Yhdysvaltain suurin kryptovaluuttapörssi liittää salamaverkon osaksi palveluitaan

Lightning network
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Yhdysvaltain suurin kryptovaluuttapörssi Coinbase on vahvistanut päätöksensä integroida Bitcoinin layer 2-maksuprotokolla salamaverkon (Lightning Network) osaksi heidän järjestelmäänsä. Coinbase toteuttaa integraation, koska Bitcoinin käyttäjät haluavat toteuttaa bitcoin-siirtonsa nopeasti ja mahdollisimman edullisin kustannuksin.

Salamaverkon tarkoituksena on yleisesti tarjota maailmanlaajuinen maksujärjestelmä, joka tarjoaa nopeat ja lähes ilmaiset bitcoin-siirrot.

Salamaverkko (LN) luotiin ratkaisemaan Bitcoinin oletetut skaalautuvuusongelmat (Layer 1:ssä), jotta Bitcoin pystyisi tarjoamaan suhteellisesti nopeampia ja halvempia transaktioita kilpaileviin palveluntarjoajiin verrattuna.

Viime aikoihin asti yleisesti luultiin, että suurilla kryptopörsseillä kuten Coinbasella ja maailman suurimmalla kryptopörssi Binancella, ei ollut aikomustakaan ottaa käyttöön salamaverkkoa. Tätä mieltä ainakin olivat monet yhteisön jäsenet, jotka väittivät, että LN-integraatio ei tarjoa riittävästi taloudellisia kannustimia pörsseille.

Todellisuus on kuitenkin toinen. Päätös tehtiin vain kuukausi sen jälkeen, kun Viktor Bunin, Coinbasen protokolla-asiantuntija, alkoi tutkia LN-integraation toteutettavuutta.

Aikaisemmin mm. maailman suurimman kryptovaluuttaomaisuutta hallinnoivan MicroStrategyn perustaja Michael Saylor ja rahoituspalvelualusta Squaren toimitusjohtaja ja entinen Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey kyseenalaistivat julkisesti Armstrongin kannan salamaverkosta. Muutenkin kryptomarkkinoilla yleisesti epäiltiin Coinbasen ja Armstrongin suhtautuvan jopa negatiivisesti Bitcoinia kohtaan.

Coinbasen tuore päätös luo luultavasti lisää kirkkautta siihen, kuinka firma suhtautuu myönteisesti Bitcoiniin ja salamaverkkoon maksutapana. Kryptoyhteisö on ainakin ottanut Coinbasen ilmoituksen iloiten vastaan.

Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong oli myös luonnollisesti hyvin tyytyväinen kertoessaan asiasta: ”Tiimi teki hienoa työtä selvittääkseen (salamaverkon mahdollisuudet) asian, ja olemme tehneet päätöksen integroida salamaverkko. Bitcoin on kryptovaluuttojen tärkein omaisuuserä, ja olemme innoissamme voidessamme tehdä osamme mahdollistaaksemme nopeammat/halvemmat Bitcoin-tapahtumat. Integroituminen vie jonkin aikaa, joten ole kärsivällinen.”

Aikaisemmin kesällä 17.7.2023 myös Binance ilmoitti saaneensa päätökseen Bitcoin salamaverkko-integroinnin BTC-nostoille ja -talletuksille, joten näyttääkin hyvin vahvasti siltä, että salamaverkolle on tulossa jatkossa runsaasti lisää uusia käyttäjiä.

Lue lisää:


Euroopan parlamentti hyväksyi verotietojen vaihtodirektiivin murskaäänin

Euroopan parlamentti on hyväksynyt murskaäänin kahdeksannen direktiivin verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpanosta (DAC8). Ehdotuksen puolesta äänesti 535 ja vastaan 57 parlamentaarikkoa.

European Crypto Iniative -järjestön mukaan: ”DAC8 on instrumentaalinen lainsäädäntö, joka on suunniteltu harmonisoimaan krypto-omaisuusmarkkinoita ja täydentämään MiCA- (Markets in Crypto Assets) ja AML Anti-Money Laundering) -säädöksiä.”

Euroopan unionin asiakirjojen mukaan DAC8 on tarkoitettu antamaan veroviranomaisille valtuudet seurata ja arvioida kaikkia organisaatioiden tai henkilöiden suorittamia kryptovaluuttatransaktioita jäsenmaissa:

”Euroopan komissio ehdotti 8.12.2022 raportointikehyksen luomista, joka edellyttäisi krypto-virtuaalivaluuttojen tarjoajia (krypto-omaisuutta käsittelevien) raportoimaan EU-asiakkaiden suorittamista liiketoimista. Tämä auttaa veroviranomaisia seuraamaan kryptovaroilla käytävää kauppaa ja saatuja tuottoja, mikä vähentäisi veropetosten ja veronkierron riskiä.”

EU:n jäsenvaltioilla on aikaa 31.12.2025 tehdä muutokset kansalliseen lainsäädäntöön (direktiivin implementointi). Säädöksen on tarkoitus astua virallisesti voimaan 1.1.2026.

Euroopan unioni haluaa, että jatkossa virtuaalivaluuttojen tarjoajilla olisi velvollisuus ilmoittaa heidän asiakkaidensa virtuaalivaluuttamääräiset omistukset paikallisille veroviranomaisille. Kyse on Euroopan unionin suunnitteilla olevasta kahdeksannesta direktiivistä verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpanosta (DAC 8).

DAC-direktiivin yleisenä tavoitteena on jäsenvaltioiden ja EU:n taloudellisten etujen suojelu ja samalla sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen. Esimerkiksi toisen suunnitteilla olevan DAC7-direktiivistä annetussa mietinnössä painotetaan tulevan direktiivin tarkoitusta, jonka mukaan tavoitteena on sallia jäsenvaltioiden mahdollisimman laaja tietojenvaihto veroasioissa (Euroopan parlamentti, talous- ja raha-asioiden valiokunta. 2020/2046(INI), annettu 12.3.2021. s. 4)

Jotkut DAC8:n kriitikot ovat kuitenkin katsoneet, DAC8 on tarpeetonta sääntelyä, sillä se ei juurikaan eroa CARF-sääntelystä. Sen lisäksi tällainen EU-alueen laajuinen ”harmonisoiva sääntely” vähentää yksittäisten jäsenvaltioiden päätösvaltaa siihen liittyen, kuinka he markkinoitaan valvovat.

Max Bernt, Blockpitin lakiasiainjohtaja, kirjoitti aiemmin tänä vuonna asiaan liittyen seuraavaa:

”Tällainen laaja muutos “koskee erityisesti RCASP:ien (raportoivien kryptovarojen palveluntarjoajien) velvollisuutta määrittää tapauskohtaisesti, tuleeko siirrettävästä krypto- omaisuudesta raportoida.”

Hän ilmaisi myös huolensa mahdollisesta “kaksoisraportoinnista”, kun lainsäätäjät yrittävät erottaa olemassa olevat säännökset täytäntöönpanokelpoisista määräyksistä.

DAC8-direktiivi voi kuitenkin olla käytännössä hyvin vaikeasti toteutettavissa. Virtuaalivaluuttojen tarjoajat toimivat pääosin digitaalisessa ympäristössä, jolloin asiakkaan tunnistaminen voi olla hyvin haastavaa.

Sen lisäksi osa alan toimijoista on myös ilmoittanut, että heillä ei ole varsinaista pääkonttoria sijoittautuneena mihinkään maahan, joten on vielä epäselvää, miten suunniteltua lainsäädäntöä todellisuudessa tultaisiin soveltamaan.


Deutsche Bank aloittaa kryptovarojen säilytys- ja tokenisointipalvelut

Saksan suurin pankki Deutsche Bank on aloittanut yhteistyön kryptovaluuttojen säilyttämiseen erikoistuneen sveitsiläisen startup-yrityksen Taurusin kanssa perustaakseen digitaalisen omaisuuden säilytys- sekä tokenisointipalvelun.

Deutsche Bank on Saksan suurin pankki- ja luottolaitos. Deutche Bankin markkina-arvoksi on määritelty lähteestä riippuen n. 21–23 $ miljardia.

Deutche Bank kertoi hakeneensa kryptovaluuttoja koskevaa säilytyslupaa maan finanssivalvontaviranomaiselta BaFiniltä kesäkuussa 2023. Pankki on jo vuoden 2021 alussa julkisesti ilmoittanut halustaan toimia kryptovaluuttojen säilytysyhteisönä.

Tämä Deutche Bankin ilmoitus ”digitaalisen omaisuuden säilytyksen prototyypistä” julkaistiin virallisesti Maailman talousfoorumin (WEF) raportissa.

Deutsche Bank sijoitti Taurukseen helmikuussa 2023 osana 65 miljoonan dollarin B-sarjan rahoituskierrosta. Mukana rahoittajina olivat myös sveitsiläispankki Credit Suisse ja Arab Bank Switzerland ja Pictet Group.

Tauruksen perustaja Lamine Brahimi kertoi, että Deutsche Bank on valmistautunut huolella tulevaan aluevaltaukseen. Pankin due diligence (kohdeyhtiön tai liiketoiminnan ennakkotarkastus, jonka tarkoituksena on saada riittävä ymmärrys kaupan kohteesta) mahdollisten krypton säilytysyritysten suhteen alkoi jo vuoden 2021 lopulla ja päättyi vuonna 2022.

Brahimi: “Voitimme kaupan muutama vuosineljännes sitten, joten pankista tuli asiakas ja päätimme sitten ottaa osuuden Tauruksesta. Kumppanuuden tarkoituksena on keskittyä kryptovaluuttoihin, mutta meidät tunnetaan myös muiden kryptovaluuttoja koskevien ratkaisujen tarjoamisesta. Pankki voi siis, silloin kun parhaaksi näkee, tokenisoida omaisuutta ja tarjota säilytyspalveluita.”

Deutsche Bank Globalin arvopaperipalvelupäällikkö Paul Maley kertoi, että suunnitelmana on kehittää digitaalisia omaisuuden säilytyspalveluita monenlaisille digitaalisille omaisuustyypeille yritys- ja yhteisöasiakkaille:

“Ensinnäkin tarjoamme säilytyksen tietyille kryptovaluutoille ja joillekin vakaavaluutoille. Odotamme ensimmäisen aktiivisuuden aallon olevan näiden valittujen kryptovaluuttojen ja vakaavaluuttojen ympärillä. Näemme kuitenkin mahdollisuuden tokenisoitujen rahoitusvarojen laajemmassa käytössä.”

Deutche Bank on yksi monista maailman suurimmista institutionaalisista finanssialan toimijoista, jotka ovat tulleet viime vuosien aikana mukaan kryptovaluuttamarkkinoille. Mutta ei suinkaan ainut.

Tänä vuonna myös maailman suurin varainhoitaja BlackRock sekä esimerkiksi muista suurista varainhoitajista Invesco, Fidelity on ilmaisseet halunsa hakea Bitcoin ETF-lupaa. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että varainhoitajat olisivat velvoitettuja säilyttämään suuret määrät bitcoineja taseessaan.

Tällä viikolla myös yksi Yhdysvaltojen suurimmista varainhoitajista Franklin Templeton ilmoitti myös hakevansa Bitcoin ETF-lupaa (spot Bitcoin ETF).

Kyseessä on Templetonin mukaan trust-muotoinen rahasto. USA:n suurimman kryptopörssin Coinbasen on tarkoitus toimia säilytysyhteisönä bitcoinien ja Bank of New York Mellon olisi käteisvarojen säilyttäjä sekä huolehtisi likvideistä käteisvaroista. Kaupankäyntialustana toimii Cboe BZX -pörssi. SEC:n seuraava määräaika hakemuksen käsittelyssä on 16.10.2023.


Bitcoin-louhintalaitteet kodinlämmitykseen?

Bitcoin-louhintalaitteiden ympäristövaikutuksista on ollut viime vuosien aikana julkisuudessa paljon puhetta. Bitcoinin louhintalaitteita (Asic) pyritään kuitenkin jatkossa hyödyntämään myös kodinlämmityksessä.

Alla video suomalaisesta kodinlämmitykseen tarkoitetusta louhintalaiteratkaisusta.

Lue lisää bitcoin-louhinnasta:


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *