Miksi kryptovaluutat ovat nousseet pankkikriisiin keskellä?

Bitcoin nousussa
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Amerikkalaisen Silicon Valley Bankin (SVB) konkurssi ja sveitsiläispankki Credit Süissen vaikeudet ovat aiheuttanut finanssimarkkinoilla pankkikriisin. Keskuspankit ja viranomaiset ovat sen jälkeen rauhoitelleet markkinoita, jotta talletuspako ei jatkuisi.

Finanssimarkkinoilla on kuitenkin edelleen syytä huoleen – Stanfordin yliopiston tutkimuksen mukaan 186 pankkia USA:ssa ovat vaarassa mennä nurin talletuspaon vuoksi. Tämä johtuu korkojen noususta sekä talletussuojan ulkopuolisten talletusten suuresta määrästä.

Pienet ja keskisuuret pankit eivät ole USA:ssa talletussuojan piirissä, joten talletuspaon tilanteessa näillä pankeilla ei ole tarpeeksi varoja, jotta kaikille tallettajille korvattaisiin heidän talletuksensa täysimääräisesti.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että sellaisia talletuksia, jotka ovat talletussuojan piirissä, ei välttämättä pystyttäisi korvaamaan aivan täysimääräisesti.

Tutkimuksen mukaan myös 10 %:lla näistä pankeista on suuremmat realisoituvat tappiot kirjanpidossaan kuin SVB:llä. Puolestaan 5 %:lla pankeista realisoitumattomien tappioiden kokonaismäärä on kirjanpidossa jopa 20 %. Sen lisäksi 1 % pankeista on vivuttanut jopa SVB:tä korkeammalla riskillä eli heidän sijoitusportfolionsa on jopa SVB:tä korkeammalla tasolla.

Tutkimuksen mukaan valtionvelkapaperit (T-notes) ja asuntolainavelkapaperit menettävät arvoaan korkojen noustessa, joten pankit ovat tästä syystä joutuneet suuriin vaikeuksiin. Tilannetta ei helpota yhtään se, että FED nosti vielä ohjauskorkoaan (+ 0,25 %) tämän viikon keskiviikkona.

SVB:n johto on lisäksi myynyt osakkeita juuri ennen, kun yhtiö oli joutumassa viranomaisten haltuun, jolloin kyse on mahdollisesti sisäpiirikaupoista. Tämäkään seikka ei liity millään tavalla kryptovaluuttoihin.

Lohkoketju– ja fintech-puolen asianajaja Tony Petrovin mukaan SVB:n ongelmat ovat itseaiheutettuja ja johtuvat siitä, että annettua sääntelyä ja riskienhallintaohjeistusta ei noudateta.

DeSales-yliopiston rahoituksen professori Bradley Barnhorstin mukaan SVB:n kohdalla kyse on huonosta kassan- ja korkoriskien hallinnasta sekä talletuspaosta.

Markkinadata-analytiikkayhtiö Escalentin rahoitusjohtaja Chris Barnesin mukaan SVB:n ongelmien suurimpia syitä on vuoden 2018 pienten ja keskisuurten pankkien sääntelyn vapauttaminen. Barnes kaipaisi pienemmille ja keskisuurille pankeille lisää kannattavuutta mittaavia stressitestejä.

Yksikään näistä edellä mainituista syistä ei liity kryptovaluuttoihin. Kyse on perinteisen finanssisektorin rakenteellisista ongelmista.

Kryptovaluutat ovat toki vaikuttaneet jonkin verran kriisin eskaloitumiseen. SVB oli piilaaksossa kryptovaluuttaprojektien merkittävä rahoittaja, mutta rahoittajan on yleensä tunnistettava riskienhallinnan ammattilaisena rahoituskohteen riskit jo ennakolta.

Kryptosijoittajat joutuivat pari viikkoa sitten paniikin valtaan, kun vakaavaluutta USDC:n liikkeellelaskija Circle ilmoitti, että 3,3 miljardia dollaria yhtiön reservejä on jumissa kaatuneessa Silicon Valley Bankissa. Tämän takia USDC menetti valtavan myyntiaallon takia dollarikiinnityksensä ja putosi 0,88 dollariin.

Kyseessä oli kuitenkin liikkeeseenlaskija Circlestä johtuva vastapuoliriski eikä kryptovaluuttatoimialasta johtuva systemaattinen järjestelmäriski.

Kryptovaluutat ovat reagoineet positiivisesti meneillä olevaan pankkikriisin: Bitcoinin (BTC) kurssi on noussut viimeisen 10 päivän aikana 40 % ja Ethereum (ETH) puolestaan on noussut samana aikana 28 %.


Terraform Labsin perustaja Do Kwon on pidätetty Montenegrossa

Montenegron sisäministerin Filip Adzicin mukaan konkurssiin menneen kryptovaluuttaekosysteemi Terra UST:n (Luna) taustalla olevan Terraform Labsin perustaja eteläkorealainen Do Kwon on pidätetty Montenegrossa.

Adzicin mukaan: ”Montenegron poliisi on pidättänyt henkilön, jonka epäillään olevan yksi (maailman) etsityimmistä pakolaisista etelä-Korean kansalainen Do Kwon, joka on Singaporessa toimivan Terraform Labsin perustaja ja toimitusjohtaja.”

Do Kwon pidätettiin Podgorican lentokentällä, jossa hänellä oli mukanaan väärennetyt henkilöasiakirjat. Sisäministeri Adzic odottaa vielä kuitenkin vielä virallista henkilöllisyyden vahvistusta, joka tehdään sormenjälkitunnistuksen perusteella.

Etelä-Korealaisen kansallisen poliisiviranomaisen mukaan epäilty on kuitenkin vahvistettu olevan Do Kwon. Epäillyn vahvistaminen on tehty iän, nimen ja hänen henkilökorttinsa kansalaisuuden perusteella. Samalla Podricassa pidätettiin myös Do Kwonin apulainen Han Mo.

Do Kwon on ollut viime vuoden aikana useamman rikostutkinnan kohteena. Hän on ollut jopa kansainvälisen rikospoliisijärjestön Interpolin punaisella listalla (red notice) sen jälkeen, kun Terra USD (UST) ja sen 40 miljardin dollarin ekosysteemi romahtivat viime vuonna.

Valtioista Etelä-Korea, Yhdysvallat ja Singapore ovat etsintäkuuluttaneet Do Kwonin. Aikaisemmin Do Kwonin epäiltiin oleskelevan Serbiassa, josta hän siirtyi myöhemmin Montenegroon.

Miksi Kwon valitsi juuri Serbian oleskelupaikakseen? Vastaus on yksinkertainen: Serbialla ei ole luovutussopimusta Etelä-Korean kanssa. Montenegrolla taas ei ole luovutussopimusta Etelä- Korean tai kanssa.

Montenegrolla löytyy kuitenkin vanha luovutussopimus USA:n kanssa. Oikeudellisesti Kwonilla pitäisi olla kuitenkin riittävän tiiviit siteet USA:han tai sitten Kwonin pitäisi olla syyllistynyt rikokseen USA:n kansalaista kohtaan, jotta hänet voitaisiin luovuttaa Yhdysvaltoihin.

Kwon on viettänyt paljon aikaa USA:ssa, mutta ei kuitenkaan ole varmuutta siitä onko Kwonilla USA:n kansalaisuutta. Ei ole vielä myöskään selvää, voidaanko Kwonin katsoa asuneen vakituisesti USA:ssa (permanent resident) tai epäilläänkö Kwonin syyllistyneen rikokseen USA:n kansalaisia kohtaan, jolloin Kwon voitaisiin luovuttaa USA:han.

USA:ssa ei ole tehty Kwonista rikosilmoituksia. Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea SEC:n mukaan: ”Kwon on ollut järjestämässä usean miljardin dollarin krypto-omaisuusarvopapereihin liittyvän petosta, johon liittyy algoritminen vakaavaluutta ja muut kryptoomaisuusarvopapereita.”

Terran romahdusta pidetään viime vuoden kryptomarkkinoiden laskukauden eli kryptotalven (crypto winter) lähtölaukauksena. Terraform Labs tunnetaan entisen Terra (Luna) UST-vakaavaluutan taustayhtiönä.


Kryptovaluuttasijoittajien tietoturvassa paljon parantamisen varaa

Kryptovaluuttatietoturvapalveluita tarjoavan Kasperskyn Crypto Threats 2023 -raportin mukaan kryptovaluuttasijoittajien tietoturvassa on paljon parantamisen varaa.

Kolmasosa tutkimukseen vastanneista ilmoitti, että heiltä on varastettu kryptovaluuttoja. Saman verran ilmoitti myös tulleensa huijatuksi erilaisissa kryptovaluuttahuijauksissa. Huijauksista yleisimpiä olivat identiteetti-, maksutietojen tai tilin hallintaan liittyvät varkaudet.

Keskimäärin kryptovaluuttasijoittajilta oli viety 97 583 $:n arvosta kryptovarallisuutta. Kuitenkin suurempaa varallisuutta koskevat kryptovaluuttavarkaudet ovat tätä harvinaisempia, sillä vain 29 % kryptovarkauksista oli arvoltaan yli 10 000 $ (mediaani). Varkaudet kohdistuivat myös pienempään krypto-omaisuuteen, sillä 39 % varkauksista koski alle 1000 $:n varallisuutta.

Varkaudet kohdistuivat etenkin nuorempiin kryptovaluuttasijoittajiin: 18–24-vuotiaista jopa 47 % ilmoitti joutuneensa varkauden kohteeksi. Yli 55-vuotaista kuitenkin vain 8 % ilmoitti, että heidän varojaan on varastettu.

Varkauksien syynä on monesti puutteet käyttäjien omassa tietoturvassa: 10 % kryptovaluuttasijoittajista ilmoitti, että he eivät ole panostaneet tietoturvaan ollenkaan. Puolestaan 14 % ilmoitti, että he eivät itse säilytä seedejä (seed phrases) tai yksityisavaimia (private keys).

27 % kryptovaluuttasijoittajista taas ilmoitti, että he säilyttävät kryptovaluuttojaan kryptovaluuttapörsseissä ja että he eivät ole panostaneet muulla tavalla tietoturvaan. Puolestaan vain 34 % ilmoitti käyttävänsä monivaiheista tunnistusta (multi-factor identification).

Tulee muistaa, että tietoturvasta huolenpitäminen on ennen kaikkea kryptovaluuttasijoittajan omalla vastuulla, sillä tietoturvaa koskeva pakottava sääntely on kryptovaluuttojen kohdalla vielä hyvin vähäistä. Sen vuoksi käyttäjän oma valveutuneisuus tietoturvan osalta erityisesti korostuu.

Käyttäjät ovat Kasperskyn mukaan paremmin tietoisia erilaisista huijauksista, mutta he kuitenkin halusivat tutkimuksessaan korostaa sitä, että myös kryptovaluuttahuijaukset kehittyvät koko ajan.

Kasperskyn tekemän aikaisemman marraskuussa 2022 julkaistun tutkimuksen mukaan metaversumi (metaverse) huijaukset ovat entistä yleisempiä ja yhä ovelammin suunniteltuja. Näin ollen käyttäjien tulisi panostaa tietoturvaan entistäkin enemmän.

Kasperskyn kyselytutkimuksessa haastateltiin 2000 amerikkalaista lokakuun 2022 aikana. Tutkimustulosten mukaan 24 % kyselyyn vastanneista ilmoitti omistavansa kryptovaluuttoja.

Kryptovaluutat ovat saman tutkimuksen mukaan nuorempien ikäluokkien ja keski-ikäisten suosiossa: 25–44-vuotiaista 35 % ilmoitti omistavansa kryptovaluuttoja. Yli 55-vuotiaista taas ainoastaan 10 % ilmoitti omistavansa kryptovaluuttoja, joten varttuneemmat eivät vielä ole omaksuneet kryptovaluuttojen omistamista tarpeelliseksi.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *