Bitcoin-louhinta on aikaisempaa ympäristöystävällisempää

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Bitcoinin New Yorkinlouhinnan ympäristövaikutukset ovat olleet oikeastaan koko Bitcoinin olemassaolon ajan hyvin kiistanalainen aihe. Osa kriitikoista korostaa, että Bitcoin-verkon turvaaminen louhinnalla vie enemmän tehoa kuin joidenkin kokonaisten valtioiden vuotuinen sähkönkulutus, joka olisi ympäristön kannaltan kestämätöntä.

Bitcoinin louhinnan ympäristövaikutukset ovat olleet oikeastaan koko Bitcoinin olemassaolon ajan hyvin
kiistanalainen aihe. Osa kriitikoista korostaa, että Bitcoin-verkon turvaaminen louhinnalla vie enemmän
tehoa kuin joidenkin kokonaisten valtioiden vuotuinen sähkönkulutus, joka olisi ympäristön kannalta
kestämätöntä.

Toisaalta taas suuri osa kryptoyhteisöstä on sitä mieltä, että louhinta on välttämätöntä toimintaa ja se on
mahdollistanut Bitcoinin lohkoketjun pysymisen erittäin kestävänä ulkoisia hyökkäyksiä vastaan (verkon
varmuus lähes 99,99 %) yli 14 vuoden historiansa ajan.

Bitcoinin louhintayritys Xiven toimitusjohtaja Didar Bekbauovin mukaan viimeaikainen kehitys on tehnyt
Bitcoinin louhinnasta vihdoin myös ympäristön kannalta kestävää. Bekbauov mainitsee tästä esimerkkinä
vesijäähdytyksen sekä assosioituneen kaasun (APG), jotka ovat tehneet Bitcoin-louhinnasta ympäristön
kannalta aiempaa vähemmän kuormittavaa.

On totta, että Bitcoin-verkon turvaaminen ja ylläpitäminen vaatii huomattavan määrän sähköä. Tässä
olennaista onkin, että miten paljon sähköä kuluttavasta louhinnasta tehdään ympäristöystävällisempää.

Bekbauovin mukaan yksi esimerkki tästä on vesijäähdytyksellä toimivat louhintafarmit, jotka voivat
louhinnan ohella toimittaa lämpöä kasvihuoneille, kalanviljelylaitoksille, rakennuksille ja jopa kokonaisille
yhteisöille.

Vaikka 929 neliön (m^2) kasvihuoneen (10 000 square feet) lämmittämiseen tarvitaan vain kahdeksan
WhatsMiner-louhintalaitetta. Veden lämpötilan nostaminen 10 celsiusastetta louhintafarmien avulla voi
myös jopa kolminkertaisesti lyhentää lohen kasvuaikaa kalatiloilla.

Toinen mahdollinen käyttötapa on pienten vesivoimaloiden rakentaminen, joka taas mahdollistaisi sähkön
yhteiskäytön paikallisten yhteisöjen kanssa.

APG-kaasun käyttö Bitcoin-louhintalaitteiden käytön tehostamisessa on myös toimialan
ympäristöystävällisemmän kehityksen kannalta olennaista. Assosioitunut kaasu (APG) on öljynporauksen
sivutuote.

Ja koska tuottajien ei aina kannata käyttää tätä kaasua sivutuotetta, he soihduttavat (flaring) sen
säännöllisesti ilmaan. Tämä soihdutus johti esimerkiksi vuonna 2021 n. 2,7 miljardin tonnin
hiilidioksidipäästöihin (mukaan lukien soihdutus sekä metaanipäästöt).

Tämän resurssin tuhlaamisen sijaan Bitcoin-louhijat voivat muuntaa APG:n energiaksi, joka samalla myös
tehostaa louhintatoimintaa. Bitcoinin louhinnalla voidaan Bitcoin-tutkija Jaran Mellerudin ja tutkimusyhtiö
K33:n toimitusjohtaja Anders Helsethin tutkimuksen mukaan vähentää kunkin öljyntuottajan soihdutetun
kaasun osuutta jopa 80%.

Samaan aikaan tutkijat ovat myös havainneet, että assosioituneen kaasun käyttö on ylivoimaisesti
kustannustehokkain tapa vähentää louhinnan päästöjä. Tämä tapa on esimerkiksi huomattavasti
tehokkaampaa kuin tuuli- ja aurinkoenergia. Tästä syystä monet pienemmät öljy- ja kaasuyhtiöt
Yhdysvalloissa louhivat Bitcoinia soihdutetulla kaasulla.

Assosioitunut kaasu ( APG = Associated Petroleum Gas) on eräs maakaasun muoto, jossa on öljyjäämiä joko öljyyn liuenneena tai vapaana “kaasusuuttimena” öljyn yläpuolella sijaitsevassa ”säiliössä”. Kaasua voidaan hyödyntää monin eri tavoin käsittelyn jälkeen.

Sitä voidaan esimerkiksi myydä ja sisällyttää maakaasun jakeluverkkoihin, käyttää paikan päällä
sähköntuotantoon moottoreilla tai turbiineilla, ruiskuttaa uudelleen toissijaiseen talteenottoon ja käyttää
tehostetussa öljyn talteenotossa, muuntaa kaasusta nesteiksi synteettisten polttoaineiden tuottamiseen tai käyttää raaka-aineena petrokemian teollisuudelle. Suuri osa siitä kuitenkin soihdutetaan ilmaan ympäristöä kuormittavasti.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *