Pelätty louhintavero ei toteutunutkaan – kryptoyhteisö huokaisi helpotuksesta

Bitcoinin louhinta
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Bitcoin (BTC) -yhteisö huokaisi helpotuksesta. Bitcoin-louhinnalle suotuisa Texas SB 1929-lakiesitys hyväksyttiin. Bitcoin-louhintatoiminnalle haitallinen lakiesitys Texas SB 1751 sekä liittovaltion Bitcoin-louhintatoimintaan liittyvä säädösesitys valmisteveron käyttöönotosta (DAME) kaatuivat.

Näillä lakiesityksillä ja etenkin sillä yksityiskohdalla, että Bitcoin-louhintaa ei lakiesityksissä käyty kohtuuttomasti rajoittamaan tai verottamaan, on suuri merkitys maailmanlaajuisesti Bitcoinin louhinnan kannalta. Tämä johtuu siitä, että koko maailman Bitcoin-louhinta on keskittynyt etenkin USA:han ja vielä tarkemmin Texasin osavaltion alueelle.

Valkoinen talo julkaisi viime vuoden alkusyksystä 2022 suunnitelmat Bitcoin-louhinnan rajoittamista koskien. Sen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin johtama hallinto pyrki vielä ottamaan käyttöön Bitcoin-louhintaa koskevan 30 %:n valmisteveron, joka alun perin aiheutti paljon huolta Bitcoin-yhteisössä.

Louhintafarmi Riot Platformsin tutkimusosaston varapuheenjohtaja Pierre Rochard oli asiasta erityisen onnellinen. Rochardin mukaan:

”1. Texas SB 1929:n menestys, louhintaa edistävä lakiesitys

2. Texas SB 1751:n, louhintatoiminnan vastaisen lain kaatuminen

3. Liittovaltion valmisteveron kaatuminen louhintatoiminnasta (DAME)

Texas on jatkossakin #Bitcoin-maa!”

Riot Platformsin viestintäjohtaja Brian Morgensternin mukaan juuri hyväksytty lainsäädäntö edistää Bitcoinin louhinnan toiminnan kasvua ja vakautta Texasissa. Louhintatoiminnan vastaisen lain SB 1751:n kaatuminen varmisti hänen mukaansa sen, että Texasin osavaltio käyttää jatkossakin Bitcoinin louhijoita apuna sähköverkon toiminnan tasapainottamisessa ja vakauttamisessa.

Bitcoin-louhintaa enemmän suosivan SB 1929:n hyväksyminen puolestaan loi ilmoitusvelvollisuuden Bitcoin-louhijoille tietojen jakamiseksi ERCOT:n (Texasin sähköverkon operaattori) kanssa, mikä lisää sähköverkon läpinäkyvyyttä ja verkon luotettavuutta.

Lisäksi hyväksyttiin HB 591 -esitys, joka tarjoaa verokannustimen kaasun käyttämiselle energianlähteenä louhinnassa. Kaasua ei enää päästetä soihduttamalla ilmakehään, vaan sitä hyödynnetään Bitcoinin louhinnassa. Tämä tarkoittaa, että kaasun käyttö Bitcoinin louhinnassa myös edistää päästöjen vähentämistä.

Toinen merkittävä edistysaskel oli HB 1666-esityksen hyväksyminen. Tämän esityksen mukaan jatkossa Bitcoinin louhinnassa otetaan käyttöön varantotodistusjärjestelmä, joka taas tekee Morgensternin mukaan Texasin osavaltiosta johtavan ”luottamuksen rakentajan digitaalisen omaisuuden ekosysteemissä”.

Näiden lainsäädännöllisten uudistusten takana olivat useat eri sidosryhmät sekä alan toimijat, joista Morgenstern mainitsee Riot Platformsin, The Texas Blockchain Councilin ja Chamber of Digital Commerce -järjestön. Morgenstern kiittää myös lainvalmistelijoita ja lakiesitykset hyväksyneitä poliitikkoja säädösehdotusten hyväksymisestä.


Blackrock: USA:n velkakattodraama rapauttaa uskon dollariin – hyötyvätkö kryptovaluutat?

Maailman suurimman varainhoitaja Blackrockin toimitusjohtaja Larry Fink on kommentoinut USA:n velkakattoon liittyvää tilannetta. Finkin mukaan Yhdysvaltojen velkakattoon liittyvä viime viikkojen draama on globaalilla tasolla merkittävästi heikentänyt markkinoiden luottamusta USA:n dollariin.

Viime viikolla Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellenin mukaan: ”Ilmoitin viimeisessä kirjeessäni kongressille, että emme odota pystyvämme maksamaan kaikkia laskujamme kesäkuun alussa ja mahdollisesti heti 1. kesäkuuta. Kerron lisää tietoja kongressille, mutta en todellakaan ole muuttanut arviotani. Joten mielestäni se (1.6.) on viimeinen määräaika.”

Yellen jatkoi: ”Oletukseni on, että jos velkakattoa ei nosteta, on vaikea tehdä valintoja siitä, mitkä laskut jäävät maksamatta.”

Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi kuitenkin tällä viikolla 31.5.2023 lain, jonka mukaan 31,4 biljoonan dollarin velkakattoa nostetaan. Parlamentti hyväksyi siten Biden-McCarthyn velkakattosopimuksen, jolla velkarajaa nostetaan vuoteen 2025 asti. Sen lisäksi käyttöön otetaan harkinnanvaraiset menokatot kahdeksi vuodeksi.

Esitys hyväksyttiin äänin 314–117. Esitystä vastusti 71 republikaania ja 46 demokraattia. Lakiesitys menee seuraavaksi senaatin hyväksyttäväksi. Senaatin odotetaan käsittelevän esitystä muutaman päivän ajan.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on ilmoittanut, että velkakaton nostamisen määräaika oli 5.6.2023, jonka jälkeen USA ei välttämättä ole enää maksukykyinen.

Fink kertoi Deutsche Bankin rahoituspalvelukonferenssin osallistujille, että hän odottaa Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä vielä ainakin kahta koronnostoa tulevina kuukausina. Fink ei myöskään nähnyt “todisteita” yleisen inflaatiotason alentumisesta.

Fink: “Uskon, että saamme ratkaisun… mutta tehdään tämä nyt selväksi, Yhdysvallat vaarantaa asemansa reservivaluuttana.”

Kryptovaluutta-analyytikot kuitenkin näkevät velkakattodraaman suurena mahdollisuutena kryptovaluutoille ja etenkin Bitcoinille.

eToron markkina-analyytikko Josh Gilbertin mukaan: ”Velkakattosopimus korostaa jälleen kerran Bitcoinin hyödyllisyyttä, koska se on pohjimmiltaan irtautumista perinteisestä rahoitusjärjestelmästä. Kun otetaan huomioon sen rajallinen tarjonta, Bitcoin ei kärsi niistä haasteista, joita Yhdysvaltain hallitus kohtaa tällä hetkellä”.

Gilbert: “Lyhyellä aikavälillä on enemmän pelkoa kuin optimismia näiden asioiden epävarmuuden sekä likviditeettiongelmien vuoksi. Pankkikriisi laski inflaatiota ja koronnosto-odotuksia, minkä vuoksi näimme Bitcoinin nousurallin.”

Gilbert jatkaa: “Koska Bitcoin kärsi laskumarkkinasta vuonna 2022, odotukset tämän korkean koron ympäristön muuttumisesta saivat sijoittajat tarttumaan tilaisuuteen ostaa Bitcoinia. Koronnosto-odotukset ovat muuttuneet merkittävästi tänä vuonna ja muutaman viime viikon aikana”.

Gilbertin arvion mukaan, jos Finkin pelot koronnousun jatkumisesta toteutuvat, silloin bitcoinin hinta voi laskea edelleen nykyisestä hinnastaan. Jos kuitenkin käy niin, että FED keskeyttää koronnostot kesäkuussa 2023, silloin sijoittajat voivat odottaa bitcoinille positiivista hintakehitystä.

Myös sijoitusyhtiö Fineqia Internationalin tutkimusanalyytikko Matteo Greco oli samaa mieltä. Bitcoinin hinnan nykyinen laskupaine johtuu ensisijaisesti sijoittajien peloista, että Yhdysvallat saavuttaa velkakaton. Keskuspankkien nostaessa korkoja sijoittajat päättävät ottaa rahansa pois riskialtteimmista omaisuuseristä kuten kryptovaluutoista ja kasvuosakkeista.

Lue lisää aiheesta:


Avioerojuristi kehottaa huolellisuuteen krypto-omaisuuteen liittyvissä kysymyksissä

Viime vuosien aikana yhä useammalla on kryptovaluuttoja omistuksessaan. Viime vuonna 2022 markkinatutkimusyritys GWI:n mukaan maailmanlaajuisesti jopa 10,2 % 16–64-vuotiaista Internetin käyttäjistä omistaa kryptovaluuttoja.

GWI:n raportin mukaan suhteellisesti eniten kryptovaluuttoja omistetaan sellaisissa maissa, joissa on korkea inflaatio. Sen lisäksi myös sellaisissa maissa, joissa kansallisen valuutan arvon volatiliteetti (hintavaihtelu) on suurta, kryptovaluuttojen omistaminen on hyvin yleistä.

Yhdysvaltalaisen asianajotoimisto Lander & Rogersin perheoikeuden lakimies Claire Walczakin mukaan perheoikeuteen erikoistuneille lakimiehille esitetään yhä enemmän sellaisia avioeroon liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät digitaaliseen omaisuuteen. Walczak sanoo, että digitaalinen omaisuus on tehnyt varsin perinteisestä perheoikeudesta “nopeasti muuttuvan ja kehittyvän oikeudenalan”.

Walczakin mukaan avioeroprosessin alkaessa tuomioistuin pyrkii lähtökohtaisesti ratkaisemaan eroavan pariskunnan omaisuuteen liittyvät varallisuusoikeudelliset kysymykset. Tähän omaisuuden selvitysvaiheeseen sisältyy esimerkiksi jaettavissa olevan avio-oikeuden alaisen ja avio-oikeuden ulkopuolisen omaisuuden arvioiminen.

Tämä sama omaisuuden selvitysprosessi koskee perinteisen varallisuuden kuten kiinteistöjen, asunto-osakkeiden, ajoneuvojen ja pörssiosakkeiden lisäksi myös digitaalista omaisuutta. Molemmat avioeron osapuolet ovat velvollisia luovuttamaan kaikki omaisuuttaan koskevat digitaaliset sekä muut varallisuutta koskevat asiakirjat oikeudelle.

Walczak sanoo, että avioero-ositus tilanteet monesti hankaloituvat, jos osituksen molemmat osapuolet väittävät, että krypto-omaisuus kuuluu heille. Tällöin voi käydä niin, että osapuolet eivät pääse sopimukseen siitä kenelle krypto-omistukset todellisuudessa kuuluvat.

Walczakin mukaan tuomioistuimet ottavat USA:ssa ratkaisuissaan huomioon esimerkiksi kryptovaluuttojen omistajan määrittämisessä sellaisia seikkoja kuten kuka hankki kryptovaluutat ja kuka omistaa kryptovaluuttalompakon.

Walczak: “Avioeroprosessin aikana tuomioistuin pyrkii tunnistamaan kryptovaluutat ja sen jälkeen arvostamaan osapuolten olemassa olevat varat, joka sisältää kaiken digitaalisen omaisuuden. Kryptovaluuttojen tapauksessa omaisuustyypin arvo määräytyy avoimilla markkinoilla ja sen vaihtokurssi voidaan arvioida kryptopörssin kautta”.

Walczak sanoo, että (monet) kryptovaluutat ovat luonteeltaan hyvin epävakaita. Sen lisäksi nopeat FIAT-määräiset hinnan vaihtelut (volatiliteetti) tulee huomioida, kun omaisuutta käydään jakamaan avioeroprosessin aikana. Keskeistä tässä on krypto-omaisuuden arvonmäärityksen osalta se päivä, jonka mukaan osapuolet sopivat arvostavansa avio-oikeuden alaisen ja avio-oikeudesta vapaan omaisuuden.

Walczakin mukaan tulee myös muistaa, että jos osapuolet osituksen aikana vaihtavat krypto-omaisuutta keskenään, silloin tulee arvioida, että katsotaanko krypto-omaisuus luovutetuksi entiselle puolisolle, jolloin luovutetusta omaisuudesta tulisi maksaa myös luovutusvoittovero (pääomatuloa).

Tämän lisäksi myös mahdolliset avioehdot ja esimerkiksi steikkaukseen liittyvät kysymykset voivat aiheuttaa mielenkiintoisia omaisuuden omistajan määrittelyyn sekä kryptovaluuttaomaisuuden arvostamiseen liittyviä kysymyksiä.

Edellä esitettyä artikkelia ei tule tulkita oikeudelliseksi ohjeeksi. USA:n Common law-oikeusjärjestelmä ei ole sellaisenaan verrattavissa Suomen oikeusjärjestelmään.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *