Asiantuntijat uskovat pankkikriisin hyödyttävän kryptovaluuttoja

Pankkikriisi uhkaa
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Koko finanssimaailmaa viime viikkoina vapissut Yhdysvaltalaisen Silicon Valley Bankin (SVB) kaatumisen jälkeen. Myös kryptomarkkinoilla pankkeja on kaatunut tai ne ovat joutuneet viranomaisten syliin.

Lue lisää aiheesta: Mitä ihmettä kryptomarkkinoilla tapahtuu?

Tällä viikolla puolestaan sveitsiläinen pankkijätti Credit Süisse ajautui melkein konkurssiin. Sveitsin keskuspankki joutui lopulta pelastamaan Credit Süissen 50 miljardin frangin (50 miljardin euron) lainajärjestelyllä.

Credit Süissen mukaan hätärahoitus on ratkaiseva toimi pankin maksuvalmiuden parantamisessa ja sitä kautta pankin selviämisessä: Credit Süissen mukaan: ”Maksuvalmiuden lisääminen tukee Credit Suissen ydinliiketoimintoja sekä asiakkaita.”

Credit Süisse on kooltaan maailman 30 suurimman pankin joukossa. Sen vuoksi Credit Süisse on niin sanotusti ”too big to fail” eli liian suuri kaatumaan. Tämä käytännössä tarkoittaa, että pankin ei anneta kaatua, koska se aiheuttaisi nykyisen finanssijärjestelmän säilymiselle liian suuren riskin. Suomessa ainakin Finanssiala vielä vakuuttaa, että nämä viimeaikaiset pankkialan riskit eivät koske Suomea.

Nykyinen pankkijärjestelmä kuitenkin perustuu hyvin pitkälti luottamukseen kolmanteen osapuoleen kuten pankkisektoriin, joka taas muodostaa pohjan koko pankkijärjestelmän säilymiselle.

Kryptovaluuttoja on sen sijaan pidetty vaihtoehtona nykyjärjestelmälle. Esimerkiksi Bitcoinin (BTC) toiminta ei perustu luottamukseen johonkin kolmanteen osapuoleen kuten pankkeihin vaan esimerkiksi toimivaan teknologiaan ja yhteisövaikutukseen.

Bitcoin mobiilisovelluspalvelu Relai Appin toimitusjohtaja ja perustaja Julian Linigerin mukaan esimerkiksi Bitcoinin kohdalla kyse on luottamuksettomasta järjestelmästä, jossa toiminta ei perustu kolmanteen osapuoleen kuten pankkien toimintaan. Sen sijaan järjestelmän riskit ovat hajautettu tehokkaasti useammalle osapuolelle, joka luo turvaa erilaisten kriisien aikana.

Liniger myös kritisoi kryptovaluuttamarkkinoille tulleita pääomasijoittajia turhan suurien riskien tavoittelusta, joka oli mahdollista ennen kaikkea FEDin aikaisempien vuosien liian löysän rahapolitiikan takia, jolloin erilaisten elvytysohjelmien ja alhaisen rahapolitiikan ansiosta rahan hinta oli liian alhainen.

ARK Investmentin toimitusjohtaja Cathie Woodin mukaan nykyisen pankkikriisin seurauksena kryptovaluuttojen arvostus on noussut. Wood pitää esimerkiksi Bitcoinin ja Ethereumin viimeviikkoisia arvonnousuja esimerkkinä siitä, että sijoittajat reagoivat pankkikriisiin hajauttamalla sijoituksiaan Bitcoiniin ja Ethereumiin.

Woodin mukaan Bitcoin ja Ethereum voidaan nähdä Yhdysvalloissa jopa turvasatamana perinteiseltä pankkijärjestelmältä, joka selittäisi ainakin osaltaan viime aikojen varallisuuden siirtymisen edellä mainittuihin kryptovaluuttoihin.

Wood pitää kuitenkin erikoisena sitä, että kryptovaluuttoja syytetään nykyisestä pankkikriisistä. Hänen mukaansa kryptovaluutat vain siirtyvät pois USA:sta, mikäli kryptovaluutoista tehdään USA:ssa syntipukki nykyiselle pankkikriisille. Eikä kryptovaluuttojen merkittävästi tiukempi sääntely mitenkään helpota tätä tilannetta.

Woodin mukaan USA:n keskuspankki FEDin rahapolitiikka on tärkeä osasyy koko pankkitoimialan sekä SVB:n ja Signaturen ongelmiin. Wood ei ole täysin väärässä. Pankit ja lainsäätäjät ovat useaan kertaan varoittaneet FEDiä nykyisen rahapolitiikan vaaroista, joka on Woodin mukaan johtanut pankkikriisiin riskipääomarahoituksen vähäisyyden vuoksi.

Eihän siinäkään juuri ole järkeä, että vaikeuksiin joutuneet pankit kuten SVB sijoittavat varallisuutensa pitkäaikaisiin 10 vuoden velkapapereihin, joista saatava vuotuinen tuotto on n. 1-2 % samaan aikaan kun samaiset pankit joutuvat maksamaan vuosittain nykyisin talletuskoroista 3-5 %. Tämä kertoo myös hyvin siitä, että pankkien sisäinen riskienhallinta on ollut erittäin heikoissa kantimissa, joka on johtanut pitemmällä aikavälillä kannattamattomaan liiketoimintaan.

Kryptovaluuttapiireissä on pidetty mielenkiintoisena seurattavana yksityiskohtana sitä, että toimivatko kryptovaluutat kuten Bitcoin ja Ethereum pidemmällä aikavälillä todellisuudessa turvasatamana pankkikriisien vaikutuksilta vai ovatko kryptovaluuttojen viime viikkoiset arvonnousut vain hetkellinen ilmiö.


Viranomainen kieltää Signature Bankin alasajon johtuneen kryptovastaisuudesta

Viime viikolla tapahtui, kun kryptoystävällinen Silvergate Bank (SBNY) joutui ajamaan pankkitoimintansa alas. Viikon päättyessä myös kryptomyönteinen Signature Bank joutui vaikeuksiin.

Lue lisää: Kryptoystävällinen Silvergate-pankki lopettaa toimintansa

Myöhemmin New Yorkin viranomainen NYDFS (New York State Department of Financial Services) otti haltuun Signature Bankin toiminnan ja siirsi sen toiminnan FDIC:n (Federal Deposit Insurance Corporation) hallintaan.

Syynä tähän viranomaisten Signature Bankin toimintaan puuttumisessa pidetään viime viikolla tapahtunutta talletuspakoa. Viime perjantaina Signature Bankin asiakasvaroista nostettiin ulos peräti 10 $ miljardia. NYDFS:n mukaan sen lisäksi nostopyyntöjä jäi vielä paljon käsittelemättä ennen kuin viranomaiset ottivat pankin haltuunsa.

Kryptopiireissä osa on pitänyt tätä Signature Bankin haltuunottoa koordinoituna iskuna kryptoja kohtaan. Esimerkiksi Signature Bankin hallituksenjäsenen Barney Frankin mukaan: ”Luulen, että sääntelijät halusivat lähettää erittäin vahvan kryptovastaisen viestin. Meistä tehtiin esimerkki, koska pankki ei ollut maksuvaikeuksissa, joten perusteita näille kryptovastaisille toimille ei ollut.”

– Barney Frank tunnetaan myös poliitikkona, joka toimi mm. USA:ssa pitkäaikaisena kongressiedustajana.

NYDFS:n ylitarkastaja Adrienne Harris kuitenkin korosti, että kyse ei ollut kryptovastaisuudesta:

”Viikonlopun aikana tehdyt päätökset eivät liittyneet kryptoihin. Signature oli perinteinen liikepankki (tradFi), jolla oli laaja valikoima toimintoja ja asiakkaita mukaan lukien pieniä yrityksiä kuten Hunt’s Pointin ruokamyyjät, asuntolainapankkitoimintaa ja liikekiinteistöjä muutamia mainitakseni. DFS on helpottanut hyvin säänneltyä kryptotoimintaa useiden vuosien ajan ja se on ollut kansallinen malli toimialan säätelyyn.”

NYFDS perustelee pankin haltuunottoa seuraavin perustein:

”Pankki ei pystynyt toimittamaan luotettavia ja johdonmukaisia tietoja, mikä loi merkittävän luottamuskriisin pankin johtoon. Päätös ottaa pankki viranomaisten haltuun ja luovuttaa se FDIC:lle tehtiin vasta, kun oli selvää, että (Signature) ei pystyisi hoitamaan liiketoimintaa turvallisesti (viikonlopun jälkeen) maanantaina. Osasto jatkaa työskentelyä liittovaltion sääntelijöiden sekä muiden virkamiesten kanssa tämän lisäksi tarkastellakseen ja tutkiakseen tapahtuneita tapahtumia ja saada ihmiset vastuuseen siitä mitä on tapahtunut.”

Markkinat eivät ole kuitenkaan täysin vakuuttuneita USA:n viranomaisten selityksistä. Viranomaiset ovat myymässä Signaturen (ja myös SVB:n) liiketoiminnan, mutta Reutersin lähteiden mukaan FDIC vaatii nyt Signaturen ostajia luopumaan kryptoliiketoiminnoista. Tämän on tulkittu tarkoittavan sitä, että ostajien tulisi lopettaa kryptovaluuttoihin liittyvällä toimialalla toimiminen, joka voidaan myös ymmärtää kryptovastaisena viestinä markkinoille.

Kryptosijoittajat eivät ole kuitenkaan välttämättä yleisesti kovinkaan peloissaan näistä perinteisten pankkitoimijoiden vaikeuksista. Esimerkiksi kryptosijoittaja Tatiana Hoffmanin mukaan Bitcoin luotiin vaihtoehdoksi perinteiselle keskittyneelle finanssimarkkinalle juuri tällaisia tilanteita varten.


Wyomingissa estetään yksityisavainten pakkoluovutukset viranomaisille

Kryptovaluuttojen yksityisyyden suojan osalta Yhdysvaltojen Wyomingin osavaltiossa on tapahtunut merkittävä lakiuudistus. Wyomingin lainsäätäjät ovat hyväksyneet lain, joka kieltää osavaltion tuomioistuimia pakottamasta ketään paljastamaan heidän digitaalista omaisuuttansa suojaavia yksityisiä avaimia (private keys).

Wyomingin osavaltiossa onkin tällä hetkellä yksi maailman kryptoystävällisimmistä lainsäädännöistä. Lakitekstin mukaan:

”Ketään ei saa pakottaa esittämään yksityistä avainta tai antamaan yksityistä avainta kenenkään muun henkilön tiedoksi missään siviili-, rikos-, hallinnollisessa, lainsäädännöllisessä tai muussa menettelyssä Wyomingin osavaltiossa.”

Lakiin sisältyvät kaikki yksityiset avaimet, jotka liittyvät digitaaliseen omaisuuteen, digitaaliseen henkilöllisyyteen tai muihin yksityisen avaimen tarjoamiin etuihin tai oikeuksiin.

Laissa on kuitenkin poikkeus, joka koskee tilannetta, jossa julkinen avain ei ole saatavilla tai sen kautta ei pystytä paljastamaan tietoja digitaalisesta omaisuudesta, digitaalisesta henkilöllisyydestä tai muusta edusta tai oikeudesta.

Poikkeukset tarkoittavat, että laki ei estä joutumasta “tuottamaan, myymään, siirtämään, välittämään tai paljastamaan digitaalista omaisuutta, digitaalista identiteettiä tai muuta etua tai oikeutta”, johon yksityinen avain voisi tarjota pääsyn.

Se ei myöskään estä joutumasta paljastamaan tietoja digitaalisesta omaisuudesta, digitaalisesta identiteetistä tai muusta edusta tai oikeudesta. Tämä tarkoittaa, että yksityishenkilöitä voidaan vaatia paljastamaan kryptojen omistajuus tai siirto minkä tahansa viranomaismenettelyn aikana.

Yksityisavaimen määritelmää lainsäädännössä on avattu tarkemmin:

”Henkilön hallussa yhdistettynä yksilöityyn, julkisesti saatavilla olevaan kryptografiseen tietoon, joka liittyy algoritmiin, joka on välttämätön tapahtuman suorittamiseen tarvittavan salauksen tai salauksen purkamisen suorittamiseksi.”

Tuomioistuimia ja viranomaisia on kritisoitu aikaisemmin siitä, että he ovat vaatineet yksityisavaimia itselleen. Jos kuka tahansa saa itselleen yksityisavaimet, se tarkoittaa sitä, että he voivat sen jälkeen tehdä varojen siirtoja tällä kyseisellä lompakolla.

Electronic Frontier Foundationin John Callasin mukaan:

”Viranomaiset eivät kuitenkaan käsittelyiden aikana edes tarvitse näitä yksityisavaimia vaan heitä kiinnostaa ennemminkin lompakkoa koskevat tiedot (omistuksista ja varojen omistajasta)”.

Blockchain Commonsin mukaan viranomaiset eivät ole edes varautuneet tarvittavaan tietoteknisen ympäristön rakentamiseen yksityisavainten säilyttämiseksi tieturvallisella tavalla, joka voi vaarantaa varojen säilymisen viranomaisten hallussa.

Wyomingin digitaalisten varojen komitean varapuheenjohtaja Chris Rothfussin mukaan:

”(Lain) tarkoituksena on selkeästi suojella digitaalisen omaisuuden haltijoiden yksityisyyttä ja omistusoikeuksia. Sen tarkoituksena on tarjota oikeat ohjeet tuomioistuimille yksityisten avainten asemasta”.

Suomessa tätä lakia ei tietenkään voi sellaisenaan soveltaa, mutta on hyvä muistaa, että globaalissa kryptovaluuttamarkkinassa erilaiset toisten maiden käyttäjiä suosivat ja toisia syrjivät viranomaistoimet on hyvä ottaa huomioon asioita käsiteltäessä myös Suomessa.

Myös euroalueella Euroopan parlamentti on äänestänyt yksityisyyden suojaa koskevan lakipaketin puolesta, joka liittyy e-kansalaisuuteen. Lain tarkoituksena olisi suojata EU-alueen kansalaisten yksityisyyden suojaa. Lakipakettia on kuitenkin kritisoitu paljon siihen liittyvien yksityisyyden suojaa koskevien puutteiden kuten EU-identiteettilompakon (EDIW) vuoksi.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *