Varainhoitajat hakevat nyt ETF-lupia Ethereumille

Ethereum ETF
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Kryptovaluuttarahasto ARK Invest ja 21Shares ovat hakeneet yhdessä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:ltä lupaa Ethereum-pohjaiselle (ETH) indeksiosuusrahastolle (spot Ethereum ETF).

Ark Investin ja 21Sharesin Ethereum-ETF:n on tarkoitus olla kaupankäynnin kohteena Cboe BZX kryptovaluuttapörssissä. Ethereumin suunniteltu sijoitusinstrumentti on nimeltään ARK 21Shares Ethereum ETF.

Tämän indeksiosuusrahaston säilytyspalveluna aiotaan käyttää Yhdysvaltojen johtavaa kryptopörssiä, Coinbasea. Puolestaan Ethereumin tokenin Etherin vertailuindeksinä on CME:n (Chicago Mercantile Exchange) CF Ether-Dollar Reference Rate.

Samaan aikaan myös yksi maailman suurimmista ETF-varainhoitajista Van Eck on hakenut Ethereum indeksiosuusrahasto-lupaa (spot Ethereum ETF). Van Eck on jättänyt ensimmäisen hakemuksensa jo vuonna 2021.

Viime viikolla kryptovarainhoitaja Grayscale Investments voitti SEC:n Columbian osavaltion piirioikeudessa. Valitustuomioistuimen ratkaisun mukaan Grayscalen GBTC-muuntohakemus ETF:ksi on palautettu SEC:n uudelleen käsiteltäväksi. Ratkaisun perusteluissa tuomioistuin on vedonnut mm. siihen, että SEC ei ole esittänyt riittäviä perusteluja hakemuksen hylkäämiseksi.

SEC hylkäsi aikaisemmin Grayscalen hakemuksen vedoten siihen, että GBTC:n tarjoamat ETF-tuotteet eivät riittävällä tavalla olisi pystyneet huomioimaan mahdollisia tuotteen väärinkäytöksiä tai markkinamanipulointia.

Lue lisää: Grayscalen voitto SEC:stä voi avata uuden aikakauden Bitcoinille

Grayscale on pyrkinyt muuntamaan sen OTC-markkinalla (over-the counter) toimivan Bitcoin-rahaston (BGTC) Bitcoin-indeksiosuusrahastoksi (spot Bitcoin ETF) hakemalla SEC:ltä lupaa muunnettavalle rahastolleen.

Tässä tulee kuitenkin huomioida se, että tuomioistuimen ratkaisu ei tarkoita sitä, että Grayscalen Bitcoin-ETF-hakemus SEC:lle tultaisiin automaattisesti hyväksymään.

Tämä oikeuden ratkaisu on kuitenkin aiheuttanut sellaisen ilmiön markkinalla, että useammat niin perinteisemmät finanssialan (tradFi) kuin myös kryptotoimialan varainhoitajat ovat alkaneet hakemaan SEC:ltä ETF-lupia niin Bitcoinille kuin myös Ethereumillekin.

SEC on kuitenkin BGTC:tä koskevan piirioikeuden ratkaisun jälkeen lykännyt Bitcoin ETF-lupahakemusten (spot Bitcoin) käsittelyä. SEC on siirtänyt lupahakemusten käsittelyä yhteensä seitsemältä yritykseltä, joista yksi on maailman suurin varainhoitaja BlackRock.

SEC:n päätös lupahakemusten käsittelyn siirrosta myöhempään ajankohtaan ei kuitenkaan liity ARK Investin ja 21Sharesin Bitcoin ETF-hakemukseen (spot Bitcoin ETF) vaan ARK Investin ja 21Sharesin hyväksymis-, epäämis- tai viivästyspäivä on muista lupahakijoista poiketen vasta 11.11.2023.

Bloombergin kryptovaluutta-analyytikko James Seyffartin mukaan Ethereum-ETF-lupapäätökset todennäköisesti valmistuvat keväällä 2024. Seyffart: ”Ethereumin ETF-luvista (spot Ethereum) tullaan päättämään 23.5.2023 mennessä.”

Seyffartin mukaan on mahdollista, että jatkossa myös Grayscale tulee hakemaan sen Ethereum-rahaston muuntamista Ethereum ETF:ksi (spot ETF). Kyseessä on kuitenkin vielä spekulaatio, jonka toteutumisesta ei ole mitään varmuutta.


WFE: 40 % maailman kryptopörsseistä on hajautettuja

Maailman pörssiyhdistyksen WFE:n (The World Federation of Exchanges) mukaan 40 % maailman kryptopörsseistä on hajautettuja. Tällä hajautuksella WFE tarkoittaa kryptopörssejä, jotka käyttävät DLT-teknologiaa (distributed ledger technology).

Suurin osa kryptopörsseistä (60 %) kuitenkin WFE:n mukaan käyttää tavallisten kaupankäyntialustojen teknologiaan verrattavissa olevaa keskitettyä CLOBs-teknologiaa (central limit order books) kaupankäyntinsä tukena.

WFE:n raportin mukaan monet krypto-alustat luottavat ketjun ulkopuolisiin CLOB-järjestelmiin hintaoraakkeleihin, tarjousten näyttämiseen ja toimeksiantojen toteuttamisen osalta. Niitä ei siten pidetä keskitettyinä pörsseinä, koska nämä yhteisöt käyttävät lohkoketjua vain selvitys- ja säilytystarkoituksiin.

Se tarkoittaa sitä, että treidaajat eivät ole suoraan vuorovaikutuksessa pörssin kanssa. Käytännössä tämä auttaa treidaajia säästämään transaktiokustannuksissa. Tällä tavalla transaktiomaksuista veloitetaan vain, kun tilaukset selvitetään lohkoketjussa. Tämän tyyppisiä kryptokaupankäyntialustoja kutsutaan keskitetyiksi pörssiksi (CEX).

WEF:n tutkimuksen mukaan kryptovaluuttatuotteiden ja palveluiden vähittäissijoittajat (piensijoittajat) ovat yleensä institutionaalisia sijoittajia kiinnostuneempia kryptopörssien palveluvalikoimasta. Institutionaaliset suursijoittajat ovat kuitenkin vähittäissijoittajia kiinnostuneempi kryptovaluuttatoimijoiden säilytyspalveluista (custody).

Sijoittajasegmentin erityyppisten tuotevaatimusten perusteella raportissa on havaittu, että yksityisasiakkaat ovat institutionaalisia sijoittajia vähemmän tietoisia sijoittajansuojan tärkeydestä.

Puolestaan likviditeetin ja asiakkaiden kysynnän osalta raportissa todetaan, että CEX-pörsseissä käydään DEX-pörssejä enemmän kauppaa. Tämä siitäkin huolimatta, että hajautetut alustat (DEX:t) tarjoavat CEX:ejä alhaisempia siirtomaksuja.

Tämä trendi näyttää kuitenkin olevan jo kääntymässä, sillä DEX:t ovat tämän vuoden 2023 aikana kasvattaneet merkittävästi suosiotaan. Sääntelyn lisääntyminen kryptomarkkinalla (kuten MiCA-asetus) tarkoittaa myös joidenkin mielestä sitä, että DEX:ejä tultaisiin jatkossa suosimaan kauppapaikkoina CEX:ien kustannuksella.

WFE:n raportissa käydään läpi myös samojen kauppaparien hintaeroa eri alustoilla. Hintaero tarkoittaa sijoittajalle arbitraasimahdollisuuksia, jolloin treidaaja voi tehdä voittoa eri alustojen kauppaparien hintaerolla. Tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että kryptomarkkinoilla hinnanmuodostusta voidaan pitää tehottomana taloustieteellisesti tarkasteltuna.

Raportissa todetaan lisäksi, että vaikka useimmat maat asettavat pörssikaupankäynnille KYC-vaatimuksia (Know Your Customer) niin sekä keskitetyt että hajautetut kryptokaupankäyntijärjestelmät eivät ole kuitenkaan toteuttaneet tällaisia toimenpiteitä koska kryptomarkkinoilla ei ole ollut yhtenäistä kryptosääntelyä.

Maailmassa on tällä hetkellä 500 kryptovaluuttoja ja kryptovaluuttoihin liittyviä palveluita tarjoavaa pörssiä.


Tetheristä tullut yksi maailman suurimmista USA:n velkapaperien ostajista

Maailman suurimman vakaavaluutta (stablecoin) USDT:n liikkeeseenlaskija Tetheristä on tullut yksi maailman suurimmista USA:n velkapaperien (Treasury Bill) ostajista.

Asiasta raportoi Tetherin teknologiajohtaja Paolo Ardoino: ”Vaikka Tether on hankkinut 72,5 $ miljardilla USA:n velkapapereita (T-Bill) ja oli 22 suurimman ostajan joukossa maailmanlaajuisesti, yli Arabiemiirikuntien, Meksikon, Australian, Espanjan…

…$USDt on eniten käytetty vakaavaluutta maailmassa, ja se keskittyy kehittyviin markkinoihin. Monille näistä yhteisöistä USDt on pelastusköysi itsensä ja perheidensä suojelemiseksi kansallisten valuuttojensa järjettömältä inflaatiolta.”

Uutinen ei tullut markkinoille ihan täytenä yllätyksenä, sillä Tether ilmoitti jo aiemmin tänä vuonna sen miljardien arvoisista dollarimääräisistä velkakirjaomistuksista. Heinäkuun 31. päivänä yhtiö julkaisi USDT:n varantotodistuksen, jonka mukaan sillä on jopa 3,3 $ miljardin ylimääräinen varallisuus vakaavaluutoilleen.

Tether pyrkiikin nyt ilmeisesti vakuuttamaan markkinat siitä, että USDT:lle ei käy kuten monelle isolle vakaavaluutalle kuten Terran (Luna) UST-vakaavaluutalle) viime vuonna. Ardoinon mukaan alan toimijat, joilla on alivakuudellista omaisuutta tai toimintaa, ovat luoneet heikkoja kohtia laajemmassa kryptovaluuttaekosysteemissä.

Tether pyrkiikin nyt allokoimaan osakkeenomistajien voitot ylimääräisen varannon rakentamiseen USDT:n ja heidän ekosysteeminsä turvaksi.

Maailman valtioista Kiina on vähentänyt omia dollarimääräisten velkakirjojen osuutta taseessaan. Kiinan omistus Yhdysvaltain valtion velasta on laskenut lähes 481 $ miljardia huipputasoista. Myyntivauhti on koko ajan vain kiihtynyt.

Lue lisää: Mikä on Tether (USDT) ja miksi sitä tarvitaan?


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *