Bitcoin-louhinta on nyt aikaisempaa luontoystävällisempää

krypto louhinta
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Kryptomarkkinoilla on ollut meneillään kryptotalvi (crypto winter), koska markkinat ovat olleet laskuvireiset jo yli vuoden ajan. Sen lisäksi useat markkinatoimijat ympäri maailman ovat olleet suurissa vaikeuksissa. Tätä kryptotalvea on entisestään synkentänyt energian hinnan nousu sekä valtioiden toimet Bitcoin-louhinnan rajoittamiseksi.

Tällä on kuitenkin ollut positiivisempi vaikutus luontoystävällisemmän louhinnan kannalta. Daniel Battenin mukaan Bitcoin-louhinta on nyt 4,7 % luontoystävällisempää kuin aikaisemmin. Mittaristona Batten käyttää The Bitcoin Mining Councilin (BMC) Clean Energy Mix -mittaria.

Hyvänä esimerkkinä tästä on Kazakstan, jossa viranomaisten toimet ovat vähentäneet Bitcoin-louhintaa. Kazakstanissa energia tuotetaan 87,6 %:sti fossiilisilla polttoaineilla, joka ei ole se kaikkein ympäristöystävällisin luohintatapa. Batten esittää johtopäätöksenä, että koska Bitcoin-louhinta on Kazakstanissa selvästi vähentynyt, tarkoittaisi se myös sitä, että Bitcoin-louhinta olisi nyt maailmanlaajuisesti ympäristöystävällisempää.

Kazakstan oli vielä vuonna 2021 maailman toisiksi suurin louhintakeskus koko maailmassa. Kazakstanissa tapahtuva louhinta muodosti Cambridgen yliopiston mukaan 18,3 % Bitcoin-verkon maailmanlaajuisesta laskentatehosta (hash rate). Vuoden 2022 tammikuun mittauksen mukaan Kazakstan muodosti enää 13,2 % Bitcoinin maailmanlaajuisesta laskentatehosta.

Tässä tulee kuitenkin huomioida, että vasta tämän tammikuun 2022 mittauksen jälkeen Kazakstanin viranomaiset kohdistivat kaikkein tiukimmat rajoitustoimet paikallisia louhijoita kohtaan. Vuoden 2022 aikana viranomaiset mm. takavarikoivat 13 louhintafarmin louhintakaluston. Näiden louhintafarmien energian käyttö oli yhteensä n. 200 megawattia (MW).

Tämän jälkeen Kazakstanin viranomaiset lisäsivät rajoitustoimia, joiden takia yhteensä 106 louhijaa joutui lopettamaan toimintansa. Tämän lisäksi sääntelytoimet ovat rajoittaneet laillisesti harjoitetun louhinnan mahdolliseksi vain viikonlopuiksi ja arkisin klo 24:00-8:00 väliseksi ajaksi.

Näillä toimilla on ollut merkittäviä vaikutuksia louhintaan Kazakstanissa. Batten arvioi, että Kazakstanissa harjoitettu louhinta muodostaa nyt korkeintaan 6,4 % Bitcoinin maailmanlaajuisesta laskentatehosta. Battenin laskelmien mukaan fossiilisten polttoaineiden osuus Bitcoin-louhinnasta on pudonnut jo n. 50 %:n, joka on selkeää kehitystä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Tämän lisäksi Marathon Mining, joka on yksi maailman suurimmista Bitcoin-louhintafarmeista, on siirtynyt käyttämään kivihiilen sijasta aikaisempaa uusiutuvampia energianlähteitä. Koko louhinta-ala on myös yleisesti siirtynyt käyttämään aikaisempaa uusiutuvampia energianlähteitä.

Tämä tarkoittaisi sitä, että Bitcoin-louhinta käyttäisi nyt 4,7 % puhtaampaa energiaa vuoden takaiseen verrattuna. Battenin mukaan Bitcoin-louhinta tulisi olemaan seuraavien kolmen vuoden aikana yhä puhtaampaa. Louhinnan puhtaamman energian (clean energy) osuus kasvaisi n. 4 %:n kasvuvauhtia/vuosi.

Tässä tulee myös huomioida, se että Battenin käyttämää BMC:n Clean Energy Mix -mittaria on myös paljon kritisoitu. Sen lisäksi käsite ”clean energy” on sekin hyvin tulkinnanvarainen käsite.

Kryptovaluuttasijoittajien määrä on jo 425 miljoonaa

Maailmanlaajuisesti kryptovaluuttasijoittajien määrä on ollut viime vuonna kasvussa. Alavireisestä markkinatunnelmasta huolimatta sijoittajien määrä on noussut crypto.comin mukaan jo 425 miljoonaan.

Kryptovaluuttoja omistavien henkilöiden määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 39 %. Vuonna 2021 kryptovaluuttoja omisti yhteensä n. 306 miljoonaa henkilöä.

Crypto.comin Crypto Market Sizing -raportin mukaan joulukuussa 2022 Bitcoin-sijoittajien määrä oli 219 miljoonaa. Vuosi sitten Bitcoin-sijoittajia oli yhteensä 183 miljoonaa. Bitcoin-sijoittajien määrä nousi vuoden aikana 20 %.

Bitcoinin kohdalla merkittävimmät muutokset omistuksen lisääntymiseen ajoittuivat ajankohtaan viime huhtikuussa 2022, jolloin Keski-Afrikka laillisti Bitcoinin maan viralliseksi valuutaksi toisena valtiona El Salvadorin jälkeen.

Toinen tapahtuma, jota crypto.com pitää merkittävänä tekijänä Bitcoin-sijoitusten kasvulle oli yhdysvaltalaisen pankkijätti Goldman Sachsin sijoittajilleen tarjoamat Bitcoinilla taatut lainat (Bitcoin-backed loan). Tällä oli merkitystä etenkin institutionaalisten sijoittajien kiinnostukselle.

Ethereumiin sijoittaneiden määrä joulukuussa 2022 oli puolestaan 87 miljoonaa. Ether-sijoittajien määrä oli vuosi sitten 24 miljoonaa. Ether-sijoittajien määrä on siten noussut vuoden takaiseen verrattuna 263 %. Crypto.comin mukaan Merge-päivitys toi paljon uusia sijoittajia Ethereumille (ETH).

Crypto.comin tietoaineisto perustuu Bitcoinin ja Ethereumin lohkoketjudataan (on-chain data), eri tutkimusten analyysiin sekä crypto.com omaan dataan.  

Aikaisemmin peliyhtiö Triple A arvioi kryptovaluuttasijoittajien lukumääräksi vuoden 2023 alussa n. 420 miljoonaa. Yhtiö arvioi, että maailman sijoittajista n. 4,2 % olisi sijoittanut kryptovaluuttoihin.

Cointelegraphin tutkimuksen mukaan viime vuoden aikana kuitenkin pääomasijoittajien kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan laski huhtikuusta 2022 Terran romahduksen jälkeen. Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla pääomasijoittajat sijoittivat n. 30 $ miljardin arvosta erilaisiin kryptovaluuttaprojekteihin. Toisella puoliskolla sijoitukset vähenivät 7,3 $ miljardiin.

Kaikkein runsaslukuisimmin pääomasijoittajia kiinnosti Web3-projektit (616 kauppaa) ja kaikkein vähiten CeFi-projektit (201 kauppaa). Kuitenkin molempiin projekteihin sijoitettiin rahamäärällisesti hyvin vastaavankokoiset summat (9 $ miljardia). Rahamäärällisesti eniten sijoitettiin kryptovaluuttoja tukevaan infrastruktuuriin (11,8 $ miljardia). DeFi-projektit ja NFT:t keräsivät molemmat n. 3 $ miljardin rahoituksen.

Samaan aikaan Yhdysvalloissa arizonalaissenaattori Wendy Rogers on tehnyt lakiesityksen, jonka mukaan Bitcoin pitäisi hyväksyä Arizonan osavaltion viralliseksi valuutaksi. Viime vuonna Rogers teki vastaavanlaisen lakiesityksen, mutta se ei kuitenkaan saanut kannatusta.  Vaikka lakiesitys ei menisikään läpi, on kuitenkin todennäköistä, että vastaavanlaiset säädösesitykset tulevat maailmalla yleistymään kryptovaluuttasijoittajien määrän lisääntyessä.

Aiheesta lisää: Voidaanko puhua hetki Web3:sta?

EU-alueen pankeille tulossa 1,25 %:n rajoitus kryptosijoituksiin

Euroopan unionin alueelle on tulossa uusia pankkeja koskevia rajoituksia koskien niiden kryptovaluuttasijoituksia. Mikäli lakiesitys COM (2021) 664, annettu 27.10.2021, hyväksytään esitetyssä muodossaan, se tarkoittaisi sitä, että jatkossa pankit voisivat sijoittaa kryptovaluuttojen kaltaisiin riskisijoitukseen korkeintaan 1,25 % niiden hallinnoitavasta varallisuudesta.

Näiden kryptovaluuttoihin tehtyjen sijoitusten tulisi olla myös vakuudellisia. Tämä tarkoittaa sitä, että pankilla tulee olla kryptovaluuttasijoituksia vastaava määrä varallisuutta. Tämä voi olla kuitenkin käytännössä haastavaa toteuttaa, mikäli kryptovaluutan euromääräinen arvo vaihtelee hyvin nopeasti. Tämä johtaa siihen, että pankin pitää kryptovaluutan äkillisen eurohinnan nousun alkaessa hankkia nopeasti lisää euromääräisiä vakuuksia kryptovaluuttasijoitukselle.

Saksalaisen keskustaoikeustolaisen Markus Ferberin mukaan: ”Jokaisen euron, joka on sijoitettu kryptovaluuttoihin, takana on oltava euro turvaamassa tätä sijoitusta. Tällaiset ennaltaehkäisevät toimet vähentävät sitä mahdollisuutta, että kryptovaluuttamarkkinoiden epävakaus heijastuisi yleisesti finanssimarkkinoille.”

Lakiesityksessä kryptovaluuttoja ei kuitenkaan ole kovinkaan tarkasti määritelty, joten on hyvin todennäköistä, että tämä sääntely kohdistuu koskemaan myös tokenisoituja arvopapereita. Näin tilannetta arvioi edunvalvontajärjestö AFME, joka edustaa tukkumarkkinoiden toimijoita Euroopassa.

AFME:n mukaan lakiesitys jättää nykymuodossaan liian paljon määritelmällistä tulkinnanvaraa, joten väärinymmärryksiä voi olla luvassa, mikäli Euroopan unionin parlamentti hyväksyy lakiesityksen hyväksytään nykyisessä muodossaan.

Euroopan unionin talous- ja raha-asioiden valiokunta (ECON) on puoltanut sijoituksiin kohdistuvia pääomarajoituksia. Euroopan parlamentin on tarkoitus äänestää asiasta lähiaikoina. Tämä säädösehdotus on yksi osa EU-aluetta koskevaa kryptovaluuttoihin liittyvää lakipakettia, joista aikaisemmin on äänestetty mm. MiCA-asetuksen hyväksymisen puolesta. Tarkoituksena on luoda yhtenäinen kryptovaluuttoja koskeva lainsäädäntö koko EU-alueelle.

Aikaisemmin (2019, 2021, 2022) myös pankkien valvontakomitea (BCBS) on antanut vastaavanlaisia suosituksia. BCBS:n mukaan Tier 1 varallisuudesta korkeintaan 2 % voisi kohdistaa kryptovaluuttoihin tehtäviin sijoituksiin. BCBS (Basel Committee on Banking Supersivion) on vastuussa kansainvälisistä pankkitoimialan standardeista.

Osa Euroopan parlamentin jäsenistä haluaisi myös, että pankit julkistaisivat heidän sijoituksensa kryptovaluuttoihin sekä niihin liittyviin palveluihin. Sen lisäksi halutaan, että pankit olisivat avoimempia heidän riskienhallinnastaan liittyen kryptovaluuttoihin.

Tämä 1,25 % ei välttämättä ole ihan sattumanvarainen osuus. Asiasta tehtyjen tutkimusten mukaan 1–2 %:n sijoitus esimerkiksi Bitcoiniin on ollut ainakin pitkällä aikavälillä riskien hajautuksen muodossa salkunhoidossa tilastollisesti kannattavaa.

Aiheesta lisää: Voiko Bitcoinilla hajauttaa sijoitussalkun riskejä?

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *