Kryptovaluuttalainsäädäntö muuttuu Euroopassa – näin MiCA-asetus vaikuttaa

EU:n Mica-asetus
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Euroopan parlamentti on vihdoin hyväksynyt lakiesityksen (EU) (2020/0265) COD, annettu 5.10.2020, voimaan kryptovarojen markkinoista (Markets in Crypto Assets), myöhemmin MiCA-asetus.  Tämä MiCA-asetus hyväksyttiin selkeällä enemmistöllä 517 puolesta ja 38 vastaan (18 poissa). Esitystä on valmisteltu jo yli kahden vuoden ajan.

Lakiesityksen tarkoituksena on luoda yhteiset säännöt EU-alueen toimijoille kryptovaroja koskien. Säännöksellä vahvistetaan myös ohjeistus digitaalisten omaisuuserien tokenien liikkeeseenlaskijoiden toiminnalle, rakenteelle ja hallinnolle.

MiCa-asetus tarjoaa jatkossa säädökset avoimuus- ja tiedonantovaatimuksista kryptomaksujen liikkeeseenlaskua ja kaupankäyntiä varten. Lakiesitys pyrkii varmistamaan, että kryptosiirrot ja kaikki muutkin taloustoimet, voidaan aina jäljittää ja epäilyttävät tapahtumat estää.

Lähtökohtaisesti asetus tulee yleisesti voimaan 20 päivää siitä hetkestä, kun säädös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Lohkoketjudatayhtiö Chainanalysin mukaan MiCA:n vakaavaluuttoihin (stablecoin) liittyvät erityissäännökset puolestaan tulevat voimaan heinäkuussa 2024, kun taas muut, mukaan lukien kryptovarapalveluiden tarjoajia koskevat määräykset, tulevat voimaan tammikuussa 2025.

Hyväksytystä säädösesityksestä löytyy kuitenkin puutteita, koska siinä ei esimerkiksi mainita ollenkaan hajautettua rahoitusta (DeFi), siinä ei käsitellä kryptolainausta, eikä määritellä mitään sääntöjä NFT-tuotteille (non-fungible tokens).

EU-viranomaiset haluavat kuitenkin korostaa MiCA:n päätehtävää, joka on sijoittajien turvallisuuden parantaminen. Joachim Schwerinin mielestä, joka on yksi Euroopan komission tärkeimmistä taloustieteilijöistä, MiCA:n tulisi tulevaisuudessa minimoida FTX:n ja BlockFi:n maksukyvyttömyyden kaltaisten tapahtumien negatiiviset seuraukset.

Chainalysisin EU-politiikan johtaja Janet Hon mukaan MiCA:n menestys riippuu todellisuudessa laista saadusta palautteesta sekä esityksen tiettyjen osien uudelleenkäsittelystä. Nadia Filali, Caisse des Dépôts Groupin blockchain-ohjelman johtaja, oli samaa mieltä ja korosti hallitusten, sääntelijöiden ja alan toimijoiden parempaa yhteistyötä sääntelyn kehittämistyössä.

Myös Euroopan parlamentin jäsen ja MiCA-asetuksen tiedottaja sekä aktiivinen sosiaalisen median kryptovaluuttavaikuttaja Stefan Berger tiedotti asiasta Twitter-tilillään. Hänen mukaansa: ”Tämä asetus tuo EU:lle kilpailuetua. Euroopan kryptovara-alan sääntely on nyt huomattavasti selkeämpää kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen kaltaisissa maissa.”

Olipa lakiesityksestä mitä mieltä tahansa niin Bergerin ajatukset eivät välttämättä ole kovinkaan kaukaa haettuja, sillä tällä viikolla esimerkiksi kaupankäyntivolyymiltaan maailman toisiksi suurin kryptopörssi Coinbase ilmoitti aikeistaan siirtyä pois Yhdysvaltojen markkinoilta.

Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrongin mukaan syynä tähän on sääntelyn epäselvyys Yhdysvalloissa. USA:ssa viranomaiset ja etenkin arvopaperi- ja pörssikomitea SEC ovatkin luoneet sääntelyn osalta oikeusteitse viime vuosina yhä enemmän ja aikaisempaa kovempaa painetta kryptovaluutta-alan toimijoita kohtaan.

Osa kryptoalan toimijoista pitää tätä viranomaisten tiukentunutta linjaa lähinnä liioiteltuna ajojahtina ja viranomaisten julkisuuskuvan kiillotusoperaationa (liittyen esimerkiksi markkinavalvonnan vähäisyyteen FTX:n osalta).


Bitcoin-lompakkojen palveluntarjoaja Trezor parantaa Bitcoin-käyttäjien tietosuojaa

Kryptovaluuttalompakkojen palveluntarjoaja Trezor on nyt parantamassa Bitcoin (BTC) -käyttäjien tietosuojaa.  Tietosuojaan tehtävät parannukset toteutuvat yksityisyyden suojaan erikoistuneen Wasabi Walletin kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena.

Wasabi Wallet on onnistuneesti toteuttanut CoinJoin-ominaisuutta sen omissa Bitcoin-lompakoissaan. Monilla on käsityksenä, että coinjoineilla mahdollistettaisiin rahanpesu, mutta esimerkiksi Wasabi Wallet on jo viime vuodesta lähtien estänyt (blacklisting) rikolliseksi epäiltyjen varojen siirtojen toteuttamisen Wasabi Walletin coinjoineissa.

Bitcoin-käyttäjien tietosuoja paraneekin nyt Trezorin hardware-lompakoihin asennettavan CoinJoin-toiminnon ansiosta. Coinjoin on mahdollinen Trezorin Suite-sovelluksen käyttäjille. Kyse on erittäin merkittävä hardware-lompakoiden tietosuojaan liittyvästä parannus.

CoinJoin on prosessi, jota käytetään Bitcoin-tapahtumien anonymisoimiseen. Sen avulla käyttäjät voivat lähettää BTC:nsä osana suurta yhteissiirtoa ja hämärtää tapahtumahistoriaa, joka hankaloittaa esimerkiksi kyberrikollisten toimintaa ja parantaa siten käyttäjän turvallisuutta.

Trezorin uusi yhteistyö Wasabin kanssa antaa käyttäjille mahdollisuuden piilottaa tapahtumansa ja saldonsa kyberrikollisilta heidän ostaessaan, lahjoittaessaan ja tehdessään muita transaktioita bitcoinilla.

Trezorin Bitcoin-analyytikko Josef Tetek korostaa CoinJoinin osalta toiminnon valinnaisuutta: ”CoinJoin-ominaisuus Trezorissa on valinnainen, ja käyttäjien on ensin lähetettävä kolikot tietylle CoinJoin-tilille, mikäli he haluavat käyttää tätä toimintoa. Jos käyttäjät eivät halua käyttää CoinJoinia, mikään ei muutu heidän osaltaan.”

CoinJoin-ominaisuuksien käyttämien on kuitenkin Tetekin mukaan hieman kalliimpaa: ” Osallistuessaan CoinJoiniin käyttäjät maksavat myös 0,3 %:n koordinaattorimaksun ja louhintamaksun. Remixeillä (yritysten tarjoamat coinjoinin tyyppiset palvelut muille kryptovaluutoille) ei ole koordinaattorimaksua. CoinJoinien kuluttamisesta ei kuitenkaan peritä lisämaksua.”

Tetek kommentoi coinjoinien kestoa seuraavasti: ”Itse CoinJoin-prosessi voi kestää useita tunteja. Myöhemmin CoinJoinista tulevia kolikoita (output) voidaan käyttää samalla tavalla kuin mitä tahansa muita Bitcoinin lähettämiä kolikoita (output).

Tetekin mukaan Trezor pyrkii kunnioittamaan hardware-käyttäjiensä yksityisyyttä: “Näin ollen olemme iloisia, että olemme löytäneet tavan, jolla yhteisömme voi pitää Bitcoin-siirtohistoria yksityisenä.” Maksimaalisen yksityisyyden mahdollistamiseksi Trezorin CoinJoin-ominaisuus rohkaisee käyttäjiä myös sallimaan anonyymin kommunikaatioprotokolla Torin käyttämisen.

Trezor ei kuitenkaan ole ainut CoinJoinia tarjoava toimija. Myös Wasabi Walletin lompakoissa on käytössä CoinJoin-ominaisuudet. Wasabilla coinjoinin käyttäminen tapahtuu niin että ohjelmisto asennetaan omalle koneelle.

Bitcoin-lompakoiden ja niihin liittyvien tietosuojaominaisuuksien käyttöönottoa ennen on kuitenkin tärkeää selvittää erittäin huolellisesti, että mitä on oikein tekemässä, jotta mahdolliset yllätykset voisi välttää.

Yhtä lailla tulee olla huolellinen kaikkien muidenkin virtuaalivaluuttoihin liittyvien teknisten laitteiden ja niihin liittyvien uusien ominaisuuksien osalta.

Lue lisää:


Kolmas versio lainapalvelu Aaveen protokollasta hyväksyttiin

Suomalaisen Stani Kulechovin perustama lainapalvelu Aave-protokolla (AAVE) tullaan päivittämään sen kolmanteen versioonsa. Tämä niin sanottu “lämpötilan tarkistus” -ehdotus käyttöönotosta zkSync Era Mainnetissä on hyväksytty Aave-yhteisön ylivoimaisella tuella.

Lue lisää: Stani Kulechov | Kryptomaailman avainhenkilöt

Äänestysaika päättyi 16.4.2023 ja esitys hyväksyttiin 99 %:n enemmistöllä. Aaveen tokenien haltijat äänestivät kolmannen version käynnistämisen puolesta nollatietoisessa zkEVM:ssä (zero-knowledge Ethereum Virtual Machine). Liikkeeseen lasku toteutetaan USD Coineilla ja Tethereillä.

Ehdotuksen mukaan zkSyncin käyttöönotto voi hyödyttää Aave-ekosysteemiä tuomalla uusia käyttäjiä hajautettuun rahoitukseen (DeFi) vahvistaen samalla Aaveen asemaa johtavana lainausalustana kasvavassa nollatietoekosysteemissä.

Tokenien haltijat ovat näyttäneet tälle lämpötilan tarkistus-ehdotukselle vihreää valoa. Ehdotuksessa luetellut seuraavat vaiheet ovat siirtyminen toiseen vaiheeseen lisäkeskusteluja varten, jota puolestaan seuraa riskiparametrien arviointi ja ehdotuksen viimeistely.

Lainapalvelut ovat viime vuoden ajan kärsineet paljon erilaisista haasteista. Viime kesänä mm. lainapalvelu Celsius meni konkurssiin. Aaveella ei kuitenkaan vastaavanlaisia vaikeuksia ole ollut vaan se on selvinnyt kryptovaluuttalainapalvelualan kriisistä kuivin jaloin.

Pieniä vaikeuksia Aaveella kuitenkin on viime aikoina ollut. Token Terminalin mukaan Aaveen palkkiot ovat viime kuukauden aikana laskeneet 17,7 %. Samassa ajassa puolestaan aktiivisten protokollan kehittäjien määrä on laskenut 33 %. Tätä on pidetty merkkinä siitä, että ainakin uusien päivitysten valmistuminen voi viedä pidemmän aikaa kuin on alun perin suunniteltu.

Aaveen uusi päivitys otettiin markkinoilla vastaan ristiriitaisissa merkeissä. Huhtikuun alusta tokenin hinta nousi yli + 13 %, mutta päivitysehdotuksen jälkeen tokenin hinta kuitenkin laski vastaavalla verran – 13 %. Toki myös kokonaismarkkinatilanteella on myös tähän vaikutusta, joten markkinahinnan lasku ei välttämättä selity pelkästään markkinoiden reaktiolla Aaveen päivitysehdotuksen hyväksymiseen.

Aave aikoo myös lisätä tulevaisuudessa likviditeetin siirtoprotokollan Stargaten ekosysteemiinsä (whitelistaus). Tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden hallinnoida luotettavasti ja turvallisesti eri ketjujen varoja (assets).

DeFi-markkinalla kilpailu on kuitenkin kiristymässä. Aaveen kilpailija DEX-pörssi Uniswap on myös julkaisemassa lähiaikoina azkEVM-ratkaisun skaalausratkaisujen tarjoajalta Polygonilta. Ehdotus muutoksen tekemisestä protokollaan on jo hyväksytty.

Lue lisää: Aave (AAVE) – suomalaisen DeFi-palvelun päivitetty opas

https://coinmotion.com/fi/aave-kryptovaluutta-suomalainen-defi-palvelu/

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *