NFT-markkinoilla historian suurimpia myyntejä & HK:n virtuaalinen meetvursti

NFT
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Kryptovaluutta-analyytikkayhtiö Nansenin mukaan suursijoittaja Jeffrey Hwang on myynyt 1010 NFT-tokenia (non-fungible-token) yhteensä 18,6 $ miljoonan (17,5 miljoonan euron) arvosta kahden päivän aikana. Myynnin arvo on kryptovaluuttoina 11 680 etheriä (ETH).

Jeffrey Hwang, lempimeltään Big Machi Brother, tunnetaan NFT-piireissä niin sanottuna kryptovalaana. Valaiksi kryptomarkkinoilla kutsutaan suursijoittajia.

Nansenin psykometrisen tehostamisen teknikko Andrew Thurmanin mukaan kyseessä on kaikkien aikojen suurin pump & dump -myynti NFT:n historiassa. Pump & dump -myynnillä tarkoitetaan hintamanipulaatioon perustuvaa inflatorista kaupankäyntiä, jossa sijoituskohteen hintaa pyritään ensin keinotekoisesti nostamaan. Sen jälkeen, kun sijoituskohteen kiinnostus sijoittajien keskuudessa on sen hinnan noustessa lisääntynyt, sijoittaja myy eli dumppaa sijoituskohteen ostajille.

Myynnin kohteena oli mm. 90 Bored Ape Yacht-NFT-taideteosta (BAYC), 191 Mutant Ape Yacht Club-NFT-teosta (MAYC) sekä 306 Otherdeed-NFT:tä ja 112 Azuki-NFT-taideteosta. Myynnin jälkeen Hwang puolestaan hankki 991 NFT:tä.

Lue lisää:

NFT:t – Apinakuvista miljardibisnekseksi

Onko NFT-huuma tullut päätökseensä vai ovatko parhaat päivät vielä edessä?

Thurmanin mukaan kyseessä oli joko wash trade tai naked market -manipulaatio. Kumpikin toimintamuoto on laiton. Kryptovaluuttoja ei kuitenkaan ole luokiteltu useimpien maailman valtioiden lainsäädännössä arvopapereiksi, joten tämän takia kryptovaluuttamarkkinoilla erilaiset markkinamanipulaation muodot ovat siten hyvin yleisiä.

Wash tradingissä sijoittaja myy ja ostaa samoja sijoituskohteita samanaikaisesti luodakseen harhaanjohtavaa ja keinotekoista toimintaa markkinoille. Wash tradingissä sijoittaja asettaa ensin myyntitoimeksiannon, jonka jälkeen hän asettaa ostotoimeksiannon samasta sijoituskohteesta luodakseen inflatorista kysyntää sijoituskohteelle.

Naked market -manipulaatiossa (naked market manipulation) sijoituskohdetta hankitaan kuitenkaan omistamatta sijoituskohdetta. Tarkoituksena tässä on keinotekoisesti nostaa sijoituskohteen hintaa ja siten hyötyä sijoituskohteen hinnan muutoksesta.

Thurmanin mukaan Hwangin tarkoituksena on ollut mahdollisesti luoda wash tradingillä Blur-tokenin (BLUR) airdropille suuria tuottoja. Hwang on ollut Blur-NFT-markkinapaikan suurimpia Blur-tokenin airdroppien vastaanottajia. Blur on tällä hetkellä markkinavolyymiltaan maailman suurin NFT-pörssi.

Hwang sai Blur-tokeneja 1,8 miljoonaa kappaletta ja tienasi niiden myynnistä 1,3 $ miljoonan voitot. Luvut eivät vaikuta kokonaisuudessaan vielä määrällisesti erityisen suurilta, mutta tällaiset toimet ovat erittäin haitallisia markkinapaikan muille toimijoille.

Thurman pitää hyvin todennäköisenä, että Hwangin tarkoituksena on saada Blur-tokenien airdroppeja, jonka jälkeen seuraa dumppaus markkinoille korkeampaan hintaan. Valitettavasti Hwang ei ole kuitenkaan ainut toimija markkinalla, joka toimii vastaavalla tavalla.

Suomessakin suuren luokan NFT-kokeilut yleistyvät

Suuryritykset Suomessakin alkavat pikkuhiljaa kokeilemaan metaversumia ja NFT-taiteen hyötyjä. Elintarviketeollisuusyhtiö HKScan onkin luonut virtuaalisen metavurstin alan harrastajien keräilytarkoituksia varten OpenSea-NFT-markkinapaikalle.

HK julistaa uuden ajan koittaneen ja kertoo ikuistaneensa viiden legendaarisen meetvurstin jaloimman olemuksen NFT-muotoon. HK Metavursti löytyy 5 eri muodossa omalta sivultaan.


Jack Dorsey haluaa rakentaa non-custodial Bitcoin-lompakon 100 miljoonalle käyttäjälle

Entinen yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterin toimitusjohtaja ja nykyinen Blockin (entinen Square) hallituksen puheenjohtaja Jack Dorsey on kertonut tavoitteistaan rakentaa non-custodial-Bitcoin-lompakon. Non-custodial-lompakko on käyttäjän itse hallinnoima lompakko.

Block on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka vuotuinen liikevaihto on yli 17 $ miljardia. Square (nykyisin Block) puolestaan on tullut tunnetuksi pienten- ja keskisuurien yritysten point-of sale -maksujärjestelmien valmistajana. Square perustajia ovat Jack Dorsey ja Jack McKelvey.

Dorseyn mukaan Blockin tavoitteena on rakentaa non-custodial-Bitcoin-lompakko 100:lle miljoonalle käyttäjälle. Tarkoituksena on, että käyttäjä pystyy itse omistamaan ja hallinnoimaan varallisuuttaan. Sen lisäksi tästä itsehallinnoitavuudesta on tarkoitus tehdä entistä käyttäjäystävällisempää.

Näistä suunnitelmista Block tiedotti jo aikaisemmin viime vuonna, mutta nyt suunnitelma on edennyt seuraavaan vaiheeseen. Seuraavassa vaiheessa Block etsii liikekumppaneita lompakon rakentamiseen.

Block: ”Maailmanlaajuisten ja paikallisten kumppanuuksien kautta pörssien ja on/off-ramppien kanssa tarjoamme asiakkaillemme tapoja mahdollistaa sujuva ja läpinäkyvä osto- ja myyntikokemus. Tarkoituksena on auttaa heitä (asiakkaita) lopulta navigoimaan fiat- ja bitcoin-rahoitusjärjestelmien välillä olivatpa he sitten missä päin maailmaa tahansa.”

Blockilla on tavoitteena rakentaa laaja paikallisten ja kansainvälisten on- ja off ramp -toimijoiden (kryptovakuuuttojen vaihto FIAT-valuuttaan ja FIAT-valuuttojen vaihto kryptovaluuttaan) verkosto, joka mahdollistaisi asiakkaille myös toimijoiden läpinäkyvän hintojen vertailumahdollisuuden.

Blockin tavoitteena on saada laaja verkosto kokeneita liiketoimintakumppaneita: ”Tavoittaaksemme asiakkaita maailmanlaajuisesti rakennamme kumppanuuksia yritysten kanssa, joilla on jo vakiintunut jakeluverkosto ja kyky auttaa asiakkaitamme maksamaan lompakosta sopivimmilla paikallisilla maksutavoilla.”

Tavoitteena on myös lisätä Bitcoinin käyttöä maksuvälineenä: ”Tavoitteena ovat myyntipistekumppanuudet (point-of-sale) myyjä- ja kauppiaspalveluiden kanssa, palkanlaskennan kumppanuudet ja monet muut kumppanuuksia.”

Bitcoinilla on tällä hetkellä 175 miljoonaa käyttäjää. Blockin mukaan tarkoituksena on pyrkiä parantamaan käyttäjien kykyä hallinnoida ja omistaa varallisuuttaan ”Not your keys, not your coins” -ideologian mukaisesti, joka ei vastaavalla tavalla ole mahdollista custodial-lompakoissa, joissa palvelutuottaja hallinnoi käyttäjän yksityisiä avaimia (keys).

Dorsey etenee myös toisen hankkeensa Blueskyn kanssa, joka on hajautettu vaihtoehto Twitterille. Hajautettujen sosiaalisten medioiden kilpailu on kiristymässä, sillä samalla markkinalla on myös avoimeen lähdekoodin perustuva sensuurivapaa Nostr-protokolla.

Lue lisää henkilöstä Jack Dorsey:


Suurin osa amerikkalaisista suhtautuu kryptovaluuttoihin optimistisesti

Coinbasen mukaan suurin osa yhdysvaltalaisista suhtautuu kryptovaluuttoihin optimistisesti. Sen lisäksi suurin osa haluaisi, että nykyinen finanssijärjestelmä muuttuisi merkittävästi. Tutkimuksen Coinbaselle suoritti Business Intelligence -yhtiö Morning Consult.

Tutkimuksen mukaan 80 % amerikkalaisista uskoo, että nykyinen finanssijärjestelmä suosii epäreilulla tavalla valtaapitäviä. Sen lisäksi 67 % tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että nykyistä finanssijärjestelmää pitäisi uudistaa erittäin paljon. Kryptovaluuttasijoittajista 74 % prosenttia haluaisi nykyisen finanssijärjestelmään merkittäviä muutoksia.

Merkittävää tutkimuksessa oli se, että valtaväestön mielipide nykyisestä talousjärjestelmästä oli hyvin samankaltainen kuin kryptovaluuttasijoittajien. Niin valtaväestöstä (27 %) kuin myös kryptovaluuttasijoittajistakin 27 % oli sitä mieltä, että finanssijärjestelmä pitäisi rakentaa kokonaan uusiksi.

Ainoastaan 4 % valtaväestöstä haluaisi pitää nykyisen finanssijärjestelmän ennallaan. Kryptovaluuttasijoittajien osalta vastaava luku oli 2 %. Tutkimustulosten mukaan etenkin nuoremmat vastaajat suosivat kryptovaluuttoja. Nuoremmat näkivät kryptovaluutoissa paljon tulevaisuuden potentiaalia.

Tutkimuksen mukaan 20 % amerikkalaisista omistaa kryptovaluuttoja. Mielenkiintoinen havainto oli se, että kryptovaluuttoja omistaneiden määrä on pysynyt samankokoisena koko viime vuoden ajan. Vuoden 2022 kryptovaluutta-alan toimijoiden kuten vakaavaluutta Terra (Lunan), lainapalvelu Celsiuksen ja kryptopörssi FTX:n kaatumiset eivät vaikuttaneet kryptovaluuttojen omistusmääriin kovinkaan merkittävästi.

Nykyinen talousjärjestelmä ei saanut kovinkaan hyvää arvosanaa toiminnastaan. 34 % tutkimukseen vastanneista aikuisista oli sitä mieltä, että nykyinen finanssijärjestelmä on kallis. 30 %:n mielestä talousjärjestelmä on epäreilu ja 30 %:n mielestä järjestelmä on epäselvä.

Kryptovaluuttasijoittajat suhtautuvat myös positiivisesti kryptovaluuttojen tulevaisuuden näkymiin. Niistä sijoittajista 84 %, jotka jo nyt omistavat kryptovaluuttoja, aikovat hankkia kryptovaluuttoja lisää seuraavan 12 kuukauden aikana.

Osittain kryptovaluuttasijoittajien positiivisiin tulevaisuuden odotuksiin voi vaikuttaa Bitcoinin FIAT-valuutta määräisen hinnan nousu päälle 22 000 euron. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Bitcoin-miljonäärejä on todennäköisesti aikaisempaa enemmän. Nyt n. 67 000:lla Bitcoin-lompakolla on rekisteröity yli miljoonan euron varallisuus.

Sen lisäksi niin sanottujen whole coinereiden eli lompakoiden, jotka omistavat vähintään yhden kokonaisen bitcoinin, määrä on noussut lähemmäs yhtä miljoonaa. Tällä hetkellä whole coiner-osoitteiden määrä on 982 726 lompakkoa. Tämä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Sen sijaan Bitcoin-automaattien määrä on ensimmäistä kertaa ollut laskusuunnassa. Vuoden 2023 aikana Coin ATM Radarin mukaan Bitcoin-automaatteja oli maailmassa 412 kappaletta vähemmän. Syynä pidetään viime vuonna pitkään jatkunutta laskumarkkinaa eli niin sanottua kryptotalvea (crypto winter).Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *