Uusi tutkimus: 52,6 % Bitcoin-louhinnasta tapahtuu uusiutuvilla energianlähteillä

Louhinnan ympäristöystävällisyys
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Bitcoinin energiankäyttöä seuraavan analyytikon Daniel Battenin mukaan Bitcoin-louhinnasta ainakin 52,6 % tapahtuu uusiutuvilla energianlähteillä. Batten onkin nyt tarkentanut alkuvuodesta 2023 Bitcoinin louhinnasta tekemiään laskelmia.

Kuuluisin Bitcoinin energian käyttöä ja energiapäästöjä mittaava mittari maailmassa on Cambridgen yliopiston Bitcoinin ympäristövaikutuksia mittaavan CCAF-tutkimusosaston (Cambridge Centre of Alternative Finance) ylläpitämä mittaristo CBECI (energy consumption index).

Battenin mukaan CCAF ei kuitenkaan mittaa riittävän tarkasti Bitcoinin energian käyttöä ja energiapäästöjä ja jättää huomioimatta oleellisia muuttujia, jotka vääristävät mittaustuloksien uskottavuutta. Battenin mukaan Cambridgen energiankäyttöön ja energiapäästöihin liittyvät tiedot ovat pääosin mitattu oikein. Hänen mielestään kuitenkaan kestävän energian käyttöön perustuvia tietoja ei ole mitattu riittävän tarkoilla ja ajanmukaisilla mittareilla.

Vuonna 2019 Cambridgen CBECI-mittaristo mittasi vielä kestävän energian käyttöä erittäin tarkasti, jolloin mittaristoa voitiin pitää erittäin luotettavana. Vuoden 2019 jälkeen Cambridgen mittaristoon ei ole enää voinut luottaa samalla tavalla.

Tämä johtuu siitä, että Kazakstan oli vielä vuonna 2021 maailman toisiksi suurin louhintakeskus koko maailmassa. Kazakstanissa tapahtuva louhinta muodosti Cambridgen yliopiston mukaan 18,3 % Bitcoin-verkon maailmanlaajuisesta laskentatehosta (hash rate).

Vuoden 2022 tammikuun mittauksen mukaan Kazakstan muodosti kuitenkin enää 13,2 % Bitcoin-verkon maailmanlaajuisesta laskentatehosta. Battenin mukaan Kazakstanissa tapahtuneilla muutoksilla on ollut + 1,8 %:n vaikutus CBECI-mittariin Bitcoinin louhinnan muuttumisessa entistä ympäristöystävällisemmäksi.

Sen lisäksi CBECI-mittari jättää huomiotta soihdutuksen (ja sen vähenemisen) tai sähköverkon ulkopuolella (off grid) tapahtuvan louhinnan (kuten auringonvalolla tapahtuva louhinta) vaikutukset. Jos soihdutus otetaan mittauksissa huomioon, tällä on + 1 %:n vaikutus mittaustuloksiin (sustainable energy percentage) uusiutuvamman energiankäytön puolesta. Kaikkein suurin vaikutus mittariin on off-grid-louhinnalla, joka Battenin mukaan voi olla jopa yli 10 %.

Näihin lukuihin, kun lisätään yhden maailmanlaajuisesti suurimman louhintayrityksen Marathon Miningin siirtyminen uusiutuvan energiankäyttöön (+1,8 % vaikutus mittariin) sekä louhijat, jotka nyt käyttävät ERCOT-sähköverkkoa louhintaan Texasissa (+ 1,6 % vaikutus mittariin) saadaan paremmin arvioitua Bitcoinin louhinnan uusiutuvan energiakäyttöä.

Sen lisäksi näistä luvuista tulee vielä vähentää entistä korkeamman laskentatehon (hash rate) vaikutus (-1,3 %) sekä sähköverkon ulkopuolella tapahtuva fossiilisilla energianlähteillä tapahtuva louhinta (-0,3 %).

Cambridgen CBECI-mittariston mukaan Bitcoinin louhinnasta vain 37,6 % on tuotettu kestävällä energialla. Battenin mukaan tähän lukuun tulee tehdä edellä esitetyt lisäykset ja vähennykset, jolloin päästään 52,6 %:n lukemaan. Näiden laskelmien mukaan Bitcoinin louhinnasta 52,6 % on siten tuotettu uusiutuvalla energialla.

Mittaustavalla on erittäin suuri merkitys kansainvälisten sijoitusten osalta. Esimerkiksi ESG-vastuullisuusmääritelmän täyttäviin sijoituksiin on tällä hetkellä sijoitettu pelkästään USA:ssa 10,5 $ miljardia. Mikäli ESG-sijoittajat voisivat miettiä sijoittamista Bitcoiniin, tulee heidän varmistua siitä, että Bitcoinin ympäristövaikutukset ovat ympäristölle nettopositiivisia.

ESG:llä (Environment Social and Governance) tarkoitetaan ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa. ESG-raportointia käytetään vastuullisuusmittarina, jossa edellytetään vastuullisuuden mittaamista ja läpinäkyvää raportointia vastuullisuuden tunnusluvuista.

Tällä hetkellä ESG-sijoittajat käyttävät sijoitustensa arvioinnin perusteena mieluummin riippumattona pidettyä Cambridgen mittaristoa kuin esimerkiksi toimialan BMC:n mittaristoa (Bitcoin Mining Council). BMC:n mittarin mukaan Bitcoin-louhinnasta 58,7 % on tuotettu kestävällä energialla.

BMC:n mittaria ei pidetä kuitenkaan yhtä luotettavana mittarina, vaikka toimialan toimijoilla yleisesti pitäisi olla kaikkein paras tieto ja tarkimmat laskelmat, että mikä todellisuudessa on uusiutuvan energian osuus louhinnassa.

Mielenkiintoista onkin nyt nähdä, että muuttuvatko Cambridgen mittarit näiden Battenin uusimpien mittaustulosten mukaan, koska niin CCAF:n tekninen johtaja Alexander Neumueller kuin myös BMC:n perustaja Michael Saylor (MicroStrategyn perustaja ja hallituksen puheenjohtaja) olivat mukana auttamassa Battenia hänen tutkimuksessaan.

Lue lisää:

Kadonneen OneCoinin perustaja Ruja Ignatovan kohtalo selviämässä?

Verkostomarkkinointiyritys OneCoinin perustaja saksalainen Bulgariassa syntynyt Ruja Ignatova on saatettu murhata marraskuussa 2018. Näin raportoi bulgarialainen nettisivusto Bird.bg (Bureau of Investigative Reporting and Data). Tiedot perustuvat viime vuonna maaliskuussa 2022 tapahtuneeseen Bulgarian pääkaupungin Sofian poliisijohtajan murhatutkimuksiin.

Murhatun poliisijohtajan asunnosta oli Birdin mukaan löytynyt dokumentit, joiden mukaan Ignatova olisi murhattu jahdilla Ionean merellä. Birdin tietojen mukaan Ignatova olisi paloiteltu ja hänen ruumiinsa olisi heitetty sen jälkeen mereen. Tiedon mukaan murha olisi toteutettu huumeparonin määräyksestä. Sofian syyttäjänlaitoksen mukaan asiakirjaa ei ole kuitenkaan allekirjoitettu eikä sen laatijasta ole tietoa, joten sitä ei voida käyttää todistusaineistona mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Ignatova nähtiin edellisen kerran 25.10.2017 Ateenan lentokentällä, jonka jälkeen hän katosi julkisuudesta. Tämän jälkeen spekulaatiot Ignatovan olinpaikasta tai ylipäätään siitä onko hän edes elossa ovat äityneet hyvinkin villeiksi.

OneCoinia pidetään yleisesti ottaen pyramidihuijauksena. OneCoinin perustajat ovat jo myöntäneet syyllisyytensä seuraavin tapauksiin:

  • 1. OneCoinin toinen perustaja Ruja Ignatovan veli Konstantin pidätettiin vuonna 2019, jolloin hän myös tunnusti syyllisyytensä
  • 2. Kolmas OneCoinin perustajista niin Ruotsin kuin myös Iso-Britannian kansalaisuudet omaava Karl Sebastian Greenwood taas tunnusti syyllisyytensä joulukuussa 2022
  • 3. Ruja Ignatovan poikaystävä Gilbert Armenta on saanut viiden vuoden tuomion rahanpesusta OneCoiniin liiketoimintoihin liittyen

Tähän mennessä kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol (International Criminal Police Organization), Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto Europol (The European Union Agency of Law Enforcement Cooperation) ja Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI (Federal Bureau of Investigation) ovat antaneet Ignatovasta etsintäkuulutuksen.

OneCoin perustettiin vuonna 2014. Vieläkään ei löydy varmuutta onko OneCoinilla edes ollut toiminnassa olevaa lohkoketjua tai onko tämä lohkoketju ollut millään tavalla hajautettu. OneCoinin mukaan yritykseltä löytyi toimiva virtuaalivaluutta. Tämän virtuaalivaluutan arvo ei ilmeisesti muodostunut vapailla markkinoilla vaan OneCoinin itsensä määrittämänä, jonka takia OneCoinia ei pidetä kryptovaluuttana vaan pelkkänä pyramidihuijauksena.

OneCoinin on epäilty olevan verkostomarkkinoinnilla toimiva pyramidihuijaus, jossa n. 3 miljoonaa asiakasta olisi menettänyt varojaan. Menetettyjen varojen kokonaismäärän on oletettu olevan n. 4 $ miljardia.

Ignatovan on joidenkin tietojen mukaan epäilty olevan myös elossa. Kreikan poliisi on vuonna 2022 koettanut saada Ignatovan kiinni perustuen heidän saamaansa vinkkiin, jossa Ignatovan on epäilty olevan Kreikassa. Asian tarkempi selvitystyö jatkuu edelleen.Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *