Miksi kehittyvät maat suosivat Bitcoinia?

Bitcoinin globaali adoptio
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Jack Dorsey johtaman teknologiaryhmittymä Block, Inc:n sekä tutkimuslaitos Wakefield Researchin tekemän tutkimuksen mukaan kehittyvät maat uskovat vahvasti digitaalisiin valuuttoihin ja etenkin Bitcoiniin. Kyselyssä oli mukana 15 maata ja kyselyyn vastanneita oli 6 600 henkilöä.

Varsinkin Suomessa esimerkiksi bitcoinia on pidetty vain korkeintaan potentiaalisesti nopeita tuottoja tarjoavana sijoituskohteena, johon samalla liittyy paljon riskejä.

Tämä oletus ei kuitenkaan pidä paikkaansa kehittyvien maiden kohdalla, sillä kehittyvät maat eivät näe esimerkiksi Bitcoinia pelkkänä spekulatiivisena hyödykkeenä. Näille maille Bitcoin edustaa taloudellisen vapauden symbolia, suojaa taloudellista epävakautta vastaan ja mahdollisuutta vapautua finanssialan rajoitteista.

Puolestaan kehittyneissä maissa, joissa on suhteellisen vakaa pankkijärjestelmä, kiinnostus digitaalisia omaisuusluokkia kohtaan kasvaa huomattavasti hitaammin kuin kehittyvissä maissa.

Erikoista kyselyssä oli se, että vaikka vuosina 2022–2023 bitcoinin FIAT-valuuttamääräinen hinta vaihteli merkittävästi, kehittyvissä maissa kuitenkaan usko Bitcoinia kohtaan ei laskenut. Vietnam, Brasilia, Kiina ja Meksiko olivat edelläkävijöitä, joissa optimismi digitaalisia valuuttoja ja Bitcoinia kohtaan kasvoi tänä aikana eniten. Sen sijaan Nigeriassa, Intiassa ja Argentiinassa optimismi tällä aikavälillä laantui hieman, mutta se oli silti selvästi keskimääräistä korkeammalla tasolla.

Kyselyn keskeinen havainto liittyi rahasiirtoihin. Perinteiset rahansiirtokanavat, joille usein ovat ominaisia kohtuuttomat maksut ja aikaa vievät toimintatavat, eivät enää kiinnosta vastaavalla tavalla kehittyneiden maiden asukkaita. Sen sijaan kryptovaluutat, vakaavaluutat ja Bitcoin aletaan nähdä kehittyvissä maissa yhä enemmän tehokkaana tapana tehdä kansainvälisiä rahalähetyksiä.

Tutkimuksen mukaan 86,8 % aikuisista, jotka omistavat bitcoineja, kuuluvat sellaiseen kotitalouteen, joka lähettää tai vastaanottaa rahalähetyksiä säännöllisesti. He myös suhtautuvat paljon optimistisemmin Bitcoinin tulevaisuuteen kuin ne, jotka eivät lähetä rahalähetyksiä.

Tutkimuksen mukaan tämä on selvästi havaittavissa etenkin Vietnamin ja Intian kaltaisissa maissa, joissa kotitaloudet tekevät rahalähetyksiä paljon. Vakaavaluutat (stablecoin) ovat keskimäärin edelleen suositumpia kuin Bitcoin rahalähetysten omaisuuslajina, mutta bitcoin-määräisten rahalähetysten oletetaan kuitenkin kasvavan tulevaisuudessa.

Valtioiden sääntelyllä on tietenkin hyvin keskeinen rooli siinä, kuinka myönteisesti kryptovaluutat yleensä koetaan käyttäjien keskuudessa. Kehittyneissä maissa yleensä kryptovaluuttoja koskeva sääntely nähdään epäselvänä kokonaisuutena, joka voi rajoittaa ihmisten halukkuutta omistaa kryptovaluuttoja. Tilanne on kuitenkin toisenlainen kehittyvissä maissa.

Esimerkiksi vaikka Intiassa kryptovaluuttojen omistaminen on viranomaisten mukaan laitonta, mutta sen omistamista ei kuitenkaan ole laintasolla kielletty. Sääntelyn epäselvyydestä huolimatta intialaiset omistavat bitcoineja kyselyyn vastanneista maista suhteessa eniten. Sen lisäksi sosioekonomisella muutoksella on suuri merkitys kehittyvissä maissa. Esimerkiksi Intiassa naiset omistavat bitcoineja enemmän kuin miehet, koska naisten koetaan näin pyrkivän etsimään aktiivisesti taloudellista vaikutusvaltaa.

Suurin yhdistävä tekijä kuitenkin esimerkiksi Bitcoinin suosioon kehittyvissä maissa oli inflaatiolta suojautuminen. Esimerkiksi Argentiinassa inflaation ollessa yli 124 %, on hyvin luonnollista, että silloin kansalliselle valuutalle etsitään paremmin omaisuuden arvoa suojaavia vaihtoehtoja.

Kehittyneimmissä maissa puolestaan, joissa inflaatio ei ole yhtä korkealla ja rahan arvon heikkeneminen ei vielä haittaa merkittävästi jokapäiväistä elämää, Bitcoinin kaltainen digitaalinen omaisuus nähdään yleensä enemmänkin vain spekulatiivisena sijoituskohteena.

Lue lisää: Jack Dorsey | Kryptomaailman avainhenkilöt


Yhdysvalloissa Bitcoinin laskentatehosta jo 28,5 % tulee Texasista

Kryptovaluuttalouhintapalveluita tarjoavan Foundryn mukaan koko Yhdysvaltojen Bitcoinin laskentatehosta (hash rate) 28,5 % tulee nyt Texasin osavaltiosta. Tiedot ilmenevät yhtiön tarjoamalta Hashrate Map-palvelusta. Laskentateho varmistaa Bitcoin-verkon turvallisuuden.

Texas on tällä hetkellä maailman suurin Bitcoinin louhintaan keskittynyt alue niin Yhdysvalloissa kuin myös koko maailmassa. Yhdysvaltojen toisiksi suurin Bitcoinin louhintaan keskittynyt osavaltio on Georgia, joka muodostaa tällä hetkellä 9,4 % Bitcoinin laskentatehosta USA:ssa. New Yorkin osavaltio on listalla kolmantena 8,75 %:n osuudella ja New Hampshire neljäntenä 5,33 %:lla.

Vielä pari vuotta sitten Georgian osavaltio oli selvästi merkittävin Bitcoinin louhintaa keskittynyt alue Yhdysvalloissa. Vuonna 2021 Georgiassa tuotettiin 34,17 % Bitcoinin laskentatehosta USA:ssa. Samaan aikaan puolestaan Kentuckyn osavaltiossa tuotettiin laskentatehosta 12,40 % ja New Yorkissa 9,53 %.

Vuodesta 2021 Bitcoinin laskentateho on noussut merkittävästi. Vuonna 2021 Bitcoinin laskentateho oli 174 EH/s (exahashia sekunnissa). Mutta heinäkuussa 2023 laskentateho ylitti jo 400 EH/s.

Valtioiden osalta vielä vuoteen 2021 mennessä Kiinasta tuli eniten louhintatehoa Bitcoin-verkolle. Mutta vuoden 2021 syksyyn mennessä Kiinassa kiellettiin Bitcoin-louhinta, jonka jälkeen louhinnan painopiste on siirtynyt muualle maailmaan.

Yhdysvalloista on tullut viime vuosien aikana maailmanlaajuisesti kaikkein suurin bitcoin-louhintaan keskittynyt valtio ja Texasista tärkein keskittymä. Louhinnan keskittyminen Texasiin johtuu pitkälti halvasta energian hinnasta sekä louhinnan kannalta edistyksellisestä lainsäädännöstä.

Tammikuussa 2023 Texasissa keskimääräinen sähkön hinta kotitalouksille oli 0,14 $ kilowattitunnilta (kWh). USA:ssa sähkön hinta on kuitenkin keskimäärin 0,15 $ kilowattitunnilta (kWh) eli Texasissa sähkö on 8,3 prosenttia edullisempaa kuin muualla USA:ssa.

Tässä tulee sen lisäksi huomioida myös se, että Texasissa sähkö on vielä tätäkin edullisempaa suurille kuluttajille kuten kryptovaluuttoja louhiville yrityksille. Edulliset hinnat ovat mahdollisia niille louhijoille, jotka osallistuvat energian käytön säännöstylyohjelmaan, joilla tasapainotetaan energiantarjontaa ruuhkahuippuina ja sellaisina aikoina, kun energialle on suurempi kysyntä.

Tehonrajoituksen aikana Texasissa Bitcoin-louhijat vähentävät tuotantoaan tasapainottaakseen energian tarjontaa ja kysyntää verkossa. Pohjimmiltaan se on tapa tasapainottaa energiankulutusta ruuhka-aikoina. Texasissa säännöstelyohjelma tarjoaa suurille energiankuluttajille, kuten Bitcoinin louhintayritykselle, kannustimia joustaviin energiankäyttöön.

Lue lisää: Onko Bitcoinin louhinta edelleen kannattavaa?


Pohjois-Korealaiset hakkerit varastaneet jo miljardien arvosta krypto-omaisuutta

Lohkoketjudatayhtiö Dune analyticsin tietojen mukaan pohjoiskorealaisella hakkeriryhmä Lazaruksella on virallisesti yhteensä n. 47 $ miljoonan dollarin kryptovaluuttavarallisuus. Kuitenkin kokonaisuudessaan varastetun omaisuuden arvioidaan olevan huomattavasti suurempi.

Tästä omaisuudesta ryhmällä on 42,5 $ miljoonan arvosta bitcoineina (BTC), 1,9 $ miljoonaa ethereinä (ETH), 1,1 $ miljoonaa Binance Coineina (BNB) ja 640 000 $:n arvosta vakaavaluuttoina (stable coin). Muutaman kymmenen miljoonan kryptovaluuttojen omaisuus ei kuulosta varsin suurelta.

Kuitenkin Dunen tiedotteen mukaan: ” Tämä on alaraja-arvio Lazarus Groupin krypto-omistuksista, joka perustuu julkisesti saatavilla olevaan tietoon.” Esimerkiksi Lazarus teki vasta tässä kuussa (13.9.2023) iskun CoinEX-pörssiin, josta se vei yhteensä yli 55 $ miljoonan arvosta kryptovaluuttoja.

Sen lisäksi Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n mukaan Lazarus teki tänä vuonna 2023 myös iskut Alphapo-, CoinsPaid- ja Atomic Wallet-kryptovaluuttalompakoiden tarjoajiin, josta ryhmä anasti yli 200 $ miljoonan arvosta kryptovaluuttoja.

Lohkoketjudatayhtiö Chainanalysisin tietojen mukaan pelkästään viime vuoden 2022 aikana eri pohjoiskorealaiset hakkeriryhmät varastivat yli 1,65 $ miljardin arvosta kryptovaluuttoja. Tänä vuonna iskuissa pohjoiskorealaiset ryhmät ovat onnistuneet viemään vain n. 340 $:n miljoonan arvosta kryptoja, joka on puolestaan 80 % vähemmän kuin viime vuonna.

Vaikka ryhmien hakkeroinnit eivät ole olleet yhtä menestyksekkäitä kuin aikaisemmin, Yhdysvaltain viranomaiset ovat kuitenkin varoittaneet uusista mahdollisista Lazaruksen iskuista, jotka voivat kohdistua etenkin terveydenhuoltoon ja julkishallintoon.

Mielenkiintoista on, että Lazarus ei omista lainkaan kryptoja, joita on vaikea jäljittää, kuten Moneroa (XMR), Dashia (DASH) tai ZCashia (ZEC). Saattaa olla, että näiden tietojen löytäminen lohkoketjusta on erittäin haastavaa.

On myös syytä huomioida, että tarkan arvion tekeminen Lazaruksen tai muiden pohjoiskorealaisten ryhmien krypto-omaisuudesta on haastavaa, sillä he siirtävät varastettuja varoja nopeasti ja turvallisesti eri osoitteisiin.

Osoitteiden todellisia omistajia on muutenkin hyvin vaikeaa arvioida. Rahanpesu taas voi mahdollistaa myös omaisuuden muuntamisen varastetuista kryptovaluutoista esimerkiksi kiinteään omaisuuteen tai muihin omaisuuslajeihin. Sen lisäksi varoja voidaan myös tuhlata nopeasti.

Vaikka onkin mahdollista, että hakkeriryhmien yhteensä varastamat eri omaisuusluokat ovat ainakin joskus olleet miljardien arvoisia, on todennäköistä, että ne ovat sitä yhä.


Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin: Ilmaisia kryptoja silmien skannausta vastaan – mikä ihme on Worldcoin?


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.