Verohallinto: Huomattavasta osasta virtuaalivaluuttatuloja ei makseta veroja

Kryptovero
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Verohallinnon mukaan vuoden 2021 aikana 16 200 suomalaista asiakasta ilmoitti saaneensa virtuaalivaluuttatuloja. Virtuaalivaluuttatuloja saavien suomalaisten määrä on kuitenkin paljon tätä suurempi. Verohallinnon arvion mukaan huomattavasta osasta virtuaalivaluuttatuloja ei kuitenkaan makseta veroja.

Verohallinto on saanut viime vuonna tietoaineistoja ulkomaisen virtuaalivaluuttapörssin noin 3 000 suomalaisasiakkaasta. Näistä asiakkaista n. 1 800:lla oli virtuaalivaluuttatuloja vuosina 2017–2021.

Verohallinnon mukaan n. 70 % tuloja saaneista jätti ilmoittamatta tulonsa veroilmoituksella. 25 % sijoittajista ilmoitti virtuaalivaluuttatulonsa veroilmoituksella oikein ja kokonaan. Sen sijaan 5 % ilmoitti vain osan tuloistaan.

Verohallinnon erityisasiantuntija Juha Hasa kommentoi asiaa seuraavasti:

”Valitettavasti tämä tukee havaintoamme siitä, että olipa kyse suomalaisesta tai ulkomaalaisesta pörssistä, virtuaalivaluuttatulonsa jättää ilmoittamatta noin kaksi sijoittajaa kolmesta.”

Viime vuonna niin sanotun kryptotalven (crypto winter) aikana monen kryptovaluuttojen kurssit olivat poikkeuksellisen matalalla.

Hasan mukaan myös sijoituksista tulleet tappiot tulee ilmoittaa veroilmoituksella:

”Myös tappiolla myydyt valuutat pitää, ja myös kannattaa ilmoittaa, sillä tappiot voi vähentää muista pääomatuloista kyseisenä verovuonna ja viiden seuraavan vuoden aikana”.

Mikäli kryptovaluuttapörssi on mennyt konkurssiin, silloin näistä koituvia menetyksiä ei kuitenkaan voi vähentää. Hasa arvion mukaan tuhansia suomalaissijoittajia menettää sijoituksiaan viime vuonna tapahtuneissa kryptopörssien konkursseissa.

Hasa ei kuitenkaan näe sijoittajien tilannetta täysin toivottamana, vaikka he menettivätkin varojaan kryptopörssien konkursseissa:

”Toivoa ei kuitenkaan kannata menettää, sillä esimerkiksi Mt. Gox, yksi ensimmäisistä virtuaalivaluuttapörsseistä, joka ajautui vuonna 2014 ongelmiin, onnistui palauttamaan ison osan varoista. Tämän seurauksena satoja suomalaisia saa tänä vuonna euromääräisesti alkuperäistä sijoitustaan suuremman määrän varallisuutta.”

Aikaisemmin tänä vuonna Verohallinto on muistuttanut 10 000 sijoittajaa tekstiviestillä virtuaalivaluuttatulojen ilmoittamisesta.

Verohallinto myös parhaillaan tehostaa verovalvontaa: Verohallinto pyrkii saamaan kansainvälisen tietojenvaihdon avulla suomalaisia koskevia tietoja useasta ulkomaisesta virtuaalivaluuttapörssistä verovalvontaa varten.

Tavoitteena näillä toimenpiteillä on, että tulevaisuudessa eri maiden veroviranomaiset saisivat virtuaalivaluuttoihin liittyviä tietoja automaattisesti. Näin ollen osa kyseisistä tiedoista näkyisi mahdollisesti jopa asiakkaiden esitäytetyllä veroilmoituksella.

Erityisasiantuntija Hasan mukaan Verohallinto on pyrkinyt edistämään asiaa kansainvälisesti. Tarkoituksena on tehdä virtuaalivaluuttatulojen ilmoittamisesta nykyistä helpompaa. Sen lisäksi tavoitteena on, että kaikki maksavat veronsa oikein. Hasa arvioi Verohallinnon saavan muutaman vuoden kuluttua valtaosan virtuaalivaluuttatuloista tietoonsa automaattisesti.

Aiheesta uutisoi Talouselämä.


First Republic -pankin kaatumispelot nostavat kryptovaluuttojen kursseja

Kryptovaluuttojen kurssit ovat tällä viikolla nousseet merkittävästi. Bitcoinin hinta on ollut tämän viikon aikana parhaimmillaan yli 11 %:n nousussa.

Yhtenä syynä tähän reaktioon pidetään perinteisen finanssisektorin viimeaikaisia ongelmia. Yhdysvaltojen pienten- ja keskisuurten pankkien kriisi sekä Credit Süissen vaikeudet ovat aiheuttaneet suurta paniikkia markkinoilla. Aikaisemmin tänä vuonna viranomaiset ottivat haltuunsa Silicon Valley Bankin (SVB). SVB tunnettiin kryptovaluuttaystävällisenä pankkina.

SVB ei ole ollut kuitenkaan ainut pankki, joka on joutunut sulkemaan ovensa. Myös toinen kryptoystävällinen pankki, Silvergate Bank, lopetti toimintansa aikaisemmin tänä vuonna. Yksi syy niin SVB:n kuin myös Silvergaten ongelmiin oli talletuspako. Tämä talletuspako on yksi pahimmista mahdollisista tilanteista mille tahansa pankille.

Tällä viikolla keskisuurten pankkien kriisiä vielä syvensi yhdysvaltalaisen keskisuuren First Republic Bankin (FRC) vaikeudet. First Republicin osakekurssi on syöksynyt viikon alusta jo yli 62 %. Vielä maanantaina pankin osake oli 16 $, mutta nyt osakekurssi on painunut jo alle 5,7 $:n.

First Republicin vaikeuksista on kuitenkin tiedetty julkisesti jo maaliskuun 2023 alusta saakka. Vastatoimena FRC:n vaikeuksiin USA:n 11 suurinta pankkia (esim. JP Morgan ja Bank of America) pääomittivat First Republicia yhteensä 30 $ miljardilla. Tämä pääomittaminen ei kuitenkaan nyt näytä vakuuttavan markkinoita siitä, että First Republicin toiminta olisi vakaalla pohjalla.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat epävirallisten lähteiden mukaan ilmoittaneet maaliskuussa 2023, että pankin talletusten määrä on “vakautumassa”, eikä se ole vaarassa joutua “äkillisiin ja vakaviin vaikeuksiin” talletuspaon vuoksi.

Kuitenkaan tämä ei ole estänyt First Republicin talletuspaon kiihtymistä. Pankki tiedotti, että ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sen talletukset ovat vähentyneet yli 100 $ miljardilla. Tästä syystä pankki ilmoitti, että se joutuu nyt etsimään nopeasti strategisia vaihtoehtoja yhtiön taseen vakauttamiseksi.

Näistä strategisia vaihtoehtoja pankki ei ole sen tarkemmin eritellyt, mutta niihin kuuluu ainakin mittavat irtisanomiset: noin 20-25 % pankin työntekijöistä tullaan irtisanomaan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana.

Kryptovaluuttaopetusta tarjoava koulutusalusta Collective Shiftin tutkimuspäällikkö ja Fox Newsin toimittaja Charles Gasperinon mukaan First Republicissa työskentelevistä pankkiireista osa on jo tällä hetkellä sitä mitä mieltä, että viranomaiset ottavat First Republicin pian haltuunsa.

USA:n valtiovarainministeri Janet Yellen kuitenkin vakuutti USA:n taloudellisen vakauden valvontaneuvostolle, että pankkijärjestelmä on vakaalla pohjalla. Yellenin mukaan:

”Pankkijärjestelmämme on edelleen vakaa, ja pankeilla on riittävästi pääomaa ja riittävän hyvä maksukyky.”

Sijoitusmarkkinoilla reaktiot pankkikriisiin ovat antaneet viitteitä siitä, että esimerkiksi Bitcoin on nähty jopa eräänlaisena turvasatamana, mikäli pankkikriisi lähtisi leviämään. Tästä yhtenä osoituksena pidetään Bitcoinin kurssin voimakasta hinnan nousua vuoden 2023 aikana.

Tulee kuitenkin muistaa, että ei ole varmuutta tuleeko Bitcoinin hinnannousu jatkumaan, mikäli pankkikriisi edelleen syvenee.


Bitcoinin salamaverkon maksujenkäsittely on luottokorttiyhtiöitä tehokkaampaa ja edullisempaa

Bitcoin-asiantuntijoiden Dylan Leclairin ja Craig Deutchin mukaan Bitcoinin (BTC) salamaverkkomaksujen (Lightning Network, LN) käsittely on tehokkaampaa ja edullisempaa kuin perinteisten luottokorttiyhtiöiden maksujenkäsittely.

Lohkoketjudatayhtiö Glassnoden tietojen(Linear scale of median settlement costs for payment processing of sending the equivalent of 1 BTC) mukaan 2021 marraskuun ja maaliskuun 2023 välisenä aikana luottokorttiyhtiöiden keskimääräiset (mediaani) selvittelykustannukset/siirto olivat 1,3–3,5 %:n välillä.

Samalla ajanjaksolla Bitcoinin pääketjun (Layer 1) siirtokustannukset (mediaani) liikkuivat n. 0,1–1,2 %:n välillä. Bitcoinin selvittelykustannukset ovat siten selvästi luottokorttiyhtiöitä edullisemmalla tasolla.

Glassnoden mukaan logaritmisestikin mitattuna (Logarithmic scale of median settlement costs for payment processing of sending the equivalent of 1 BTC) Bitcoin selvittelykustannukset ovat luottokorttiyhtiötä edullisempia. Luottokorttiyhtiöiden selvittelykustannukset olivat viime vuonna n. 1,6–2,5 % per transaktio tammikuun ja maaliskuun 2023 välisenä aikana.

Samaan aikaan Bitcoinin lohkoketjun (Layer 1) mediaanikustannukset/transaktio ovat puolestaan liikkuneet 0,05–1 %:n välillä, joka on selvästi luottokorttiyhtiöiden kustannustasoa edullisempi taso.

Bitcoinin salamaverkkomaksujen (Layer 2) selvittelykustannukset sen sijaan ovat olleet samalla ajanjaksolla selvästi niin luottokorttiyhtiöitä kuin myös Bitcoinin pääketjun (Layer 1) kustannuksia halvempia: Salamaverkkomaksut ovat olleet tammikuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä ajanjaksolla 0,02–0,06 %/transaktio. Salamaverkon kustannustaso on siten (myös logaritmista mittaustasoa käyttäen) selvästi luottokorttiyhtiöitä edullisempi.

Tässä tulee kuitenkin muistaa, kuinka luottokorttiyhtiöt käsittelevät biljoonien dollarien arvosta siirtoja vuodessa, joka on selvästi salamaverkon maksujen määrää enemmän. Salamaverkon tarkkaa siirtomäärää ei ole kuitenkaan mahdollista arvioida, koska nämä siirrot tapahtuvat pääketjun siirtojen yhteydessä. Salamaverkko on kuitenkin kasvanut kuuden vuoden olemassaolonsa aikana eksponentiaalisesti ja sen käyttö on samalla ajanjaksolla lisääntynyt voimakkaasti.

Tämän lisäksi Glassnoden tietojen mukaan salamaverkossa maksaminen on 60 000–140 000 % tehokkaammin kuin luottokorttimaksaminen (Lightning efficiency multiple for sending the equivalent of 1 BTC).

On toki selvää, että salamaverkossa tapahtuvia käsittelykustannuksia ei voi sellaisenaan verrata maailman suurimpien luottokorttiyhtiöiden käsittelykustannuksiin, koska salamaverkko ei käsittele läheskään yhtä suurta määrää tapahtumia kuin mitä luottokorttiyhtiöt tekevät.

Leclair ja Deutch kuitenkin pitävät hyvin todennäköisenä sitä, että salamaverkkoteknologia on tulevaisuudessa erittäin kykenevä skaalautumaan tarvittaessa nykyistä paljon suurempiin tapahtumamääriin. Tästä on jo epäsuoraa näyttöä, sillä julkisten kanavien keskimääräinen koko on saavuttanut kaikkien aikojen ennätyksen niin BTC:llä kuin myös USD:llä mitattuna.

Lue lisää: Bitcoinin Salamaverkko – maksamisen seuraava askel?


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *