anthony Pomplianon mielestä: ”Meillä on instituutioita ja yksityishenkilöitä, jotka yrittävät saada osuutensa 21 miljoonasta Bitcoinista. Vähittäissijoittajalla on kuitenkin nyt 15 vuoden ajan etumatka, koska hän on kerännyt kaiken louhitun ja liikkeelle lasketun Bitcoinin, mutta 68 prosenttia siitä ei ole liikkunut vuoden aikana ollenkaan.”

Pompliano muistuttaa vielä, että: ”BlackRock tulee paikalle ja bitcoinin hinta nousee 20 % viikon aikana.”

Pompliano jatkaa: ”Jos yksityissijoittajat olisivat hyviä 1 biljoonalla dollarilla, mitä luulet tapahtuvan, kun syvät taskut tulevat peliin? Ihmiset unohtavat, että Bitcoinin markkina-arvo nousi 0 dollarista lähes 1 biljoonaan dollariin lähes kokonaan ilman institutionaalista osallistumista.”


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *