Suursijoittajat käyvät kryptofutuureilla kauppaa enemmän kuin koskaan

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Chicagon hyödykepörssi CME:n (Chicago Mercantile Exchange) mukaan institutionaaliset suursijoittajat ovat käyneet futuurikauppaa Bitcoinilla (BTC) ja Ethereumilla (ETH) enemmän kuin koskaan historiassa tämän vuoden toisen vuosineljänneksen aikana. 

Bitcoinin hinta on noussut kuluvan vuoden aikana 84 %. Ethereumin hinta on taas noussut samalla ajanjaksolla 61 %. Yhtenä suurimpana syynä tähän pidetään juuri institutionaalisen kiinnostuksen lisääntymistä kryptovaluuttoja kohtaan.

CME:n mukaan suurten avoimien positioiden (open interest) määrä tai vähintään 25 bitcoin-futuurisopimusten haltijoiden keskimääräinen lukumäärä oli noussut ennätykselliseen 107:n kappaleeseen toisella vuosineljänneksellä. Etherin ns. suuret avointen positioiden omistajat olivat puolestaan keskimäärin 62:n kappaleen tasolla toisella vuosineljänneksellä.

CME: “Bitcoin-futuurien institutionaalinen kiinnostus jatkoi kasvuaan koko vuosineljänneksen ajan, kun sijoittajat etsivät säänneltyjä markkinapaikkoja/tuotteita suojautuakseen kasvavalta markkinoiden epävakaudelta ja samalla hallitakseen riskejä”.

CME:n säännellyt ja FIAT-valuutoilla maksettavat futuurit ovat jo pitkään olleet ensisijainen valinta sellaisille sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa kryptovaluuttoihin ilman, että heidän tarvitsee omistaa niitä suoraan.

Yhdysvaltain hyödyke- ja futuurikomissio CFTC (Commodity Futures Trading Commission) valvoo CME-futuureja. Normaali bitcoin-futuurisopimus vastaa 5 bitcoinia, kun taas mikrosopimus on kooltaan yksi kymmenesosa 1 BTC:stä. Puolestaan tavallisten ether-futuurien sopimuskoko on 50 Etheriä, kun taas mikrofutuurit vastaavat kymmenesosaa 1 ETH:sta.

CME:n raportin mukaan kryptovaluuttojen kysyntä nosti myös BTC- ja ETH-futuurien ja -optioiden kaupankäyntivolyymit sekä avointen positioiden määrän kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.

Avointen positioiden määrä tavallisiin bitcoin-futuurisopimuksiin oli keskimäärin ennätykselliset 14 800 sopimusta ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä vastaa 15 % nousua vuoteen 2022 verrattuna. Samaan aikaan avointen bitcoin-optiosopimusten määrä oli keskimäärin ennätykselliset 9 400 sopimusta, mikä kertoo vaikuttavasta 175 %:n noususta vuoteen 2022 verrattuna.

Kaupankäyntivolyymi tarkoittaa tiettynä päivänä tehtyjen sopimusten määrää. Avointen sopimusten (open interest) määrä puolestaan tarkoittaa johdannaispörssissä päivittäin laskettava avoimien johdannaispositioiden määrää kuten esimerkiksi optioita tai futuureja. Avointen sopimusten määrän kasvu markkinoilla merkitsee uuden rahan merkittävää lisääntymistä markkinapaikalla.

Kryptopörssi Binance peruutti säilytyslupahakemuksensa Saksassa

Maailman suurin kryptopörssi Binance on peruuttanut kryptovaluutan säilytyspalvelulupahakemuksensa (custody) Saksassa. Saksan liittovaltion finanssivalvontaviranomainen (BaFin) hylkäsi Binancen hakemuksen noin kuukausi sitten, joka johti myöhemmin pörssin vetäytymiseen Saksasta. 

Säilytyspalveluluvan epääminen haittaa etenkin Binancen mainontaa Saksassa. Saksassa lain mukaan vain toimiluvan saaneet yritykset voivat mainostaa palveluitaan kuluttajille.

BaFin ilmoitti aikaisemmin kesäkuun 2023 lopussa hylänneensä Binancen säilytysluvan. Tuolloin oli kuitenkin epäselvää, kielsikö sääntelijä virallisesti Binancen hakemuksen vai ilmoittiko se tästä vain suullisesti Binancelle. Binance on kuitenkin nyt vahvistanut, että se on virallisesti peruuttanut lisenssihakemuksensa.

Binance: “Binance vahvistaa, että se on proaktiivisesti peruuttanut BaFin-hakemuksensa. Tilanne sekä globaaleilla markkinoilla että sääntelyssä on muuttunut merkittävästi. Binance aikoo edelleen hakea asianmukaista lisensointia Saksassa, mutta on tärkeää, että hakemuksemme heijastelee näitä muutoksia tarkasti.”

Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao sanoi, että Binancen on tarkoitus jatkossa keskittyä saamaan toimintansa Euroopan unionin markkinoiden krypto-omaisuusmarkkinoiden (MiCA) säännösten mukaiseksi (compliance) voidakseen tarjota palvelujaan myös jatkossa Euroopan alueella. 

Binancen Euroopan laajentumissuunnitelmat ovat saaneet aikaisemmin tänä vuonna suuren takaiskun Yhdysvalloissa, jotka ovat heijastuneet myös Eurooppaan toimintoihin.

USA:ssa maan arvopaperi- ja pörssikomissio SEC on haastanut Binancen ja USA:n suurimman kryptopörssi Coinbasen oikeuteen. SEC:n mukaan Binance, Binance.US (Binancen US:n operaattori) ja CZ ovat myyneet rekisteröimättömiä BNB-tokeneita sekä Binanceen toimintaan liittyviä BUSD-vakaavaluuttatokeneja kuluttajille. 

Sen lisäksi Binance.US:n taustayhtiötä BAM Tradingia, Binancea ja Binance.US:ta syytetään siitä, että toimijat eivät ole rekisteröityneet selvitysyhtiöiksi (clearing agency), arvopapereiden välittäjiksi ja arvopaperipörsseiksi.

USA:ssa Binancen toiminta onkin nyt valvontaviranomaisten suurennuslasin alla. Kryptopörssiä tutkitaan myös Euroopassa. Tutkinnat aloitettiin Ranskassa vuoden 2022 alusta lähtien. 

Ennen vetäytymistään Saksasta Binance poistui myös Hollannin markkinoilta, kun se ei onnistunut saamaan virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajan lisenssiä maan sääntelyviranomaisilta. Binance on ilmoittanut myös lopettavansa palveluidensa tarjoamisen myös Isossa-Britanniassa ja Kyproksella.

Kryptolakipaketti edustajainhuoneen hyväksyttäväksi USA:ssa

Yhdysvaltojen edustajainhuoneen finanssivaliokunta on hyväksynyt äänestyksessään uuden kryptolakipaketin. Lohkoketjutoimiala kasvaa tällä hetkellä nopeasti, mutta lohkoketjupohjaisten yritysten sääntely-ympäristö on kuitenkin edelleen epäselvä ja epäjohdonmukainen.

Tämän lakipaketin tarkoituksena on vähentää epävarmuutta ja riskiä yrittäjille, sijoittajille ja kuluttajille. Lakiesitykset etenevät seuraavaksi edustajainhuoneen käsittelyyn.

Yksi lakipaketin laeista on BRCA-säädösesitys (Blockchain Regulatory Certainty Act). Republikaaniedustaja Tom Emmerin mukaan tämän säädösehdotuksen tarkoituksena on selventää kryptovaluuttoihin liittyvää sääntelyä USA:ssa.

Samalla talousvaliokunnassa hyväksyttiin myös vastaavalla tavalla kryptoalan lainsäädäntöä selkeyttämään rahoitusinnovaatio- ja teknologialaki 21. vuosisadalle sekä FTP-lakiesitys (Financial Technology Protection Act 2023). 

Monet edustajat tukivat rahoitusinnovaatio- ja teknologialakiesitystä, koska se auttaisi korjaamaan FTX-pörssin kaltaiset romahdukset markkinalla. Edustajat eivät kuitenkaan olleet yhtä varmoja BRCA- ja FTP-esitysten vaikutuksista, koska osan mielestä nämä esitykset suosisivat kryptoyrityksiä kuluttajien sijaan.

Laeista BRCA-säädösehdotus on herättänyt runsaasti keskustelua. Mikäli BRCA-lakiehdotus hyväksyttäisiin edustajainhuoneessa, se vapauttaisi lohkoketjujenkehittäjät ja -välittäjät tietyistä valtion rahansiirtoa koskevista laeista ja lisenssivaatimuksista, mikäli ne eivät säilytä asiakkaidensa varoja (non-custodial).

Non-custodial tarkoittaa sellaisia toimijoita, joissa käyttäjät pitävät itse hallussaan yksityisavaimia. Custodial taas tarkoittaa sellaista toimijaa, jossa kolmasosapuoli pitää käyttäjien puolesta heidän yksityisavaimia hallussaan.

BRCA määrittelee lohkoketjupalvelun tarjoajaksi sellaisen ”henkilön tai yhteisön, joka tarjoaa tai helpottaa palvelun tarjoamista käyttämällä hajautettua tilikirjaustekniikkaa, mukaan lukien älysopimus (smart contract) tai hajautettu sovellus”. Lakiehdotuksessa täsmennetään myös, että lohkoketjupalvelun tarjoaja ei sisällä “henkilöä tai yhteisöä, joka hallitsee digitaalista omaisuutta toisen henkilön tai yhteisön puolesta”.

BRCA-lakiehdotuksen mukaan non custodial-lohkoketjupalvelun tarjoajat eivät aiheuta samoja varkauksiin, petoksiin tai rahanpesuun liittyviä riskejä. Sen vuoksi niihin ei pitäisi myöskään kohdistua samanlaista sääntelyä kuten pankkeihin, rahanvälittäjiin tai vaihdantapalveluihin. BRCA sallisi näin ollen näiden toimijoiden toimia osavaltioiden välisillä markkinoilla ilman, että heidän tarvitsisi hankkia useita lisenssejä tai noudattaa ristiriitaisia säännöksiä.

BRCA:n tarkoituksena on edistää myös innovaatioita ja kilpailua lohkoketjuteollisuudessa luomalla tasapuoliset toimintaedellytykset erityyppisille palveluntarjoajille. Se kannustaisi kehittämään hajautettuja ratkaisuja, jotka antavat käyttäjille mahdollisuuden hallita omaa digitaalista omaisuuttaan sen sijaan, että he luottaisivat kolmansien osapuolien välittäjiin. 

Lisäksi BRCA edistäisi yhteistyötä ja koordinaatiota liittovaltion ja osavaltioiden sääntelijöiden sekä alan sidosryhmien välillä, jotta voitaisiin luoda selkeät ja johdonmukaiset standardit koko lohkoketjusektorille.

Lakiesitys on saanut tukea useilta toimialajärjestöiltä ja edunvalvontaryhmiltä: Digital Chamber, Blockchain Association ja Coin Center. 


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *