Verohallinto: Kryptovaluuttatuloja ilmoitettu 84 prosenttia edellisvuotta vähemmän

Virtuaalivaluuttojen vero
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Verohallinnon tiedotteen mukaan virtuaalivaluutoista saatuja tuloja ilmoitettiin viime vuodelta selkeästi edellisvuotta vähemmän. Viime vuonna 2022 virtuaalivaluuttatuloja ilmoitettiin yhteensä 73 miljoonan euron edestä.

Tämä on 84 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Vuosi sitten 2021 voittoja ilmoitettiin 460 miljoonaa euroa.

Ilmoitettavien virtuaalivaluuttatulojen lisäksi myös virtuaalivaluuttatuloja tai -tappioita ilmoittaneiden määrä väheni. Alustavien tietojen mukaan n. 8 500 henkilöä on ilmoittanut verotukseen vuonna 2022 saamistaan tappioista tai voitoista.

Verohallinnon erityisasiantuntija Juho Hasa kommentoi tilannetta seuraavasti: ”Osa virtuaalivaluuttatuloista tai -tappioista ilmoitetaan veroilmoitusajan jälkeen, joten ilmoittajien määrä täydentyy vielä. On kuitenkin selvää, että ilmoittaneiden määrät jäävät edellisvuotta pienemmiksi”.

Verohallinnon mukaan verotukseen ilmoitettujen virtuaalivaluuttatappioiden määrä on yli nelinkertaistunut vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan virtuaalivaluuttatappioita on ilmoitettu viime vuodelta yli 50 miljoonalla eurolla.

Viime vuosi tunnettiinkin kryptomarkkinoilla pitkälti kryptotalvena (crypto winter), jolloin kryptovaluuttojen arvot laskivat merkittävästi. Tällä on todennäköisesti ollut myös merkitystä kryptovaluuttoista saatujen tulojen osalta.

Hasa: ”Kun sijoitusten arvo laskee, osa sijoittajista pitää kiinni omistuksistaan, jottei joudu myymään sijoituksiaan tappiolla. Voi kuitenkin olla, että esimerkiksi inflaatio ja korkojen nousu ovat heikentäneet virtuaalivaluuttoihin sijoittaneiden taloutta siinä määrin, että he ovat joutuneet myymään tappiollisiakin sijoituksia.”

Ulkomaisista pörsseistä saatujen voittojen ilmoittamisen osalta Hasa näkee tilanteen huolestuttavana. Verohallinto sai viime vuonna tietoaineistoja ulkomaisen virtuaalivaluuttapörssin n. 3 000 suomalaisasiakkaasta. Heistä noin 1 800:lla oli virtuaalivaluuttatuloja vuosina 2017–2021. 

Jopa 70 % ulkomaisista pörsseistä tuloja saaneista jätti ilmoittamatta tulonsa veroilmoituksella. 25 % sijoittajista puolestaan ilmoitti virtuaalivaluuttatulonsa veroilmoituksella oikein ja kokonaan. 5 % taas ilmoitti vain osan tuloistaan.

Hasa: ”Valitettavasti tämä tukee havaintoamme siitä, että olipa kyse suomalaisesta tai ulkomaalaisesta pörssistä, virtuaalivaluuttatulonsa jättää ilmoittamatta noin kaksi sijoittajaa kolmesta.” Asiaan saattaa kuitenkin olla tulossa muutos.

Hasa mukaan tulevaisuudessa on tarkoituksena, että Verohallinto saisi tiedot virtuaalivaluuttapörsseiltä automaattisesti: ”Olemme pyrkineet edistämään tätä asiaa kansainvälisesti, jotta virtuaalivaluuttatulojen ilmoittaminen olisi nykyistä helpompaa ja että kaikki maksavat veronsa lain mukaan oikein, tasapuolisesti ja ajallaan.

Hasa: ”Voi olla, että muutaman vuoden kuluttua saamme valtaosan virtuaalivaluuttatuloista tietoomme automaattisesti.

Virtuaalivaluutoista syntyneiden tappioiden osalta on hyvä muistaa, että tappiot voi vähentää muista pääomatuloista verovuonna ja viiden seuraavan vuoden aikana.

Mikäli kuitenkin verotustietoja ilmoittaa esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivän jälkeen, voi joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta.

Lue lisää aiheesta: Kryptovaluuttojen verotus – Coinmotionin verotusohje kryptosijoittajalle


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *