Bitcoinilla yhä enemmän laskentatehoa käytössä ympäristövaikutusten vähentyessä

Bitcoinin ympäristöystävällisyys
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Bitcoin (BTC)-verkko kasvattaa jatkuvasti laskentatehoaan (hash rate). Tämä lisää Bitcoinin verkon turvallisuutta, mutta se voisi viitata myös sen hiilijalanjäljen merkittävään kasvuun.

Näin ei kuitenkaan ole käynyt vaan Bitcoinin hiilidioksidipäästöt ovat jo useamman vuoden ajan merkittävästi vähentyneet suhteessa Bitcoinin verkon kasvuvauhtiin. Bloombergin kryptovaluutta-analyytikko Jamie Couttsin mukaan vain harva toimiala pystyy nykyisin samaan mihin Bitcoin on pystynyt.

Coutts maalaili varsin ruusuista kuvaa tulevaisuudesta. Hänen mukaansa Bitcoin-verkon kasvun ja maailmanlaajuisen fossiilisista polttoaineista siirtymisen välinen suhde voi “ennakoida institutionaalisen ja jopa valtioiden sijoituspääoman aaltoa”.

Analyytikko lisäsi, että koska energia muodostaa reilusti yli 50 % louhinnan käyttökustannuksista, se tarkoittaa sitä, että: ”Kannustin hankkia halvimpia energialähteitä edistää verkon laskentatehon kasvua ja samalla vähentää toimialan päästöjä tai hiili-intensiteettiä.”

Energiapäästöillä tarkoitetaan eri energialähteistä ja toiminnoista sivutuotteina syntyviä kasvihuonekaasuja ja ilmansaasteita, kun taas hiili-intensiteetti mittaa sähkön puhtautta.

Jo viime vuonna Bitcoin-analyytikko Daniel Battenin mukaan Bitcoinin louhinnasta syntyy uusiutuvilla energialähteillä jopa 59,5 %. Batten päivitti Cambridgen virallisena pidettyä Bitcoinin energiapäästöjä mittaavaa mallia, koska se ei ottanut huomioon louhinnassa ja energialähteiden käytössä tapahtunutta kehitystä. Näistä esimerkkejä ovat mm. verkon ulkopuolella tapahtuva louhinta ja metaanipäästöjen väheneminen louhinnassa.

Lue lisää:

Myös Bitcoin-louhintayritys Xiven toimitusjohtaja Didar Bekbauov kertoi tänä vuonna niistä tavoista, joilla Bitcoinin ympäristöpäästöjä tulisi konkreettisesti analysoida. Bekbauovin mukaan mm. vesijäähdytys ja assioituneen kaasun (APG) käyttö on tehneet Bitcoin-louhinnasta ympäristön kannalta vähemmän kuormittavaa.

Nyt Batten ennustaa, että Bitcoin-verkosta tulee hiilineutraali joulukuuhun 2024 mennessä.

Batten: “Vuoteen 2030 mennessä Bitcoin-verkon ennustetaan vähentävän 10 kertaa enemmän päästöjä ilmakehästä kuin se tuottaa, mikä olisi hämmästyttävä saavutus”.

Coutts: ”Vaikka verkon kasvu saattaa hidastua viimeiseen 5 vuoteen verrattuna, se on edelleen vahvaa. Useimmat KPI:n 5Y CAGR:t ovat kaksinumeroisia.”

Coutts jatkaa: ”Metcalfin lain verkkovaikutukset pätevät, jokaisella uudella verkkoon liittyjällä ja yhteenliitännällä on eksponentiaalinen (ei lineaarinen) vaikutus verkon arvoon.”

Vaikka verkko laajenisi satoihin miljooniin käyttäjiin, sen vaikutus maailmanlaajuisiin hiilidioksidipäästöihin on vähäinen, ja teknologia itsessään lienee avainasemassa siirryttäessä pois fossiilisista polttoaineista.

Lue lisää:


SEC varoittaa kryptotoimijoita uusista syytteistä

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea SEC:n kryptovaluuttaosaston pääjohtaja David Hirsch varoitti kryptovaluutta-alan toimijoita uusista oikeudenkäynneistä. Chicagon SEC Forumissa pitämässään puheessa Hirsch kertoi, että sellaisia toimijoita kohtaan, jotka eivät ole hakeneet toimilupia, tullaan nostamaan syytteet.

Hirch: “Jatkamme näiden syytteiden nostamista”. Hänen mukaansa SEC:lla on nyt tarkkailun alan useita muita yrityksiä, jotka toimivat samalla tavalla kuin Coinbase ja Binance.

SEC on viime vuoden aikana haastanut jo useamman merkittävän kryptovaluuttayrityksen oikeuteen. Yksi näistä on maailman suurin kryptovaluuttapörssi Binance ja toinen on Yhdysvaltojen suurin kryptopörssi Coinbase.

Lue lisää:

SEC ei ole kuitenkaan aina pärjännyt oikeudessa organisaation omiin odotuksiin nähden niin menestyksellisesti kryptotoimijoita vastaan kuin se olisi halunnut. Esimerkiksi tänä vuonna se hävisi kryptovaluutta XRP:n taustayhtiö Ripplelle käydyssä oikeustaistelussa (oikeustapaus oli myös osittainen voitto SEC:lle).

Hirsch sanoi, että SEC:n kiinnostus kryptoja kohtaan menee paljon korkean profiilin (perinteisen pörssit) pörssejä pidemmälle: “Seuraamme aktiivisesti kryptovaluuttojen välittäjiä, joita voivat olla esimerkiksi välittäjät, jälleenmyyjät, pörssit, selvitysyhteisöt tai muut, jotka toimivat tällä toimialalla ja eivätkä täytä velvoitteitaan joko rekisteröitymisen tai riittämättömien tai riittävien tietojen toimittamatta jättämisen vuoksi. Tämä tehdään tietenkin toimivaltuuksiemme rajoissa.”

Hirsch kertoi myös, että DeFi-projektit ja keskitetyt kryptopörssit, jotka käyvät rekisteröimättömillä arvopapereilla kauppaa, eivät nekään jää valvontaosaston huomion ulkopuolelle.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomainen on aiemmin tottunut suhteellisen maltilliseen lähestymistapaan Wall Streetin säänneltyjen yritysten väärinkäytöksien rangaistusten täytäntöönpanon suhteen. Yleensä näiden yritysten lakiosasto aloittaa nopeasti neuvottelemaan SEC:n kanssa sovintoratkaisuista.

Mutta koska digitaalisen omaisuuden yrityksiä vastaan nostetut syytteet uhkaavat lähes aina niiden olemassaoloa, heillä on tapana viedä SEC oikeuteen puolustautuakseen syytteiltä.

Tulee kuitenkin muistaa, että SEC:llä on rajallinen budjetti, joka on usein pienempi kuin finanssialan toimijoiden. Kryptovaluuttoja on kuitenkin olemassa n. 20 000–25 000 erilaista ja Hirsch myönsikin, että SEC:llä tai millä tahansa virastolla ei ole resursseja haastaa niitä kaikkia oikeuteen.

Lue lisää:


Viranomaistasolla kryptojen ymmärtämisessä vielä paljon kehitettävää

Hester Peirce, yksi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) viidestä komissaarista ja tunnettu kryptojen puolestapuhuja, on pyytänyt lainsäätäjiä täsmentämään digitaalisen omaisuuden sääntöjä ja käytäntöjä.

Sen lisäksi Peircen mukaan SEC:n toimintatavoissa pitäisi tapahtua muutos, sillä virasto koettaa aivan liiaksi pakottaa hallinnollisilla määräyksillä kryptotoimijat toimimaan kuten SEC haluaa.

Peirce oli puhumassa Permissionless II -konferenssissa Austinissa, Teksasissa 11.9.2023, jolloin Peirce kertoi huomioistaan liittyen kryptovaluuttojen sääntelyyn. Kun Peirce liittyi komissioon vuonna 2018, hän oli yllättynyt siitä, että SEC:n oli “niin paljon jäljessä” ratkaisun löytämisessä kryptovaluuttoja koskevalle sääntelykehykselle.

Peirce huomautti, että esimerkiksi Sveitsin ja Singaporen kaltaiset maat ovat edelläkävijöitä kryptosääntelyn osalta maailmanlaajuisesti, mutta sanoi, että niitä ei suurelta osin voida kuitenkaan verrata Yhdysvaltojen tilanteeseen.

Peirce: “En ole nähnyt paljon muutoksia parempaan. Meillä on virastossa paljon ihmisiä, jotka tietävät melko vähän kryptoista, olipa kyse sitten FinHubista tai koko divisioonasta.”

Peirce kuitenkin näkee tilanteen niin, että asiantuntemus myös SEC:ssä tulee kehittymään ja että ainakin asiantuntemus on virastossa viimeisten viiden vuoden aikana kehittynyt paljon.

SEC:n puheenjohtaja Gary Genslerin johdolla toimiva SEC onkin saanut paljon kritiikkiä kryptoalan johtajilta, sääntelijöiltä ja lainsäätäjiltä, ja sitä on usein syytetty “sääntelyä pakolla” -lähestymistavasta digitaalisia omaisuusluokkia kohtaan.

SEC on myös saanut paljon kritiikkiä, koska se ei ole ylipäätään hyväksynyt Bitcoinia. SEC ei ole myöskään hyväksynyt Bitcoin indeksiosuusrahastoja (spot ETF). Kryptovarainhoitaja Grayscale Investments kaikesta huolimatta voitti elokuussa SEC:n oikeudessa, joten SEC:n aikasemmin hylkäämä Grayscalen tekemä spot-ETF-hakemus, tullaan ottamaan uudelleen käsitteltäväksi.

Grayscale on tämän jälkeen vielä tehnyt uuden Ethereum-pohjaisen futuuri-ETF-hakemuksen USA:n markkinoille.

Peircen viesti Yhdysvalloissa toimiville kryptotoimijoilla on kuitenkin lohdullinen: ”Älä anna periksi Yhdysvalloissa. Tämäkin menee ohi, hämmennys menee ohi. Yhdysvallat on hyvä paikka rakentaa asioita, ja haluan sen pysyvän sellaisena. Mutta kannattaa esittää hyvin konkreettisia ideoita ja tapoja toimiessasi viranomaisten kanssa, jotta asiat varmasti ymmärrettäisiin oikein.”

Lue lisää:


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *